EU Law : text, cases, and materials (6th revised edition)

Dwanaście egzemplarzy szóstego wydania

EU Law : text, cases, and materials (6th revised edition) / Paul Craig, Grainne De Burca. Oxford : Oxford University Press, 2015, ISBN 9780198714927 [tędy

zostało dzisiaj włączonych do zbiorów Biblioteki Kolegium. Podręcznik to podstawowy dla studiujących prawo UE, objętość stosowna do wagi przedmiotu: prawie 1400 stron. Więcej szczegółów na stronie wydawcy (OUP), poniżej spis treści. O piątym wydaniu pisałem niemalże równo cztery lata temu (tutaj).Contents:  1. The development of European integration -- 2. The institutions -- 3. Competence -- 4. Instruments and the hierarchy of norms -- 5. Legislation and decision-making -- 6. Decision-making and new forms of governance -- 7. The nature and effect of EU law : direct effect and beyond -- 8. The application of EU law : remedies in national courts -- 9. The relationship between EU law and national law : supremacy -- 10. EU international relations law -- 11. Human rights in the EU -- 12. Enforcement action against Member States -- 13. Preliminary rulings -- 14. Review of legality : access -- 15. Review of legality : grounds of review -- 16. Damages actions and money claims -- 17. The single market -- 18. Free movement of goods : duties, charges, and taxes -- 19. Free movement of goods : quantitative restrictions -- 20. Free movement of capital and economic and monetary union -- 21. Free movement of workers -- 22. Freedom of establishment and to provide services -- 23. Citizenship of the European Union -- 24. Equal treatment and non-discrimination -- 25. AFSJ : EU criminal law -- 26. Competition law : Article 101 -- 27. Competition law : Article 102 -- 28. Competition law : mergers -- 29. The state and the common market.  

Miłej lektury!

Komentarze