Kraje bałtyckie: wystawa książek

W ramach przygotowań do wyjazdu naukowego naszych studentów do krajów bałtyckich w Bibliotece zorganizowaliśmy wystawę książek dotyczących Litwy, Łotwy i Estonii. Ze zrozumiałych względów nie jesteśmy w stanie zaprezentować na wystawie wszystkich książek dotyczących tego regionu, jednak pomocna powinna okazać się bibliografia (tutaj), w której uwzględniono najważniejsze i najnowsze tytuły w następującym układzie: historia, transformacja ustrojowa, akcesja do UE, kwestie polityczne, ekonomia i społeczeństwo oraz geopolityka i bezpieczeństwo. Łącza wiodą do naszego katalogu, gdzie można zapoznać się ze spisami treści wszystkich ujętych w bibliografii tytułów.Komentarze