SIPRI Yearbook 2015

SIPRI Yearbook : Armaments, Disarmament and International Security jest rocznikiem analizującym kwestie bezpieczeństwa światowego i konfliktów zbrojnych. Wydawany od wielu lat przez Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) dostępny jest w wersji drukowanej w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie. Nasz zasób wzbogacił się ostatnio o dwa najnowszy tomy. Na stronie domowej tego rocznika znajdują się bardzo szczegółowe informacje o zawartości poszczególnych tomów, proponuję więc tam zajrzeć (2014, 2015).


Komentarze