Polish Political Science Yearbook

Nasz zasób drukowany tego rocznika (ISSN 0208-7375) wzbogacił się ostatnio o tom 43 (2014) oraz tom 44 (2015). Informacja ze strony wydawcy: "Rocznik Polish Political Science Yearbook powstał z inicjatywy członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. [...] Tworząc czasopismo polskie środowisko politologiczne chciało stworzyć forum do przedstawiania najlepszych polskich prac politologicznych. Z czasem na łamach rocznika zaczęto również publikować teksty i recenzje młodszych pracowników naukowych. Obecnie Polish Political Science Yearbook jest wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Wydawnictwa Adam Marszałek. Ukazało się już kilkanaście numerów czasopisma, które cieszą się uznaniem w kraju i zagranicą." Warto zauważyć, że od roku 2013 artykuły publikowane na łamach rocznika są dostępne także w wersji pełnotekstowej online, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że wersją oryginalną jest edycja drukowana. Szczegółowe spisy treści za rok 2014 i 2015 są dostępne na stronie wydawcy.

Komentarze