EUROLIB Frankfurt ECB (2)


W drugim dniu konferencji Carol Riccalton i Willem van Gemert z Urzędu Publikacji UE przekazali informacje o postępie prac katalogowych i planowanej migracji metadanych wytworzonych w Urzędzie, aktualizacji tezaurusa EuroVoc oraz wprowadzonych zasadach w odniesieniu do identyfikatorów poszczególnych dokumentów pozwalających na zachowanie łącz do publikacji elektronicznych niezależnie od ewentualnych zmian w systemie ich gromadzenia i brzmienia ścieżek dostępu.


Studium przypadku wykorzystania zasobów elektronicznych na urządzeniach mobilnych stanowiło główny przedmiot wystąpienia Eli Posega z biblioteki ECB. Przeprowadzone szkolenia dla pracowników ECB spowodowały wzrost statystyk dostępu do e-zasobów, aczkolwiek skomplikowana procedura zakładania konta użytkownika i rejestracji pobrań powoduje, że dostępne materiały są raczej przeglądane w trybie online niż pobierane na urządzenia przenośne. W bibliotece są ponadto dostępne tablety, z których można skorzystać na miejscu, pracownicy ECB mają także możliwość przekazania własnych urządzeń do konfiguracji pozwalającej na pełniejsze korzystanie z zasobów cyfrowych.

Claire Charazin z Library and e-Resources Centre (Find-eR) poinformowała o rozpoczętych i planowanych procedurach przetargowych obejmujących dostawę publikacji oraz systemu zintegrowanego dla biblioteki Komisji i innych instytucji i agencji, które wyraziły zainteresowanie dołączeniem do projektu. Na podstawie informacji zebranych podczas badań ankietowych wśród członków grupy Eurolib Francesca Rio z biblioteki Parlamentu podsumowała przegląd realizowanych i planowanych procedur przetargowych w bibliotekach instytucji, organów i agencji UE.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji Ana-Belen Escriva i Jan Vandamme zaprezentowali zalety przegląd systematycznego, tj. przeglądu piśmiennictwa skupiającego się na jednym zagadnieniu, wykonanym w oparciu o wiarygodne publikacje wyników pierwotnych badań naukowych, zawierającym opis identyfikacji, oceny, wyboru i syntezy wyników.

Prezydent Eurolib, Marc Willem z CEDEFOP podsumowując dwudniowe obrady grupy przypomniał o zbliżający się zakończeniu kadencji obecnego prezydium. Po zakończeniu obrad zaplanowano wizytę studyjną we frankfurckiej siedzibie Niemieckiej Biblioteki Narodowej.

Komentarze