Skuteczność i racja stanu

Skuteczność i racja stanu : z teki ministra spraw zagranicznych RP to kolejny tom w serii Biblioteka Profesora Bronisława Geremka, który trafił do naszych zbiorów.

Skuteczność i racja stanu : z teki ministra spraw zagranicznych RP / Bronisław Geremek ; [wybór i opracowanie Jacek Głażewski]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2016. Biblioteka Profesora Bronisława Geremka, ISBN 9788380024984 [42486


Informacje z obwoluty:

"Teksty składające się na ten tom pochodzą z lat 1998-2000 i należą do spuścizny ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP - Bronisława Geremka. Są wśród nich wystąpienia na forum Sejmu RP, przemówienia i inne teksty okolicznościowe, wywiady udzielane prasie polskiej i zagranicznej. 

Na nurtujące wówczas Polaków pytania o miejsce Polski w Europie i świecie, o polską rację stanu, cele polityki zagranicznej, m.in.: Jaką rolę i miejsce chcemy zapewnić Polsce w nowym, kształtującym się na naszych oczach i kształtowanym przez nas samych porządku? Jaki będzie nasz stosunek do sąsiadów - zwłaszcza tych na wschodzie? Jaką rolę wyznaczymy w naszym myśleniu i w działaniach kwestiom regionalnym? Jaką rolę chcemy odgrywać w NATO i w Unii Europejskiej? minister Bronisław Geremek odpowiadał tak: 

"Są to pytania, które właśnie w wyniku rozszerzenia europejskich i euroatlantyckich instytucji pojawiają się ze zdwojoną mocą. Wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej nie jest i nie będzie bowiem ucieczką na Zachód, odwróceniem się od spraw regionu, bliższych i dalszych partnerów na wschodzie, czy na północnym i południowym wschodzie. Przeciwnie, zwracamy się ku Zachodowi i jego instytucjom, mając na uwadze osiągnięcie co najmniej czterech celów:
  • po pierwsze, wewnętrzne wzmocnienie samych siebie
  • po drugie, wprowadzenie do zachodnioeuropejskiej debaty i zachodnioeuropejskiego rozumienia Europy nowej wrażliwości i odmiennego doświadczenia historycznego
  • po trzecie, wzmocnienie NATO i Unii Europejskiej nie tylko poprzez dodanie do ich siły własnego potencjału, ale również poprzez ukazanie nowych perspektyw i nowych wyzwań
  • po czwarte, wzmocnienie i przyspieszenie procesów demokratycznej rekonstrukcji regionu i budowy nowego porządku europejskiego. 

To poczwórne zadanie stanowi istotę nowej geopolityki, jaką w tej części Europy zapoczątkowaliśmy przed niemal dziewięcioma laty."

Łącze do wydawnictwa tutaj, poniżej szczegółowy spis treści.


Skuteczność i racja stanu : z teki ministra spraw zagranicznych RP / Bronisław Geremek ; [wybór i opracowanie Jacek Głażewski]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2016. Biblioteka Profesora Bronisława Geremka, ISBN 9788380024984

Spis treści:

I. Wystąpienia sejmowe -- Informacja ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski. Przemówienie na forum Sejmu RP w dniu 5 marca 1998 roku -- Informacja rządu o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka na forum Sejmu RP w dniu 8 kwietnia 1999 roku -- Informacja ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski. Przemówienie na forum sejmu RP w dniu 9 maja 2000 roku.

II. Teksty okolicznościowe -- List ministra spraw zagranicznych RP Bronisława Geremka do sekretarza generalnego NATO Javiera Solany -- Talking points for address by Bronisław Geremek, Foreign Minister of the Republic of Poland, at Chatham House, 25 February 1998 -- Rzetelność i wrażliwość. Wystąpienie na uroczystości wręczenia Nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich -- Wolność i solidarność - polskie przesłanie zjednoczenia Europy. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka na uroczystości wręczenia mu Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie 21 maja 1998 roku -- Zbieżność losów, bliskość kresów. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie z okazji odebrania doktoratu honoris causa 15 stycznia 1999 roku -- Żadne państwo nie jest wyspą. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP prof. Bronisława Geremka na 55. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ -- Dama stanu, Amerykanka z Europy Środkowej. Laudacja ministra spraw zagranicznych RP dla Madeleine Albright, sekretarza stanu USA, na Uniwersytecie Gdańskim 25 czerwca 2000 roku. 

III. Wywiady -- Nie ma listy ambasadorów. Z Bronisławem Geremkiem, ministrem spraw zagranicznych RP, rozmawiają Cezary Gmyz i Piotr Zaremba -- Z Bronisławem Geremkiem, ministrem spraw zagranicznych RP, rozmawia Hermann Schmidtendorf -- Z Bronisławem Geremkiem, ministrem spraw zagranicznych RP, rozmawiają Baudouin Bollaret i Bernard Osser -- Możemy przystąpić do Unii w roku 2002. Z Bronisławem Geremkiem, ministrem spraw zagranicznych RP, rozmawia Theo Sommer -- Między Niemcami a Rosją. Z prof. Bronisławem Geremkiem, ministrem spraw zagranicznych RP, rozmawia Włodzimierz Knap -- Jak teraz będzie z Niemcami. Z Bronisławem Geremkiem rozmawiają Agnieszka Kublik i Edward Krzemień -- Eksport sukcesów. Z prof. Bronisławem Geremkiem, ministrem spraw zagranicznych RP i przewodniczącym OBWE, rozmawia Juliusz Urbanowicz -- Z Bronisławem Geremkiem rozmawiają Gabrielle Lesser i Sabine Rosenbladt -- Dobre słowa Schrodera. Z Bronisławem Geremkiem, szefem MSZ, rozmawia Katarzyna Montgomery, Beata Płomecka (Informacyjna Agencja Radiowa).

Komentarze