Rozliczanie totalitarnej przeszłości

Pan Profesor Georges Mink, nasz stały wykładowca, jest autorem jednego z rozdziałów w najnowszej publikacji Instytutu Studiów Politycznych PAN pt. "Rozliczanie totalitarnej przeszłości : instytucje i ulice". Na okładce książki historyczne zdjęcie z demontażu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego na obecnym Placu Bankowym (17.11.1989). Pamiętam tę chwilę bardzo dobrze, byłem tam wtedy, a zrobiony na postumencie sprayem napis "Feluś, zostaw pelerynę!" śmieszy mnie do dzisiaj...


Rozliczanie totalitarnej przeszłości : instytucje i ulice / redakcja Andrzej Paczkowski. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. ISBN 9788364091865 [43320]

Książka do nabycia w wydawnictwie ISP PAN, poniżej spis treści.

Spis treści: Włączanie wschodnioeuropejskiej przeszłości do wspólnej narracji / Laure Neumayer -- Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce : narzędzie rozliczeń i propagandy / Łukasz Jasiński -- Czy istnieje nowa, instytucjonalna odpowiedź na zbrodnie komunizmu? / Georges Mink -- Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce, 1989-2016 / Bartłomiej Różycki.

Book Jacket: "Książka „Rozliczanie totalitarnej przeszłości: instytucje i ulice” jest owocem prac prowadzonych w ramach projektu badawczego „Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością po II wojnie światowej”, którego celem jest analiza podobieństw i różnic w mechanizmach, formach i tempie rozliczeń prawnych, politycznych i symbolicznych. Problemy, które można określić jako konfrontację ze „złą przeszłością” (m.in. komunizmem i nazizmem) odgrywają istotną rolę w życiu publicznym wielu krajów. Na niniejszy tom składają się cztery referaty wygłoszone na Kongresie Międzynarodowej Rady Badań nad Europą Środkową i Wschodnią, który odbył się w Makuhari (Japonia). Laure Neumayer pisze o próbach włączenia doświadczeń systemu komunistycznego do świadomości społecznej Europy Zachodniej podejmowanych od 2004 r. na forum instytucji Unii Europejskiej; Łukasz Jasiński przedstawia polityczne implikacje działalności Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich (Hitlerowskich) w latach 1945-1989; Georges Mink krytycznie opisuje działalność Instytutu Pamięci Narodowej jako placówki mającej za zadanie rozliczanie przeszłości komunistycznej; Bartłomiej Różycki przedstawia zjawisko dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce od 1989 r. m.in. w wymiarze statystycznym. Wszystkie teksty oparte są na kwerendach źródłowych i istniejącej literaturze przedmiotu."--PUBLISHER'S NOTE.

Notes: "Na niniejszy zeszyt składają się teksty referatów wygłoszonych przez czworo uczestników projektu [...] w trakcie IX Kongresu International Council for Central and Eastern Europe Studies (ICCEES), który odbył się w Makuhari (Japonia) w dniach 3-8 sierpnia 2015 roku".

Komentarze