Ekologia informacji raz jeszcze

Nawiązując do wcześniejszego wpisu o konferencji, która odbyła się w Słupsku informuję, że książka z referatami z ubiegłorocznej jej edycji (łup konferencyjny w pełnym tego słowa znaczeniu) jest już skatalogowana, a poniżej przytaczam spis treści i fragment recenzji.

Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa / pod redakcją Beaty Taraszkiewicz. Słupsk : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Oddziału, 2016, seria Ekologia Informacji, ISBN 9788388783227 [43552]


Spis treści: Wstęp / Beata Taraszkiewicz -- 5 lat słupskiej konferencji poświęconej ekologii informacji - analiza referatów pięciu edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu"Ekologia informacji..." / Marcin Karwowski -- O diecie informacyjnej / Wiesław Babik -- Information ethics, information ecology and information culture a social fundamentals in the modern world / Oleksandr Tverdokhlib -- Prawdy i mity o ziołach w Sieci i w literaturze / Zbigniew Sobisz -- Ekologia gatunków informacji / Marek Nahotko -- Najbardziej obiecujące technologie XXI wieku w dziedzinie edukacji / pozyskiwania wiedzy / Zbigniew Meger -- Nowelizacja ustawy o prawie autorskim, którą każdy (bibliotekarz) znać powinien / Krystyna Michniewicz-Wanik -- Czy humaniści potrafią zlokalizować, wybrać i posłużyć się informacją naukową? Wyniki badań pilotażowych / Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski -- Kultura informacyjna studentów kierunków humanistycznych w świetle badań sondażowych / Jolanta Laskowska -- Tematyczne zestawienie literatury jako odpowiedź na zapotrzebowanie informacyjne w środowisku medycznym / Justyna Partyka, Aneta Urbańska -- Znaczenie czynników afektywnych w procesie przetwarzania informacji na podstawie analizy zachowań informacyjnych rodziców dzieci autystycznych / Ewa Dobrogowska-Schlebusch -- Biblioteka jako przestrzeń kreowania wizerunku uczelni wyższej. Studium na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej / Małgorzata Szubrycht -- Kształtowanie się kompetencji informacyjnych studentów - raport z badań prowadzonych w Bibliotece Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego / Maria Bosacka -- Informacja, komunikacja i edukacja. Ocena działań biblioteki oraz oczekiwania jej użytkowników na przykładzie Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu / Iwona Osmulska -- Stres informacyjny w aspekcie psychologicznym / Radosław Molenda -- "Hejt nasz powszedni" - zjawisko facebookowej mowy nienawiści / Jacek Prądziński -- Co możemy znaleźć szukając ekologii informacji? / Jolanta Bętkowska -- Funkcje kulturowe dokumentów archiwalnych / Dorota Rak -- "Życie po życiu" czyli book art / Anna Kubacka, Beata Taraszkiewicz.


"W kształtowaniu środowisk informacyjnych (np. społeczeństwa informacyjnego) wiodąca rola przypada człowiekowi z jego kulturą informacyjną, na którą składają się: świadomość informacyjna, zachowania informacyjne (także takie, jak stosowanie diety informacyjnej), umiejętności i kompetencje (np. sprawnego i etycznego korzystania z technologii, znajomości prawa autorskiego), postawy wobec informacji, sposoby jej percepcji, wytwory wynikające z uczestnictwa w procesach informacyjnych. „Kulturalna" i dojrzała postawa człowieka względem infosfery nie jest pozbawiona emocji. Wiedza na temat znaczenia czynników afektywnych - jako mechanizmów aktywizujących pożądane zachowania informacyjne - jest coraz bardziej potrzebna. Niemałe zadania w zakresie szeroko nakreślonej kultury informacyjnej przypadają różnym instytucjom, w tym bibliotekom, archiwom, oraz artystom kształtującym nasza informacyjną wrażliwość, zachowania i emocje. Wszystko to jest przedmiotem książki „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa", którą czytelnikom z przyjemnością rekomenduję. -- Fragment recenzji dr hab prof. UKSW Katarzyny Marii Materskiej."--PUBLISHER'S NOTE.

Miłej lektury!

Komentarze

Świetnie napisany artykuł.