Meet the Authors: Andrzej Nowak

Biblioteka Natolińska zainaugurowała dzisiaj serię spotkań Meet the Authors (więcej informacji tutaj) organizowanych we współpracy z Katedrą Cywilizacji Europejskiej i Katedrą Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wydarzenia te umożliwią zainteresowanym studentom i innym uczestnikom spotkanie się z ważnymi autorami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe w mniej formalnej atmosferze, niż jest to możliwe przy okazji wykładu lub wystąpienia konferencyjnego. Rezerwujemy dużo czasu na dyskusję. Pierwszym gościem cyklu jest Prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyskusję rozpocznie Prof. Richard Butterwick-Pawlikowski.


Komentarze