Nowe nabytki wrzesień 2017


We wrześniu do zbioru książek włączyliśmy 64 pozycje inwentarzowe, polskich książek było 13, skatalogowano ponadto 27 dokumentów elektronicznych. Pełne zestawienie tutaj, mój jak najbardziej subiektywny wybór poniżej.

  • Abécédaire de droit de l'Union européenne : En l'honneur de Catherine Flaesch-Mougin / [Josiane Auvret-Finck ... et al.] ; préface de Catherine Lalumière. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2017, Collection Droits européens, ISBN 9782753552302 [43465]
  • Brexit : Why Britain Voted to Leave the European Union / Harold D. Clarke, Matthew Goodwin, Paul Whiteley. Cambridge : Cambridge University Press, 2017, ISBN 9781316605042 (paperback), 9781107150720 (hardback) [43436]
  • Democratization in EU Foreign Policy : New member states as drivers of democracy promotion / edited by Benedetta Berti, Kristina Mikulova, Nicu Popescu. Abingdon : Routledge, 2017, Democratization studies series, ISBN 9781138309890 (pbk), 9781138886353 (hbk) [43421]
  • European politics (second edition) / Paul Kubicek. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017, ISBN 9781138671607 (pbk), 9781138671591 (hardback), 9781315616919 (ebook) [43423]
  • Europe's Eastern Crisis : The Geopolitics of Asymmetry / Richard Youngs. Cambridge : Cambridge University Press, 2017, ISBN 9781107547315 (paperback), 9781107121379 (hardback) [43435]
  • French politics and society (third edition) / Alistair Cole. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017, ISBN 9781138941410 (pbk), 9781138941403 (hardback), 9781315673707 (ebook) [43424]
  • Où en sommes-nous ? : Une esquisse de l'histoire humaine / Emmanuel Todd. Paris : Seuil, 2017, ISBN 9782021319002 [43431]
  • Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego / Beata Piskorska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017, ISBN 9788380613829 [43400]
  • The Invention of Russia : The Rise of Putin and the Age of Fake News / Arkady Ostrovsky. New York : Penguin Books, 2017, ISBN 9780399564178 (paperback), 9780399564161 (hardcover), 9780399564185 (ebook) [43414]
  • Ukraine in the crossfire / by Chris Kaspar de Ploeg. Atlanta, GA : Clarity Press, Inc., 2017, ISBN 9780997287080 (alkaline paper), 9780997896541 (ebook) [43417]

Miłej lektury!

Komentarze