Think Tank Review - Special Issue: defence policy


W wydaniu specjalnym TTR (Think Tank Review - Special Issue: defence policy) można znaleźć zestawienie publikacji poświęconych unijnej polityce obronnej, które ukazały się od października 2016 roku. Dostęp do tego zeszytu specjalnego na blogu Biblioteki RUE (tutaj).

Komentarze