Wpływ kryzysu gospodarczego...

Dzięki uprzejmości Pani Prof. Małgorzaty Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego Biblioteka Kolegium  Europejskiego wzbogaciła swe zbiory o dwa kolejne dary książkowe, a mianowicie:

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec. 2017, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 9788322631331 [43751] oraz

Impact of economic crisis on the functioning of political systems : a case study of Greece, Spain, and Italy / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec. 2017, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 9788322632789 [43752]


Obydwie książki są dostępne w Wydawnictwie UŚ, łącze do wersji polskiej tutaj, a do angielskiej tutaj. Poniżej szczegółowy spis treści polskiego wydania, zapraszam do przejrzenia online, ponieważ książki są obecnie w opracowaniu.

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec. 

Spis treści: Założenia badawcze i metodologiczne / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec -- 1. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech / Tomasz Kubin -- 2. Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Grecji / Małgorzata Lorencka -- 3. Wpływ kryzysu gospodarczego 2008 roku na działanie systemu politycznego współczesnej Hiszpanii / Małgorzata Myśliwiec -- 4. Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Włoch / Małgorzata Lorencka -- Weryfikacja założeń badawczych / Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec -- Bibliografia -- Wykaz wykresów, tabel, rycin.

Komentarze