Russia's Hybrid Aggression


Russia's Hybrid Aggression : Lessons for the world / Yevhen Mahda ; translated from the Ukrainian by Irene Zabytko. Kyiv : Kalamar, 2018, 283 p., ISBN 9789669747860 [43956]

Spis treści: Introduction -- 1. Introduction to Hybridity -- 2. Hybrid warfare through the Ages -- 3. The Ukrainian Challenge -- 4. Information – a Key Factor in Hybrid Aggression -- 5. Cultural-Ideological Components of Hybrid Aggression -- 6. In Search of an Effective Image -- 7. The European Vector of Hybrid Aggression -- 8. One for All Victory -- Glossary.

Książka włączona do naszego zbioru 19.03.2018, dar od Autora - bardzo dziękujemy! Publikacja ukazała się w ubiegłym roku w Kijowie (Гібридна агресія Росії : уроки для Європи = Hibrydna ahresija Rosiï : uroky dlja Jevropy / Магда, Евгений Валериевич  (Magda, Evgenij Valerievič). Kyïv : Vydavnyctvo Kalamar 2017. ISBN 9789669747839 966974783X), z recenzją książki można zapoznać się tutaj, tłumaczenie na język angielski zmaterializowało się w lutym 2018.

Komentarze