Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2017


"Dowiedz się wszystkiego na temat osiągnięć Unii Europejskiej w 2017 r. i 60. rocznicy podpisania traktatów założycielskich, czyli traktatów rzymskich. Sprawozdanie ogólne zawiera aktualne informacje na temat dotychczasowych postępów UE w realizacji jej dziesięciu priorytetów, w tym działań, jakie podjęto, aby pobudzić zatrudnienie i wzrost gospodarczy, oraz umów handlowych z Kanadą i Japonią. Dowiedz się również o tym, jak UE stawia czoła wyzwaniom związanym z migracją, i o nowej szerokiej współpracy w kwestiach obronności i bezpieczeństwa. W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na debatę na temat przyszłości Europy, do której włączyły się już dziesiątki tysięcy obywateli, i wyjaśniono ważne działania podjęte na rzecz ochrony i poprawy praw socjalnych. Informacje na temat tych i innych kwestii znajdziesz w publikacji „UE w 2017 r.”." - najnowsze Sprawozdanie ogólne jest dostępne tutaj, wcześniejsze sprawozdania pod tym tagiem. 

Komentarze