The Institutions of the EU (5th edition)

 


Na początku listopada ubiegłego roku zaczęły docierać do mnie pytania od kolegów z Działu Akademickiego (i jednego studenta) o dostępność najnowszego, piątego wydania znakomitego podręcznika wydanego przez Oxford University Press pt. The Institutions of the European Union. Do tej pory nasi czytelnicy korzystali z wydania czwartego i bardzo mnie ucieszył fakt, że nasi asystenci (i jeden student) zachowują czujność klasową, więc grzecznie odpisałem, że wydanie piąte pojawi się na rynku księgarskim pod koniec roku, książkę dopisałem do listy tytułów do zamówienia i po spełnieniu wszystkich wewnętrznych procedur związanych z koniecznością rozpoznania rynku w celu wyłonienia potencjalnego dostawcy oferującego najlepsze warunki realizacji zamówienia, w połowie stycznia książka została zamówiona.

Dzisiaj książka trafiła na półkę, a do wypożyczenia dostępnych jest 6 egzemplarzy. Zawartość podręcznika została gruntownie zrewidowana: zawiera szereg nowych rozdziałów i obejmuje omówienie najważniejszych wydarzeń mających wpływ na instytucje Unii Europejskiej w obliczu zmieniającej się dynamiki integracji europejskiej. W poszczególnych rozdziałach omówiono obecne wyzwania przed którymi stoi UE, takie jak wzrost populizmu i sposób, w jaki politycy wykorzystują go do atakowania instytucji UE, kryzys klimatyczny i odważne, nowe zobowiązania polityczne UE do uczynienia Unii neutralną dla klimatu do 2050 r., a także odpowiedź na pandemię Covid-19.

Więcej informacji można znaleźć na stronie OUP, poniżej zamieszczam szczegółowy spis treści i informacje z okładki.

The Institutions of the European Union (5th edition) / ed. by Dermot Hodson ... [et al.]. Oxford : Oxford University Press, 2022. xxix, [i], 474 p. : ill. ; 25 cm. New European Union series, ISBN 9780198862222 [Call No. 46087-46092]

Contents: 

1. Why EU Institutions Matter : Five Dimensions of EU Institutional Politics / Dermot Hodson, Uwe Puetter, Sabine Saurugger -- 2. The History of EU Institutions : Six Decades of Institutional Change / Renaud Dehousse, Paul Magnette 

I. Providing Direction 

3. The European Council : The Union's Supreme Decision-Maker / Luuk van Middelaar, Uwe Puetter -- 4. The Council of the European Union : Co-legislator, Coordinator and Executive Power / Uwe Puetter -- 5. The European Commission : From Collegiality to Presidential Leadership / Hussein Kassim -- 6. The European Parliament : Powerful but Fragmented / Ariadna Ripoll Servant, Olivier Costa -- 7. The Court of Justice : A Quiet Leader / Sabine Saurugger, Fabien Terpan

II. Managing the Union 

8. The European Commission : The Cabinets and the Services / Frédéric Merand -- 9. European Union Agencies : Explaining EU Agency Behaviour, Processes, and Outputs / Dovilė Rimkutė -- 10. The Court of Auditors and the European Ombudsman : The EU's 'Watchdogs' / Andreea Năstase, Christine Neuhold 

III. Governing EU Policies 

11. The Institutions of Economic and Monetary Union : From the Euro Crisis to COVID-19 / Dermot Hodson -- 12. The Institutions of Justice and Home Affairs : Integrating Security Interests / Andrew Geddes -- 13. The Institutions of the Common Foreign and Security Policy : Between Intergovernmentalism and Supranationalism / Ana E. Juncos 

IV. Managing Interests 

14. The Committee of Permanent Representatives : Integrating Interests and the Logics of Action / Jeffrey Lewis -- 15. European Parties : A Powerful Caucus in the European Parliament and Beyond / Tapio Raunio -- 16. The Economic and Social Committee and the Committee of Regions : Consultative Institutions in a Multichannel Democracy / Gabriele Abels -- 17. EU Institutional Politics : Growing Wiser? / Dermot Hodson, Uwe Puetter, Sabine Saurugger.

Book Jacket: "The Institutions of the European Union is the key text for anyone wishing to understand the functions, powers, and composition of the EU's institutions. Written and edited by a team of leading international experts, the text offers a comprehensive analysis and explanation of all the most important organisations and their roles in the governance and management of the EU. The fifth edition has been substantially revised, featuring a range of newly authored chapters, and including coverage of the most important developments affecting the institutions of the European Union as they contend with the changing dynamics of European integration. Up-to-date chapters examine current challenges, including the rise of populism and how it is wielded by politicians to target EU institutions, the climate emergency and the EU's bold new policy commitments to make the Union climate neutral by 2050, as well as the response to the Covid-19 pandemic. Authoritative yet accessible, The Institutions of the European Union is the best guide to how institutions work together to provide political direction, manage the European Union, govern policies, and integrate contrasting interests within the EU."--PUBLISHER'S NOTE.

Miłej lektury!

Komentarze