Habsburgowie / The Habsburgs

 


Z kronikarskiego obowiązku: do naszych zbiorów trafiło polskie tłumaczenie książki (autor Prof. Martyn Rady) pt. Habsburgowie. Szczegóły bibliograficzne polskiego wydania, jak i - również dostępnego - wydania angielskiego, poniżej.

Habsburgowie / Martyn Rady ; przekład Maciej Antosiewicz. Warszawa : Bellona, copyright 2022. 447 stron, [16] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 24 cm. ISBN 9788311165007 [Call No. 46235]

Contents: Drzewo genealogiczne Habsburgów -- Wprowadzenie : Biblioteka Cesarska -- 1. Zamek Habsburg i "efekt Fortynbrasa" -- 2. Święte Cesarstwo Rzymskie i Złoty Król -- 3. Utrata pozycji i fałszowanie przeszłości -- 4. Fryderyk III : Saturn i Mars -- 5. Maksymilian i kolorowi królowie -- 6. Karol V : władca świata -- 7. Węgry, Czechy i protestanckie wyzwanie -- 8. Filip II : Nowy Świat, rozłam religijny i królewskie kazirodztwo -- 9. Don Juan i galery spod Lepanto -- 10. Rudolf II i prascy alchemicy -- 11. Triumf heretyków -- 12. Ferdynand II, Święty Dom i Czechy -- 13. Trzydziestoletnia "wojna światowa" -- 14. Anormalne cesarstwo i bitwa pod Wiedniem -- 15. Niewidzialni władcy Hiszpanii i śmierć Zaklętego Króla -- 16. Teatr baroku -- 17. Maria Teresa, automaty i biurokraci -- 18. Kupcy, botanicy i wolnomularze. -- 19. Wampiryzm, oświecenie i odgórna rewolucja -- 20. Arcyksiężne i habsburskie Niderlandy -- 21. Cenzorzy, jakobini i Czarodziejski flet -- 22. Metternich i mapa Europy -- 23. 1848 : Dziennik von Neumanna i Marsz Radetzkiego -- 24. Cesarstwo Franciszka Józefa, Sasi i Węgry -- 25. Maksymilian, Meksyk i królewskie zgony -- 26. Polityka niezadowolenia i jubileusz 1908 roku -- 27. Badacze, Żydzi i światowa wiedza -- 28. Myśliwy i zwierzyna : Franciszek Ferdynand i Bośnia -- 29. Wojna światowa i rozpad -- Zakończenie.

Book Jacket: "Habsburgowie zaliczali się do najważniejszych dynastii Europy, byli pierwszymi władcami, których posiadłości obejmowały cały świat. Osiągnęli wielkość dzięki szczęściu i sile. Rządzili nieprzerwanie Świętym Cesarstwem Rzymskim po 1273 roku i niemal bez przerwy od 1438 aż do upadku cesarstwa w 1806 roku. Wczesne dzieje rodu przypominają dreszczowce, w których fakty mieszają się ze spekulacjami, sięgają bowiem V wieku naszej ery i prowadzą przez tajemniczą alzacką rodzinę Etichonidów do francuskich Merowingów, których mitycznym protoplastą był Kwinotaur czyli byk z pięcioma rogami. W XIII wieku Habsburgowie uzyskali znaczne obszary w Europie Środkowej, odpowiadające z grubsza terytorium dzisiejszej Austrii i Słowenii. Następnie, w okresie zaledwie pół wieku, poczynając od lat siedemdziesiątych XV wieku, posiadłości Habsburgów znacznie się powiększyły – aby objąć Niderlandy, Hiszpanię, Czechy, Węgry i większą część dzisiejszych Włoch. Najcenniejszą zdobyczą stanowiła Hiszpania, ponieważ wraz z nią przyszedł Nowy Świat i przedsięwzięcia kolonialne obejmujące Ocean Spokojny i Azję. Posiadłości Habsburgów były pierwszym imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce."--PUBLISHER'S NOTE.

The Habsburgs : The Rise and Fall of a World Power / Martyn C. Rady. [London] : Allen Lane, 2020. xvii, 397 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 9780241332627 [Call No. 45744]

Contents: Introduction. An Emperor's Library -- 1. Castle Habsburg and the 'Fortinbras Effect' -- 2. The Holy Roman Empire and the Golden King -- 3. Losing Place and Forging a Past -- 4. Frederick III : Saturn and Mars -- 5. Maximilian and the Colour-Coded Kings -- 6. Charles V : Ruler of the World -- 7. Hungary, Bohemia, and the Protestant Challenge -- 8. Philip II : The New World, Religious Dissent, and Royal Incest -- 9. Don John and the Galleys of Lepanto -- 10. Rudolf II and the Alchemists of Prague -- 11. The Triumph of the Heretics -- 12. Ferdinand II, the Holy House, and Bohemia -- 13. The Thirty Years 'World War' -- 14. The Abnormal Empire and the Battle for Vienna -- 15. Spain's Invisible Sovereigns and the Death of the Bewitched King -- 16. The Theatre of the Baroque -- 17. Maria Theresa, Automata, and Bureaucrats -- 18. Merchants, Botanists, and Freemasons -- 19. Vampirism, Enlightenment, and the Revolution from Above -- 20. Archduchesses and the Habsburg Low Countries -- 21. Censors, Jacobins, and The Magic Flute -- 22. Mettemich and the Map of Europe -- 23. 1848 : Von Neumann's Diary and Radetzky's March -- 24. Franz Joseph's Empire, Sisi, and Hungary -- 25. Maximilian, Mexico, and Royal Deaths -- 26. The Politics of Discontent and the 1908 Jubilee -- 27. Explorers, Jews, and the World's Knowledge -- 28. The Hunter and the Hunted : Franz Ferdinand and Bosnia -- 29. World War and Dissolution -- Conclusion.

Book Jacket: "In The Habsburgs, Martyn Rady tells the epic story of a dynasty and the world it built - and then lost - over nearly a millennium. From modest origins, the Habsburgs grew in power to gain control of the Holy Roman Empire in the fifteenth century. Then, in just a few decades, their possessions rapidly expanded to take in a large part of Europe stretching from Hungary to Spain, and from the Far East to the New World. The family continued to dominate Central Europe until the catastrophe of the First World War. With its seemingly disorganized mass of large and small territories, its tangle of laws and privileges and its medley of languages, the Habsburg Empire has always appeared haphazard and incomplete. But here Martyn Rady shows the reasons for the family's incredible endurance, driven by the belief that they were destined to rule the world as defenders of the Roman Catholic Church, guarantors of peace and patrons of learning. The Habsburg emperors were themselves absurdly varied in their characters - from warlords to contemplatives, from clever to stupid, from idle to frenzied - but all driven by the same sense of family mission. Scattered around the world, countless buildings, institutions and works of art continue to bear witness to their overwhelming impact. The Habsburgs is the definitive history of a remarkable dynasty that, for better or worse, shaped Europe and the world."--PUBLISHER'S NOTE.

Miłej lektury!

Komentarze