Social Science Library @ Debrecen University

Social Sciences Library Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) funkcjonuje od listopada 2002 roku. Budynek biblioteczny ma kształt rotundy, zbiory rozmieszczone są na pierwszym i drugim piętrze (odpowiednio: czasopisma i książki). Na parterze znajduje się szatnia, wypożyczalnia, czytelnia prasy codziennej, regały z ekspozycją najnowszych zeszytów czasopism naukowych (zupełnie jak w Brugii), laboratorium komputerowe i sala wykadowa wyposażona w sprzęt multimedialny i indywidualne stanowiska komputerowe. Na trzecim piętrze zorganizowano stanowiska pracy indywidualnej i kabiny udostępniane wykładowcom. Rzadziej wykorzystwane zbiory, prace dyplomowe absolwentów i starsze roczniki czasopism zdeponowane są w magazynie zamkniętym w podziemiach. Powierzchnia budynku to 1750 m2, można na niej zmieścić do 300 tys. tomów - na razie jest ich około 70 tysięcy, w znakomitej większości w wolnym dostępie. Roczny przyrost księgozbioru wynosi 5 do 6 tysięcy tomów, w budynku jest około 160 miejsc dla czytelników. Podstawowym zadaniem biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego wydziału ekonomicznego i prawnego. Strona główna biblioteki, zdjęcie wejścia do budynku.

Many thanks for Krisztina Filo for very interesting guided tour and all information provided. We look forward to see pictures of the library on-line as the building is really nice and worth of attention of all people interested in library design and architecture.

Po wizycie w bibliotece jeszcze tylko seminarium ze studentami angielskojęzycznego programu europejskiego na wydziale ekonomii (pamiątkowe zdjęcie z niektórymi uczestnikami (tutaj) i już był najwższy czas, aby wracać do Oradei. I tutaj mały szok i powrót do przeszłości: na symbolicznej granicy między Węgrami i Rumunią kontrola -- należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub paszport (strefa Schengen). Jak łatwo można się przyzwyczaić do wolności Wspólnego Rynku...

PS. Tutejsza biblioteka ma ponoć status Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE), ale nie udało się ustalić szczegółów. Sprawie nie nadajemy dalszego biegu.

Komentarze