Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2012

Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2012 jest już dostępne w języku polskim tutaj. Przez wydawcę publikacja jest zachwalana w następujących słowach: "Czy chcesz wiedzieć, czego Unia Europejska dokonała w 2012? Jakie kroki podjęła w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego? Co zrobiła, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy? Jakie korzyści Unia przyniosła Europejczykom? Czego dokonała na arenie międzynarodowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w sprawozdaniu ogólnym za rok 2012. Komisja Europejska publikuje takie sprawozdanie co roku. Podsumowuje w nim najważniejsze inicjatywy i sukcesy UE poprzednich dwunastu miesięcy. 

Sprawozdanie składa się z sześciu rozdziałów: 
  1. W kierunku unii politycznej, 
  2. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego i stabilności finansowej w Unii Europejskiej, 
  3. Silniejszy wzrost gospodarczy, 
  4. Obywatele UE w centrum uwagi, 
  5. Silniejsza UE na arenie międzynarodowej, 
  6. Prace instytucji europejskich i innych oficjalnych organów. 

Sprawozdanie ogólne jest również dostępne w formie e-booka, dzięki czemu można je czytać na telefonach komórkowych i tabletach. W tym celu należy kliknąć hiperłącze EU Bookshop." 

Łącze do wpisu do Sprawozdania za rok 2011 znajduje się tutaj

Miłej lektury!

Komentarze