System Prawa UE, tom 2

 


Do naszego księgozbioru podręcznego dołączył tom 2 wydany w serii System Prawa Unii Europejskiej (tędy proszę do strony wydawnictwa C. H. Beck) pod tytułem

Zasady i prawa podstawowe / Dawid Miąsik. Warszawa : C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2022. xvii, 558 stron ; 25 cm. System Prawa Unii Europejskiej - Wydawnictwo C. H. Beck T. 2, ISBN 9788382351422 [Call No. Reference Room 46198]

O wcześniej wydanych tomach w tej znakomitej serii można przeczytać tutaj, spis treści i informacje dodatkowe zamieszczam poniżej. Dodam jeszcze, że wstęp i szczegółowy spis treści są dostępne na stronie wydawnictwa (tutaj).


Zasady i prawa podstawowe / Dawid Miąsik. System Prawa Unii Europejskiej - Wydawnictwo C. H. Beck T. 2, ISBN 9788382351422

Contents: 

I. Zasady prawa Unii Europejskiej -- 1. Pojęcie zasad prawa UE -- 2. Rodzaje zasad prawa UE -- 3. Charakter zasad prawa UE -- 4. Funkcje zasad prawa UE -- 5. Zasady prawa UE a wartości z art. 2 TUE 

II. Zasady systemowe prawa UE -- 6. Zasada autonomii prawa unijnego -- 7. Zasada jednolitego stosowania i wykładni prawa unijnego -- 8. Zasada efektywności prawa unijnego -- 9. Zasada efektywnej ochrony sądowej -- 10. Zasada procedur krajowych -- 11. Zasada bezpośredniego obowiązywania prawa unijnego -- 12. Zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego -- 13. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego -- 14. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego -- 15. Zasada lojalnej współpracy 

III. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej -- 16. Zasady ogólne prawa w systemie zasad Unii Europejskiej -- 17. Zasada proporcjonalności -- 18. Zasada pewności prawa -- 19. Zasada ochrony zaufania (uzasadnionych prawnie oczekiwań) -- 20. Zasada zakazu nadużywania prawa 

IV. Prawa podstawowe -- 21. Zasada ochrony praw podstawowych -- 22. Prawa godnościowe -- 23. Prawa wolnościowe -- 24. Prawa równościowe -- 25. Prawa solidarnościowe -- 26. Prawa obywatelskie -- 27. Prawa sądowe 

V. Zasady traktatowe -- 28. Wprowadzenie -- 29. Zasada kompetencji powierzonych -- 30. Zasada pomocniczości -- 31. Zasada proporcjonalności jako zasada ustrojowa -- 32. Zasada otwartości (przejrzystości) -- 33. Zasada otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją -- 34. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Book Jacket: "Publikacja uwzględnia przede wszystkim polską, a dalszej kolejności europejską literaturę związaną z tematyką zasad i norm prawnych uznawanych za fundamentalne w systemie prawa unijnego, oraz obszerne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego RP. Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem Unii Europejskiej, zwłaszcza sędziów, środowisk politycznych z uwzględnieniem posłów do Parlamentu Europejskiego, studentów i aplikantów, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką podstawowych praw Unii Europejskiej."--PUBLISHER'S NOTE.

Komentarze