Bacau, Uniwersytet

Trzeci wykład zgromadził koleżanki z lokalnego CDE i ośrodka EUROPE DIRECT (poznaliśmy się na AGM w Bukareszcie), dziekanów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu w Bacau, innych bibliotekarzy i zainteresowanych wykładowców akademickich. Po spotkaniu z prorektorem ponownie wróciliśmy do kwestii zadań stawianych przed ośrodkami sieci informacyjnych pozostających w gestii DG COMM, wzajemnych relacji między instytucją goszczącą i Komisją Europejską i o wiele bardziej szczegółowych spraw, jak np. wykorzystanie portalu EU Bookshop do wzbogacania kolekcji publikacji unijnych czy zastosowania tezaurusa Eurovoc do opracowania rzeczowego dokumentów. Prof. Adriana Giurgiu z Uniwersytetu w Oradei podzieliła się ze zgromadzonymi seminarzystami doświadczeniami w organizacji działalności swojego ośrodka EDCO (strona internetowa w budowie).

CDE w Bacau funkcjonuje na razie na Wydziale Ekonomicznym, lecz w najbliższym czasie zostanie przeniesione do Biblioteki Głównej, gdzie mieści się już punkt informacyjny EUROPE DIRECT. W galerii oczywiście kilka zdjęć.

Komentarze