EU Bookshop raz jeszcze

W ostatnim zeszycie Przeglądu Bibliotecznego (4/2008), na stronach 663-668 opublikowany został artykuł pt. "Portal EU Bookshop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego" autorstwa szefa Biblioteki w Natolinie, Wiktora Poźniaka. Portal EU Bookshop był już opisywany wcześniej na blogu bibliotecznym, ale ponieważ jest to niezwykle przydatna i wartościowa inicjatywa informacyjna, więc warto było poświęcić kilka dodatkowych godzin na redakcję komunikatu naukowego. Tekst wpłynął do redakcji Przeglądu 14 kwietnia 2008 r., drukiem ukazał się w lutym 2009 r. Abstrakt: Autor opisuje witrynę EU Bookshop, będącą portalem informacyjnym zarządzanym przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i umożliwiającym bezpośredni dostęp do publikacji instytucji Unii Europejskiej, jej agencji i organów. Oprócz funkcji księgarni internetowej, portal jest również katalogiem i archiwum publikacji Unii Europejskiej. EU Bookshop pozwala użytkownikom na przeszukiwanie publikacji wspólnotowych, składanie zamówień na ich wersję drukowaną oraz bezpłatne pozyskiwanie wersji elektronicznych w różnych językach.

Komentarze