Book-A-Librarian

Book-A-Librarian to dość ciekawa forma działalności informacyjnej bibliotek polegająca na możliwości "zarezerwowania" bibliotekarza dziedzinowego lub pracownika działu informacji naukowej na półgodzinną, indywidualną sesję dyskusyjną. Pomysł pojawił się w Stanach Zjednoczonych, ale przyjął się również w Australii, Nowej Zelandii, Danii, Norwegii i Szwecji.

No i w Natolinie, choć może do końca nie byliśmy w stanie sobie to uzmysłowić, niczym molierowski Pan Jourdain, który nie wiedzial, że mówi... prozą!

W sumie jest to dość nowatorskie rozwiązanie, zarówno dla bibliotek publicznych jak i bibliotek akademickich lub naukowych. W bibliotece publicznej San Francisco z usługi tej korzystali głównie seniorzy, osoby poszukujące pracy i naturalizowani imigranci (tzw. new Americans, patrz tutaj). W bibliotekach akademickich działalność taka leży w gestii działu informacji naukowej i jest adresowana do studentów i wykładowców.

Biblioteka w Natolinie oczywiście oferuje swoim czytelnikom możliwość indywidualnych konsultacji: dyżur za kontuarem wypożyczeń jest pełniony przecież przez wykwalifikowanych bibliotekarzy, którzy na codzień zajmują się także katalogowaniem i gromadzeniem księgozbioru - wiedzą zatem jakie publikacje (i w jaki sposób) można znaleźć w naszych zbiorach. Niemniej jednak w połowie stycznia organzujemy już od trzech lat specjalną sesję informacyjną dla zainteresowanych studentów, podczas której mają możliwość spotkania się z Ianem Thomsonem z Uniwersytetu z Cardiff i przedyskutowania zebranych źródeł bibliograficznych. Podczas spotkań przydaje się ESO (European Sources Online), portal prowadzony przez CDE Uniwersytetu w Cardiff, niemniej jednak osobisty kontakt z ekspertem jest niewykle stymulujący i wnosi dużo dobrej energii (wyszukiwawczej) do procesu gromadzenia źródeł.

Relacja z ubiegłorocznej sesji informacyjnej jest tutaj.

Book-A-Librarian to rzecz wielka, Book-An-Expert (nikt nie zaprzeczy) to rzecz unikatowa!

Komentarze