Kontynuacja projektu 505

Zakończone zostały prace nad kolejnymi pakietami danych bibliograficznych znajdujących się w naszym katalogu. Koleżanki z zespołu zadaniowego 505 (Katarzyna Dudek i Gabriela Głażewska) poinformowały dzisiaj o zakończeniu prac związanych z uzupełnianiem podpola 505 i 520 formatu MaRC21 książek o numerach inwentarzowych / sygnaturach w zakresie od pozycji 18000 do 24000 . Z 6001 rekordów wzbogacono 3414 opisów, czynność ta objęła prawie 57% zbioru w tym przedziale, przy czym w około 600 przypadkach spisy treści były wpisywane własnoręcznie. Pominięto 540 rekordów, których wzbogacenie nie było możliwe (np. słowniki, książki do nauki języków obcych, itp.). Więcej na temat projektu 505/520 tutaj, informacja z marca 2009 r. o realizacji prac dostępna tutaj. Retrospektywne wzbogacanie opisów zostało rozpoczęte w styczniu 2009 roku.

Komentarze