Citizens' right to know :: day 3

Trzeci dzień szkolenia został poświęcony prezentacji działalności Dyrekcji Generalnej F2 Rady Unii Europejskiej (RUE) "Transparency". Jednostka ta została powołana po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2009 roku i zajmuje się wprowadzaniem zasad przejrzystości, rejestrem dokumentów oraz prowadzeniem biblioteki RUE. Interesującymi projektami są trwająca obecnie digitalizacja wszystkich dokumentów przedkładanych na spotkaniach Rady Europejskiej (RE) -- przypomnę, że pierwsze spotkanie szefów rządów i głów państw odbyło się w Dublinie w marcu 1975 roku, więc jest co skanować -- oraz tworzona baza danych z rezultatami wszystkich głosowań poszczególnych posiedzeń RUE począwszy od wejścia w życie Traktatu z Maastricht. Obydwa projekty budzą żywe zainteresowanie środowisk naukowych zajmujących się problematyką integracji europejskiej.

Biblioteka RUE obsługuje przede wszystkim swoich pracowników. Księgozbiór liczy kilkanaście tysięcy tomów, oprócz tego zbioru jest jeszcze kolekcja ponad 17 tysięcy książek wypożyczonych pracownikom instytucji długoterminowo. Liczba wizyt to około 8 tysięcy rocznie, a wypożyczeń blisko 3500. Dobra wiadomość jest też taka, że biblioteka RUE jest zainteresowana współpracą z innymi jednostkami i organizacjami (w tym z ogólnoeuropejską siecią CDE), również w wymiarze wypożyczeń międzybibliotecznych.

Kolejny wykład dotyczył zmian w portalu EUR-Lex, poszerzenia funkcjonalności systemu, dołączenia kanałów RSS, wprowadzenia precyzyjnej selektywnej dystrybucji informacji, dalszej personalizacji, dołączenia do serwisu dawnego ScadPlus-a (opis obowiązującego prawodawstwa) i integracji z portalami środowiskowymi, a właściwie tworzenia wirtualnej przestrzeni dla dyskusji pomiędzy użytkownikami serwisu. Mam jedynie nadzieję, że nadal będzie można znaleźć tam potrzebne rozporządzenie czy dyrektywę, ale może mój sceptycyzm jest nieuzasadniony. Zobaczymy. I jeszcze news of the day: "soon electronic version of Official Journal will have legal value".

Na zakończenie trzeciego dnia szkolenia przedstawiono narzędzia i instrumenty wykorzystywane w procesie komunikacji społecznej,  publikacje i działalność informacyjną Europejskiego Banku Centralnego (ECB) i jego biblioteki.

Podsumowanie: było intensywnie i interesująco, chociaż niektóre prezentacje były już znane uczestnikom wcześniejszych szkoleń lub były na dość niskim poziomie. Szczególnie udany był w mojej opinii dzień drugi, gdy na sesji równoległej mogliśmy zapoznać się ze zmianami w ESO, a są one znaczne w stosunku do tego, co działo się wcześniej. Wystąpienie przedstawicieli RUE zostało zdominowane przez kwestie polityczne jawności i przejrzystości oraz zmiany nastawienia urzędników tej instytucji w procesie stanowienia prawa, największe zainteresowanie -- mam wrażenie -- towarzyszyło kilkominutowej prezentacji biblioteki RUE. W każdym razie kontakty nawiązane, wizytówki wymienione, można spokojnie wracać do pracy.

Komentarze