Europe Direct Annual Report 2011


Pod tym łączem jest dostępne 24 stronnicowe, włączając okładkę, sprawozdanie ogólne z działalności sieci Europe Direct za rok 2011. Sieć Europe Direct to konglomerat złożony z przynajmniej 4 elementów, w skład którego wchodzą: wirtualne informatorium centralne w Brukseli (call, chat & mail center), sieć Europe Direct Information Centres dla szerokiego grona odbiorców, sieć European Documentation Centres obsługująca przede wszystkim środowiska akademickie i naukowe oraz grupa wykładowców Team Europe. Pomimo relatywnie dużej liczby ośrodków EDC/CDE (ponad 400 w EU27) w raporcie rocznym dla tej sieci przeznaczono tylko jedną stronę...


Jednak nie o ilość, a o jakość chodzi, mam nadzieję. Zachecam zatem do przeczytania relacji Pani Katarzyny Burej z Białegostoku o pierwszych latach funkcjonowania tamejszego ośrodka, ponieważ wywiad ten jest jedyną konkretną informacją w raporcie dotyczącą działalności sieci. Trochę szkoda, że sieci CDE poświęcono tak mało miejsca, że nie zrelacjonowano chociażby inicjatyw typu PanEuropean Working Group, czy ubiegłorocznego seminarium szkoleniowego w Brukseli i zjazdu koordnatorów na Malcie, ale być może jest to symptomatyczne: poza drobnymi wyjątkami w sieci CDE nie dzieje się nic specjalnego. Na szczęście Polska jest chlubnym wyjątkiem, czego dowodem może być wysoka aktywność szkoleniowo-konferencyjna, integracja polskiego środowiska oraz rzecz niespotykana: w przeciwieństwie do trendów w pozostałych krajach, u nas ośrodków przybywa.


Cały raport wpisuje się też w nową formułę komunikacji społecznej, jak to miało miejsce w przypadku Sprawozdania ogólnego z działalności UE (tutaj), czyli więcej kolorowych zdjęć, a mniej konkretów, aby nie zmęczyć czytelnika. Z drugiej jednak strony może macdonaldyzacja tego typu sprawozdań jest uzasadniona, w końcu sieć Europe Direct to przede wszystkim imprezy organizowane przez EDIC i rumuńskie balony... 

Komentarze