EUROLIB Florencja EUI (2)

Na początku drugiego dnia spotkania Pani Katharina Pausch z Biblioteki Rady UE przedstawiła rezultaty badania ankietowego dotyczącego wskaźników wydajności i jakości pracy bibliotek sieci EUROLIB (ankieta przygotowana wspólnie z Raffaele del Fiore z Biblioteki Komitetu Ekonomicznego i Społecznego). W badaniu wzięło udział 30 bibliotek, a zgromadzone dane dają ciekawy obraz działań bibliotek instytucji europejskich i mogą być inspiracją dla innych, ponieważ zgromadzone odpowiedzi pokazują, jakie aktywności i procesy są mierzone przez poszczególne biblioteki.

Pani Carol Riccalton z Urzędu Publikacji UE z Luksemburga omówiła zmiany organizacyjne oraz bieżące działania. Urząd zorganizował zespół 6 osób zajmujących się katalogowaniem wszystkich publikacji, zarówno wydawnictw zwartych, jak i ciągłych. Opisy bibliograficzne w formacie MARC21 są nieodpłatnie dostępne na stronie OPAC. Zainteresowane biblioteki mają też możliwość hurtowego pozyskiwania metadanych, przykładowo: British Library umieściła ostatnio w swoim katalogu 52.000 rekordów, ECLAS pobiera 500 miesięcznie, EUI około 400, a dane te są również dostępne w WorldCat. Od 1 lipca zmienia się też status Dziennika Urzędowego UE, ale o tym pisałem już wcześniej (tutaj). EUBookshop uzyskał nową funkcjonalność polegającą na możliwości zawężenia wyszukiwania do sporządzonych na zlecenie instytucji UE opracowań eksperckich i raportów, wprowadzono też zmiany w EUR-Lexie. Rozpoczęto tłumaczenie tezaurusa EuroVoc na język rosyjski, chiński i arabski, trwają prace nad optymalizacją automatycznej indeksacji przy użyciu deskryptorów z tego tezaurusa dokumentów publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE.

Kolejna wystąpienie było poświęcone wykorzystaniu mediów społecznościowych w Bibliotece Parlamentu Europejskiego. Pan Alfredo De Feo przedstawił strategie informacyjne oraz blog, stronę na Facebooku i kanał Twitterze. Biblioteka PE współuczestniczy także w prowadzeniu strony w serwisie LinkedIn, chociaż nie ma tam własnego profilu i jedynie współpracuje z działem komunikacji PE. 

Pani Anne Waniart z DG ENTR przybliżyła działania swojej Dyrekcji mające na celu rejestrację i gromadzenie zlecanych ekspertyz i opracowań przygotowywanych przez ekspertów zewnętrznych. Przy przygotowywaniu projektu bazy ekspertyz wykorzystano przygotowany wcześniej na forum Eurolibu dokument roboczy dotyczący szarej literatury i metadanych. Biblioteka DG ENTR musi zarejestrować temat ekspertyzy zanim zostanie ona zlecone do realizacji. Opracowania eksperckie są jednocześnie rejestrowane przez EUBookshop. Większa dostępność ekspertyz wiąże się także z publikowaniem komunikatów prasowych na ten temat oraz deponowanie pełnotekstowych opracowań w ECLASie i EUBookshopie. 

Wykorzystanie czytników e-książek w bibliotece Europejskiej Agencji ds. Leków w Londynie stanowiło temat kolejnego wystąpienia. W bibliotece tej agencji przeprowadzono przegląd dostępnych formatów i czytników, a w ramach testów zakupiono kilkanaście urządzeń, które wypożyczono zainteresowanym czytelnikom. Inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem, a w fazie testowania urządzeń wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Na zakończenie drugiego dnia spotkania Pani Teresa Marto De Oliveira z Biblioteki PE dokonała przeglądu zgromadzonych na forum EUROLIB dokumentów przetargowych i zachęcała do dalszej wymiany doświadczeń, współpracy między bibliotekami i przyjęcie najlepszych rozwiązań.

Kolejna konferencja została zaplanowana na rok przyszły, miejsce spotkania: Luksemburg lub Bruksela. W sumie było bardzo miło, a kajecik-tablecik zapisany pomysłami do ostatniej e-kartki ;-)

Komentarze