A-to-Z alive


Dostępna jest już lista źródeł elektronicznych A-to-Z dostępnych w Bibliotece w Natolinie. Prace zajęły kilka tygodni, jednak chyba było warto, ponieważ jest to obecnie jedyne miejsce, w którym można sprawdzić, czy mamy dostęp do konkretnego tytułu czasopisma lub książki elektronicznej. Dostęp do zasobów elektronicznych jest możliwy z komputerów ulokowanych na terenie kampusu natolińskiego.

Lista obejmuje między innymi następujące pakiety:
 • Elsevier (Freedom Collection ok.1.800 tytułów),
 • Springer (ok. 2.760 tytułów czasopism, kolekcja mi.in. 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011),
 • Wiley-Blackwell Online Library (Full Collection tj.1.490 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r.),
 • EBSCO Publishing (7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, m.in. najczęściej wykorzystywaną bazę Academic Search Complete zawierającą kompletne artykuły z ponad 8.500 renomowanych czasopism naukowych),
 • Oxford Scholarship Online (OSO, stan na dzień 30.08.2013: 3.213 e-książek w wersji pełnotekstowej),
 • Cambridge University Press (174 tytuły z kolekcji Humanities, Social Sciences), 
 • Oxford University Press (143 tytuły z kolekcji Humanities, Social Sciences), 
 • Taylor and Francis (łącznie 177 tytułów z kolekcji Politics, International Relations & Area Studies oraz Strategic, Defence & Security Studies ),
 • Sage Journals (67 tytułów),
 • OECD-iLibrary Periodicals (10 tytułów),
 • Palgrave Macmillan Journals (8 tytułów),
 • Brill Online (9 tytułów),
 • Jurisquare (9 tytułów),
 • Kluwer (13 tytułów).

Jak więc widać, jest co czytać. 
Miłej lektury!

Komentarze