Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2008

Profesor Robert Picht

Obraz
Profesora Roberta Pichta żegnaliśmy burzliwymi oklaskami w lecie 2007 roku, gdy po trzech latach sprawowania funkcji wicerektora Kolegium Europejskiego opuszczał Natolin, by powrócić do swych obowiązków dydaktycznych i naukowych w Brugii. Nikt z obecnych wtedy na przyjęciu pracowników Kolegium nie sądził, że Profesor Picht, tak dynamicznie i spontanicznie podchodzący do swych dotychczasowych zadań, jest poważnie chory – On nigdy zresztą nie dał tego po sobie poznać. Sprężysty krok, obowiązkowa przechadzka po kampusie po obiedzie, zsunięte niedbale na czoło okulary, nienaganna, niespotykana dzisiaj, francuszczyzna, przywiązanie do wysokich standardów akademickich i wyjątkowa kultura osobista, to były Jego cechy charakterystyczne. Pamiętam, że podczas jednych z pierwszych swych spotkań ze studentami opowiadał o swym życiu i edukacji. Był niezmiernie bezpośredni, rzekł: „We wczesnym dzieciństwie słyszałem przez radio głos Hitlera – to napawało strachem i budziło bojaźń, nawet u kilkuletn

Web 3.0

Obraz
Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja Europejska wskazuje dzisiaj, jakie kroki musi podjąć Europa, aby sprostać następnej fali rewolucji informacyjnej, która na skutek tendencji nawiązywania kontaktów społecznych przez sieć zintensyfikuje w nadchodzących latach zasadnicze zmiany w kierunku usług gospodarczych on-line, usług nomadycznych opierających się na GPS-ie i telewizji mobilnej oraz rozwoju inteligentnych etykiet. Ze sprawozdania wynika, że Europa zajmuje właściwą pozycję, aby wykorzystać te tendencje ze względu na swoją politykę wspierania otwartych i prokonkurencyjnych sieci telekomunikacyjnych, a także ochronę prywatności i bezpieczeństwo. Dzisiaj Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące reakcji sektora publicznego i prywatnego na opisane możliwości. Sprawozdanie Komisji ukazuje także nowy indeks łączności szerokopasmowej (BPI), który umożliwia porównanie efektywności poszczególnych krajów w kluczowych obszarach takich ja

Wizyta urzędników Komisji Europejskiej

Obraz
Odwiedziny Biblioteki były ostatnim punktem programu wizyty studyjnej urzędników Komisji Europejskiej, którzy spędzili w Natolinie dzisiejsze przedpołudnie. Po sesji informacyjnej z Panią Rektor i Dyrektorem ds. Studiów oraz zapoznaniu się z kwestiami akademickimi oraz kryteriami naboru nasi goście spędzili w Bibliotece 20 minut, choć wstępnie zaplanowano jedynie 10. Powodem tej zmiany była niezmiernie interesująca dyskusja, która wywiązała się przy okazji prezentacji Działu Czasopism i zasobów elektronicznych udostępnionych naszym czytelnikom, a dotyczyła poziomu usług informacyjnych w nowoczesnych bibliotekach naukowych i akademickich.

AGM Budapeszt :: sprawozdanie

Obraz
W dniach 17-19 września 2008 roku w Budapeszcie odbyło się kolejne spotkanie serii AGM (Annual General Meeting) zorganizowane przez DG COMM dla pracowników ośrodków informacyjnych Europe Direct i sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE). Było to jedno z trzech spotkań tego typu zaplanowanych na rok 2008: dwa pozostałe odbyły się w Lizbonie i Atenach. Tematem spotkania w Budapeszcie była rola UE w świecie. W środę, 17 września, od godziny 13:00 uczestniczące w spotkaniu ośrodki, głównie punkty informacyjne Europe Direct, przygotowywały swoje ekspozycje prezentujące własną działalność. Inauguracja spotkania nastąpiła o godzinie 16:00, kiedy Paavo Palk z DG COMM wspólnie z Gaborem Gyorgy, szefem Przedstawicielstwa KE na Węgrzech, przywitali wszystkich uczestników w sali plenarnej hotelu Novotel Congress . Następnie głos zabrała Lieve Fransen, odpowiedzialna w DG COMM za współpracę z Przedstawicielstwami KE w państwach członkowskich. Wykład o roli Unii Europejskiej na arenie międzyn

AGM Budapeszt

Obraz
W dniu dzisiejszym (17.09.2008) rozpoczyna się kolejna konferencja bibliotekarzy europejskich w ramach AGM (Annual General Meeting). W tym roku zaplanowano trzy spotkania: pierwsze odbywa się w Budapeszcie, drugie będzie miało miejsce na początku października w Atenach, zaś trzecie zostanie zorganizowane dwa tygodnie później w Portugalii (Lizbona). Na spotkaniu w stolicy Węgier nasz kraj reprezentują: Monika Parys z Centrum Dokumentacji Europejskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wiktor Poźniak z Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Vademecum cd. (2)

Kolejne obrady: intensywne dyskusje, miejsce na dygresje (lub nie), szermierka argumentów, pogoń za znikającym przecinkiem. W sumie jednak bilans pozytywny - po przejrzeniu wszystkich materiałów wiemy, co należy poprawić, a co można przyjąć już teraz. Komitet redakcyjny "Vademecum" spotkał się w dniu 15.09 i przyjął znakomitą większość materiału. W dniu jutrzejszym zostanie wysłana do konsultacji część zawierająca ankiety poszczególnych ośrodków sieci CDE, zaś do końca września pojawi się ostateczna wersja części autorskiej.

Ian Thomson w Natolinie

Obraz
W dniu dzisiejszym Ian Thomson, bibliotekarz europejski z Uniwersytetu w Cardiff i redaktor naczelny portalu European Sources Online ( ESO ) poprowadził seminarium informacyjne zorganizowane przez naszą Bibliotekę. Pierwszy wykład dotyczył roli informacji w procesie zarządzania Unią Europejską, podczas drugiego przedstawione zostały elektroniczne źródła informacji przydatne podczas studiów w Kolegium. Do obydwu wykładów zostały przygotowane również niezwykle przydatne zestawienia z aktywnymi łączami do przedstawianych serwisów i stron internetowych (wykład 1 i 2 ). Ian Thomson odwiedzi Kolegium również w styczniu 2009 roku. Podczas indywidualnych spotkań ze studentami będzie starał się dopomóc zainteresowanym czytelnikom w doborze źródeł informacji i literatury dotyczących tematyki podjętej przez nich w pracy dyplomowej. Materiały z wrześniowych zajęć zostały opublikowane w sieci lokalnej (intranet), znajdują się również na stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nie będzie już dal

Pocztówka

Obraz
Wczoraj przyszła kartka od Pani Teresy (podpisana osobiście "wasza emerytka") i od razu zrobiło się weselej. Jeśli ktoś chciałby też podzielić się swoimi radościami wakacyjnymi, to oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań: nasz adres znajduje się na dole strony. Widokówka: mała rzecz, a cieszy…

Europeana

Obraz
Europeana : biblioteka cyfrowa dla Europy. "Europejska różnorodność pod względem książek, muzyki, malarstwa, fotografii i filmów dostępna dla wszystkich obywateli poprzez kliknięcie myszką w jeden portal internetowy – to marzenie o europejskiej bibliotece cyfrowej może spełnić się jesienią tego roku. Komisja w swoim nowym komunikacie na temat udostępniania cyfrowych wersji dzieł będących w posiadaniu instytucji kulturalnych w całej Europie stwierdziła jednak, że do tego celu konieczne są dalsze wysiłki ze strony państw członkowskich. Digitalizacja dorobku kulturowego może zapewnić europejczykom dostęp do dzieł z zagranicznych muzeów, bibliotek i archiwów, bez konieczności podróżowania lub wertowania setek stron w celu z znalezienia jakiejś informacji. Same tylko biblioteki europejskie zawierają ponad 2,5 miliarda książek, ale jedynie 1% materiałów archiwalnych dostępnych jest w formie cyfrowej. Komisja wezwała zatem państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań w celu udostę