30.09.2008

Profesor Robert Picht

Profesora Roberta Pichta żegnaliśmy burzliwymi oklaskami w lecie 2007 roku, gdy po trzech latach sprawowania funkcji wicerektora Kolegium Europejskiego opuszczał Natolin, by powrócić do swych obowiązków dydaktycznych i naukowych w Brugii. Nikt z obecnych wtedy na przyjęciu pracowników Kolegium nie sądził, że Profesor Picht, tak dynamicznie i spontanicznie podchodzący do swych dotychczasowych zadań, jest poważnie chory – On nigdy zresztą nie dał tego po sobie poznać. Sprężysty krok, obowiązkowa przechadzka po kampusie po obiedzie, zsunięte niedbale na czoło okulary, nienaganna, niespotykana dzisiaj, francuszczyzna, przywiązanie do wysokich standardów akademickich i wyjątkowa kultura osobista, to były Jego cechy charakterystyczne. Pamiętam, że podczas jednych z pierwszych swych spotkań ze studentami opowiadał o swym życiu i edukacji. Był niezmiernie bezpośredni, rzekł: „We wczesnym dzieciństwie słyszałem przez radio głos Hitlera – to napawało strachem i budziło bojaźń, nawet u kilkuletnich dzieci, jak ja w tym czasie…”. Potrafił również zjednać niemalże każdego, czy to drobnym gestem, miłym słowem lub nowym wątkiem konwersacji. Pamiętamy, jak elegancko Profesor Picht dziękował występującym w Kolegium młodym muzykom z Akademii Muzycznej / Uniwersytetu Muzycznego lub przewodniczył licznym konferencjom odbywającym się w Kolegium. Jego obecność była dla nas wszystkich wielkim ułatwieniem. Jego brak jest dla nas niepowetowana stratą.

Profesor Robert Picht odszedł od nas 23 września, jednak nadal trudno przyjąć to do wiadomości.

29.09.2008

Web 3.0

Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja Europejska wskazuje dzisiaj, jakie kroki musi podjąć Europa, aby sprostać następnej fali rewolucji informacyjnej, która na skutek tendencji nawiązywania kontaktów społecznych przez sieć zintensyfikuje w nadchodzących latach zasadnicze zmiany w kierunku usług gospodarczych on-line, usług nomadycznych opierających się na GPS-ie i telewizji mobilnej oraz rozwoju inteligentnych etykiet. Ze sprawozdania wynika, że Europa zajmuje właściwą pozycję, aby wykorzystać te tendencje ze względu na swoją politykę wspierania otwartych i prokonkurencyjnych sieci telekomunikacyjnych, a także ochronę prywatności i bezpieczeństwo. Dzisiaj Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje dotyczące reakcji sektora publicznego i prywatnego na opisane możliwości. Sprawozdanie Komisji ukazuje także nowy indeks łączności szerokopasmowej (BPI), który umożliwia porównanie efektywności poszczególnych krajów w kluczowych obszarach takich jak prędkość przesyłu szerokopasmowego, cena tej usługi, konkurencyjność w tej dziedzinie i zasięg.

Na podstawie IP/08/1422.
The Broadband Performance Index (BPI).

25.09.2008

Wizyta urzędników Komisji Europejskiej

Odwiedziny Biblioteki były ostatnim punktem programu wizyty studyjnej urzędników Komisji Europejskiej, którzy spędzili w Natolinie dzisiejsze przedpołudnie. Po sesji informacyjnej z Panią Rektor i Dyrektorem ds. Studiów oraz zapoznaniu się z kwestiami akademickimi oraz kryteriami naboru nasi goście spędzili w Bibliotece 20 minut, choć wstępnie zaplanowano jedynie 10. Powodem tej zmiany była niezmiernie interesująca dyskusja, która wywiązała się przy okazji prezentacji Działu Czasopism i zasobów elektronicznych udostępnionych naszym czytelnikom, a dotyczyła poziomu usług informacyjnych w nowoczesnych bibliotekach naukowych i akademickich.

AGM Budapeszt :: sprawozdanie

W dniach 17-19 września 2008 roku w Budapeszcie odbyło się kolejne spotkanie serii AGM (Annual General Meeting) zorganizowane przez DG COMM dla pracowników ośrodków informacyjnych Europe Direct i sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE). Było to jedno z trzech spotkań tego typu zaplanowanych na rok 2008: dwa pozostałe odbyły się w Lizbonie i Atenach. Tematem spotkania w Budapeszcie była rola UE w świecie.

W środę, 17 września, od godziny 13:00 uczestniczące w spotkaniu ośrodki, głównie punkty informacyjne Europe Direct, przygotowywały swoje ekspozycje prezentujące własną działalność. Inauguracja spotkania nastąpiła o godzinie 16:00, kiedy Paavo Palk z DG COMM wspólnie z Gaborem Gyorgy, szefem Przedstawicielstwa KE na Węgrzech, przywitali wszystkich uczestników w sali plenarnej hotelu Novotel Congress. Następnie głos zabrała Lieve Fransen, odpowiedzialna w DG COMM za współpracę z Przedstawicielstwami KE w państwach członkowskich. Wykład o roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej i znaczeniu dialogu międzykulturowego wygłosił Profesor Peter Balazs, były komisarz europejski i wykładowca Central European University (CEU). Po wykładzie uczestnicy spotkania mieli możliwość odwiedzenia ekspozycji poszczególnych punktów informacyjnych i wzięcia udziału w koktajlu oraz dalszej integracji środowiska podczas kolacji.

Czwartek, 18 września, poświęcony został, między innymi, na pracę w zespołach tematycznych. Utworzone zostały 4 grupy, które miały zajmować się następującymi zagadnieniami: współpraca z lokalnymi mediami, współpraca z administracją lokalną, najlepsze przykłady z dokonań ośrodków CDE mające wpływ na współpracę w środowisku akademickim oraz współpraca pomiędzy sieciami informacyjnymi KE. Podczas prac trzeciej grupy zaprezentowana została polska sieć CDE i jej osiągnięcia, a nasze dokonania zyskały niekwestionowane uznanie wśród kolegów z innych państw. W drugiej cześci dnia, podczas sesji plenarnych, uczestnicy spotkania wysłuchali relacji o zrealizowanych już projektach (np. holenderskie debaty o sytuacji klimatycznej, węgierski film o różnorodności kulturowej Europy, włoskie inicjatywy promujące naukę języków obcych czy fińskie seminarium informacyjne o rozszerzeniu UE skierowane do różnorodnych odbiorców), planach na przyszłość (priorytety informacyjne KE zaprezentowane przez Paavo Palk’a) oraz działalności centralnego ośrodka informacyjnego Europe Direct zlokalizowanego w Brukseli. Miłym akcentem na zakończenie drugiego dnia była możliwość zwiedzenia Budapesztu z przewodnikiem, a jedyny mankament stanowiły ograniczenia czasowe: dwie godziny w autokarze to zdecydowanie za mało by do końca zrozumieć historię i wczuć się w klimat tak ważnego, w europejskiej historii, miasta. Niemniej jednak nasz przewodnik okazał się być wybitnym profesjonalistą w swojej klasie, ponieważ obejrzeliśmy nie tylko budynek węgierskiego Parlamentu, ale również dech w piersi zapierającą panoramę Budy i Pesztu, zamek królewski, kilka pomników i wstrząsające, wzruszające, spiżowe buty wmurowane na nabrzeżu Dunaju, upamiętniające nazistowską zagładę budapesztańskich Żydów. Zasiadana, uroczysta kolacja zakończyła drugi dzień spotkania.

Piątek, 19 września, rozpoczął się od zaprezentowania działalności OPOCE, witryny EUBookshop i gruntownie zmodernizowanej witryny Eurostat’u. Następnie uczestnicy spotkania wzieli udział w sesji plenarnej i na jej zakończenie mogli wysłuchać podsumowania wygłoszonego przez Laszlo Kovacs’a, unijnego komisarza odpowiedzialnego za politykę fiskalną i unię celną. Podany około godziny 13:00 lunch był ostatnią okazją do wymiany uwag i wizytówek.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób z większości państw członkowskich UE. Najliczniejsze grupy narodowe stanowili Niemcy, Włosi, Węgrzy, Rumuni i Hiszpanie (odpowiednio 21, 20, 16, 14 i 12 osób). Nasz kraj reprezentowała Pani Monika Parys z CDE w Krakowie i Wiktor Poźniak z Natolina.

Spotkanie w sumie udane, program niezwykle atrakcyjny i wypełniony, natomiast sam Budapeszt wart jest bliższego poznania i kolejnej wizyty, ponieważ dwie godziny na odkrywanie charakteru miasta to zdecydowanie za mało.

17.09.2008

AGM Budapeszt

W dniu dzisiejszym (17.09.2008) rozpoczyna się kolejna konferencja bibliotekarzy europejskich w ramach AGM (Annual General Meeting). W tym roku zaplanowano trzy spotkania: pierwsze odbywa się w Budapeszcie, drugie będzie miało miejsce na początku października w Atenach, zaś trzecie zostanie zorganizowane dwa tygodnie później w Portugalii (Lizbona). Na spotkaniu w stolicy Węgier nasz kraj reprezentują: Monika Parys z Centrum Dokumentacji Europejskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wiktor Poźniak z Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie.

16.09.2008

Vademecum cd. (2)

Kolejne obrady: intensywne dyskusje, miejsce na dygresje (lub nie), szermierka argumentów, pogoń za znikającym przecinkiem. W sumie jednak bilans pozytywny - po przejrzeniu wszystkich materiałów wiemy, co należy poprawić, a co można przyjąć już teraz. Komitet redakcyjny "Vademecum" spotkał się w dniu 15.09 i przyjął znakomitą większość materiału. W dniu jutrzejszym zostanie wysłana do konsultacji część zawierająca ankiety poszczególnych ośrodków sieci CDE, zaś do końca września pojawi się ostateczna wersja części autorskiej.

06.09.2008

Ian Thomson w Natolinie

W dniu dzisiejszym Ian Thomson, bibliotekarz europejski z Uniwersytetu w Cardiff i redaktor naczelny portalu European Sources Online (ESO) poprowadził seminarium informacyjne zorganizowane przez naszą Bibliotekę. Pierwszy wykład dotyczył roli informacji w procesie zarządzania Unią Europejską, podczas drugiego przedstawione zostały elektroniczne źródła informacji przydatne podczas studiów w Kolegium. Do obydwu wykładów zostały przygotowane również niezwykle przydatne zestawienia z aktywnymi łączami do przedstawianych serwisów i stron internetowych (wykład 1 i 2).

Ian Thomson odwiedzi Kolegium również w styczniu 2009 roku. Podczas indywidualnych spotkań ze studentami będzie starał się dopomóc zainteresowanym czytelnikom w doborze źródeł informacji i literatury dotyczących tematyki podjętej przez nich w pracy dyplomowej. Materiały z wrześniowych zajęć zostały opublikowane w sieci lokalnej (intranet), znajdują się również na stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nie będzie już dalszych problemów z dostępem.

Miłej lektury!

03.09.2008

Pocztówka

Wczoraj przyszła kartka od Pani Teresy (podpisana osobiście "wasza emerytka") i od razu zrobiło się weselej. Jeśli ktoś chciałby też podzielić się swoimi radościami wakacyjnymi, to oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań: nasz adres znajduje się na dole strony.

Widokówka: mała rzecz, a cieszy…

Europeana

Europeana: biblioteka cyfrowa dla Europy.

"Europejska różnorodność pod względem książek, muzyki, malarstwa, fotografii i filmów dostępna dla wszystkich obywateli poprzez kliknięcie myszką w jeden portal internetowy – to marzenie o europejskiej bibliotece cyfrowej może spełnić się jesienią tego roku. Komisja w swoim nowym komunikacie na temat udostępniania cyfrowych wersji dzieł będących w posiadaniu instytucji kulturalnych w całej Europie stwierdziła jednak, że do tego celu konieczne są dalsze wysiłki ze strony państw członkowskich. Digitalizacja dorobku kulturowego może zapewnić europejczykom dostęp do dzieł z zagranicznych muzeów, bibliotek i archiwów, bez konieczności podróżowania lub wertowania setek stron w celu z znalezienia jakiejś informacji. Same tylko biblioteki europejskie zawierają ponad 2,5 miliarda książek, ale jedynie 1% materiałów archiwalnych dostępnych jest w formie cyfrowej. Komisja wezwała zatem państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań w celu udostępnienia w internecie zdigitalizowanych dzieł, tak by europejczycy mogli przeszukiwać archiwa cyfrowe na potrzeby nauki, pracy lub rozrywki. W latach 2009-2010 Komisja przeznaczy około 120 mln EUR na polepszenie dostępności w internecie europejskiego dziedzictwa kulturalnego." Na podstawie IP/08/1255.

http://www.europeana.eu/