30.01.2011

Europa Quo Vadis?

Europa Quo Vadis? Lower Silesian Conference / ed. Antoni Kukliński, Janisław Muszyński, Grzegorz Roman, Jan Waszkiewicz. 2010 Marshal's Office of Lower Silesia, Lower Silesia Foundation for Regional Development, Wrocław, ISBN 9788393228706.

Informacja ze strony http://www.forum.pl/ :
"W czerwcu 2010 r. odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa konferencja pod nazwą „Europa Quo Vadis?”, której organizatorami byli Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Dolnośląskie. Zgromadzeni politycy, naukowcy i samorządowcy, z Polski i zagranicy, diagnozowali kondycję współczesnej Unii Europejskiej oraz omówili szereg wyzwań stojących w przyszłości przed Wspólnotą zarówno w wymiarze kontynentalnym, jak i regionalnym. Jednym z rezultatów konferencji jest strategiczna publikacja „Europa Quo Vadis?”."

Książka liczy prawie 320 stron, dla zainteresowanych tą tematyką mam do rozdania kilka egzemplarzy, oferta dotyczy bibliotek i ośrodków informacji / dokumentacji. Kontakt poprzez komentarze lub bezpośrednio e-mailem. Publikacja jest również dostępna on-line w wersji elektronicznej tutaj.

Spis treści:

Part One: Europa Quo Vadis? – Paradigmatic approaches -- Europa Quo Vadis? Lower Silesian Conference. June 10-13 2010 A programmatic paper / Antoni Kukliński -- A reaction to paradigmatic questions of the Lower Silesian Conference / Roman Galar -- No future without planetary vision / Mark Dubrulle -- Comments inspired by Antoni Kukliński / Ivo Slaus -- Quo Vadis Europa? / Krzysztof Pietraszkiewicz -- The Fever of Innovation? Comments to “the lost capability of innovation” / Wojciech Burzyński -- Comments on the programmatic paper of Prof. Kukliński / Herman Baeyens -- EURENAISSANCE - Programme for Revival of Europe / Janisław Muszyński -- Some Comments on Professor Kukliński’s Concept of International Research Project / Juliusz Kotyński -- A comment to the conference “Europa Quo Vadis?”: The new place for Europe in the World order / Wiktor Łyżwiński -- Europa Quo Vadis? – The Lower Silesian Conference. Publications and Research Programme 2010-2011-2012. A Memorandum / Antoni Kukliński -- Part Two: Transformations of Europe -- Enlarging European Union - global challenges and prospects for the next decades / Juliusz Kotyński -- European economy in the 21st century – conditions of development, turning points, strategic choices / Stanisław M. Szukalski -- Ethnic and religious changes in Western Europe in the first decades of the 21st century / Piotr Szukalski -- Finland 2050 in the Perspective of Global Change / Valtteri Kaartemo, Jari Kaivo-Oja -- Quo Vadis Flandria? Regional Development in a Multicultural Context / Herman Baeyens -- Part Three: Europe facing the challenges of the XXI century -- Europe Quo Vadis? No choice: Sustainable Europe / Raoul Weiler -- Running without learning / Gilbert Fayl, Ulric Fayl Von Hentaller -- Could Euro-Enthusiasts Pull the EU out of the Crisis? / Roman Galar -- Is European Union falling apart? / Hans van Zon -- Europe 2020’ between “sustainable recovery” and “lost decade” / Paul Drewe -- Designing the Future in Europe: a story of one international colloquium / František Petrášek -- Lower Silesian Conference 2010, an Overview / Wojciech Burzyński -- Part Four: The future of European Regions -- The world, Europe, Poland, a region after the crisis – to what extent is it possible to predict what they will look like? / Jan Waszkiewicz -- Thinking about Regions for the Next Generation / Roman Galar -- On the “Black Swan” Inspired Attitudes toward Future / Roman Galar -- Regions and their development – a holistic approach / Anna Gąsior-Niemiec -- Statistical methods of analysis of information society growth: examples of regions in Italy and Poland / Jan Grzegorek, Andrzej P. Wierzbicki -- Building regional identity of Lower Silesia in the context of the National Regional Policy and EU Cohesion Policy Concept / Tomasz Bogusz, Miłosz Zankowski, Artur Łysoń -- Europa Quo Vadis? Post scriptum / Antoni Kukliński, Janisław Muszyński -- Lower Silesian Foundation for Regional Development -- The list of the authors, editors and panelists.

Miłej lektury!

29.01.2011

Indywidualne konsultacje z Ianem Thomsonem

W czwartek, piątek i sobotę (27, 28 i 29 stycznia 2011) blisko czterdziestu naszych studentów uczestniczyło w indywidualnych konsultacjach bibliograficznych, które prowadził Ian Thomson z CDE w Cardiff. Tego typu zajęcia zostały zorganizowane już po raz trzeci, relacja z poprzednich lat tutaj: 2010 i 2009.

Celem indywidualnych konsultacji jest wzbogacenie zebranej dotychczas bibliografii oraz wskazanie zainteresowanym studentom źródeł informacji, które mogą być przydatne podczas pisania pracy dyplomowej. Co prawda organizacja tego rodzaju działalności informacyjnej wymaga sporo pracy i środków, ale uważam, że warto ją kontynuować, szczególnie, że większość osób na nowo "odkrywa" nasze zasoby drukowane i elektroniczne, w tym tworzony w Cardiff -- i oczywiście dostępny w Natolinie -- serwis European Sources Online (ESO).

EDC Seminar @ Bxl - sprawozdanie

Seminarium The Lisbon Treaty: Citizens’ Right to Access Information przygotowane przez DG COMM dla sieci CDE odbyło się w Brukseli w dn. 24-26.01.2011.

Dzień pierwszy poświęcony był zaprezentowaniu sytuacji prawnej regulującej kwestię dostępu obywateli do informacji unijnej. Peter Bonnor z biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich omówił niektóre przypadki, które nie zostały przewidziane w Rozporządzeniu nr 1049/2001, np. problem dostępu do zawartości baz danych, w tym dokumentów generowanych dynamicznie i materiałów audiowizualnych oraz przedstawił uczestnikom seminarium ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach prawnych. Uczestnicy następnie podzielili się na 3 grupy, które dyskutując niezależnie od siebie przygotowały po kilka postulatów i pytań do dalszej dyskusji. Krótkie wprowadzenie ekspertów reprezentujących Parlament, Radę, Komisję i organizację Transparency International stanowiło preludium do dalszej dyskusji, podczas której zgłaszano na forum wypracowane wcześniej w grupach postulaty, wnioski i pytania. Pojawiła się kwestia niespójności i fragmentaryczności polityki dystrybucji publikacji unijnych (zgłoszona przez niemiecką delegację), która wprawiła panelistów w niemałe zakłopotanie, ponieważ zdecydowanie wykraczała poza ich kompetencje zawodowe. Poruszono również problem dostępu do dokumentów, które nie znajdują się w rejestrach i nie zostały wcześniej skatalogowane, np. dokumentacji dawnej DG X Education and Culture odpowiedzialnej w przeszłości za funkcjonowanie sieci CDE, czyli umów i konwencji regulujących działalność sieci Centrów we wczesnym okresie jej aktywności, tj. pierwszej połowie lat 60-tych ubiegłego wieku ("question & quest of identity").

28.01.2011

200, czyli dwa razy po sto

Mały jubileusz: na blognotka jest dwusetna. Pierwsze wpisy pojawiły się w połowie kwietnia 2008 roku, choć prace projektowe związane z przygotowaniem oprawy graficznej bloga zaczęły się dobrych kilka tygodni wcześniej. Blog będzie miał niedługo trzy lata, w tym czasie odwiedzono go ponad 5400 razy, czyli było to około 160 odsłon tygodniowo. Na jego łamach pojawiły sie również teksty moich kolegów z pracy: Ania dzieliła się wrażeniami z obchodów pięciolecia wstąpienia Polski do UE, Kasia z Julkiem relacjonowali wyjazd szkoleniowy do Lublina, ta sama Kasia wraz z Gabrysią informowały na bieżąco o postępach projektu 505 (niebawem kolejne liczby!), a Paweł zachęcał nas wszystkich do refleksji nad problemami np. typografii i jako "przed-day-endowy" kolumnista dzielił się wrażeniami z wirtualnych wystaw i realnych lektur. Wpisy dotyczyły w znakomitej większości Biblioteki w Natolinie, ale geograficznie rzecz ujmując pojawiają się również Bacau, Białystok, Brasov, Brugia, Bruksela, Budapeszt, Bukareszt, Bydgoszcz, Cluj-Napoca, Debreczyn, Galati, Humor, Iasi, Kraków, Londyn, Lublin, Luksemburg (miasto), Łódź, Oradea, Oxford, Predeal, Saloniki, Toruń, Voronet i Wrocław. Czyli, że jak do tej pory to trochę się jednak działo, natomiast ponieważ i na rok 2011 mam sporo planów, więc ciąg dalszy... zdecydowanie nastąpi! WTP.

27.01.2011

The ECLAS ReflexReklamówka katalogu zbiorczego bibliotek  Komisji Europejskiej (ECLAS). "Just check ECLAS... You will click here and tomorrow you will feel better...Bonjour! Ahhh... ECLAS!".

Zabawne.

24.01.2011

EDC Seminar @ Bxl

W Brukseli rozpoczęło się właśnie semiarium "The Lisbon Treaty: Citizens' right to Access Information" przygotowane prez DG COMM dla pracowników sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej. Wykłady i prezentacje zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie, wtorek i środę. W zajęciach uczestniczy ponad 50 osób z kilkunastu państw, w polskiej delegacji prof. Grażyna Wojtkowska-Łodej z warszawskiej SGH, Pani Katarzyna Bura z białostockiego CDE oraz piszący te słowa, Wiktor Poźniak.

21.01.2011

CDE @ CoE Bruges Library

W Bibliotece Kolegium Europejskiego (CoE) w Brugii mieści się jedno z najstarszych Centrów Dokumentacji Europejskiej, które rozpoczęło gromadzenie dokumentów i publikacji Wspólnot Europejskich zanim powołano do życia sieć tych ośrodków. Niemożliwe? Jak najbardziej możliwe: Biblioteka funkcjonuje od wczesnych lat 50-tych, natomiast sieć CDE oficjalnie powstala w roku 1963. Zasoby brugijskiego CDE są bardzo obszerne: można tu znaleźć kompletną serię Sprawodzadnia Ogólnego, Biuletynu Unii Europejskiej czy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i to w licznych wersjach językowych.

Brugijskie CDE ma własną witrynę internetową w 3 językach, poza materiałami nadsyłanymi z OPOCE opracowuje również wydawnictwa organizacji międzynarodowych takich jak OECD, Bank Światowy czy Rada Europy. Polecam comiesięczne zestawienie nowości dostępne tutaj. Od roku 1987 CDE mieści się w osobnym aneksie przylegającym do budynku głównego. W roku 2005, podobnie jak inne ośrodki sieci, bruijskie CDE podpisało nową konwencję z DG COMM.


Oprócz wydawnictw drukowanych ważne miejsce zajmują kolekcje archiwalne na mikrofiszach. W CDE jest ponadto kilkanaście miejsc do pracy, w tym stanowiska komputerowe, czytniki mikroform i sala do pracy grupowej.

19.01.2011

La Librairie Européenne

La Librairie Européenne, czy też jak Państwo wolicie The European Bookshop, funkcjonująca w Brukseli od ponad czterdziestu lat specjalistyczna księgarnia, ma nowy adres internetowy (http://www.libeurop.eu/). W księgarni oczywiście wielojęzyczna literatura dotycząca integracji europejskiej, prawa, ekonomii, polityk UE, słowniki i inne różne różności.

Na przebudowanej stronie pojawiły się nowe, interesujące zakładki, na przykład comiesięczne zestawienie nowości (tutaj) oraz rozbudowane sekcje tematyczne. Poszczególne publikacje dostępne w księgarni są stosunkowo dobrze opisane (przykład): jest zdjęcie okładki, dokładne dane bibliograficzne, informacja o dostępności tytułu w księgarni, abstrakt i spis treści, a zarejestrowani użytkownicy mają możliwość publikowania komentarzy do poszczególnych tytułów.

Wcześniejsza notatka tutaj, a przy okazji wizyty w Brukseli zdecydowanie warto się wybrać na rue de l'Orme.

15.01.2011

Euro Area 2010, OECD Economic Surveys

W serii OECD Economic Surveys ukazał się zeszyt pt. Euro Area 2010 (vol. 2010/20 - December 2010, Suplement 2). Jest to zeszyt specjalny w prenumerowanej przez naszą Bibliotekę serii i zawiera analizy ekonomiczne obszaru państw grupy euro. W tej serii ukazują się analizy dotyczące państw członkowskich OECD, czasami publikowane są również ekspertyzy regionalne, np. dotyczące państw nadbałtyckich, obszaru Unii Europejskiej lub, jak w tym przypadku, obszaru państw korzystających ze wspólnotowej waluty.

Spis treści: Basic statistics of the euro area (2009) -- Executive summary -- Assessment and recommendations -- Chapter 1. Exiting from the crisis -- The financial crisis triggered a severe recession -- Policy support has helped to stabilise the economyand encourage recovery -- A moderate recovery is under way -- A coherent approach to economic governance is required at euro area, EU and national levels -- Chapter 2. Resolving and avoiding unsustainable imbalances -- Large and persistent external imbalances built up during the upswing -- External balances have been driven by internal economic and financial imbalances -- Measure to restore stability in the near and longer term are needed at European and national level -- Chapter 3. Rebuilding the public finances and fiscal discipline -- Fiscal consolidation is required -- Sound fiscal policy would contribute to more effective economic stabilisation -- Strengthening fiscal discipline -- Chapter 4. Minimising risks from imbalances in European banking -- The bank lending cycle was unsustainable and contributed to imbalances -- Upgrading regulation and supervision to reduce risk -- Glossary.

Z publikacją można się zapoznać online (opcja Look inside), cała seria dostępna również z poziomu naszego katalogu. Więcej o wydawnictwach OECD na naszym blogu (tutaj) lub po wybraniu odpowiedniej etykiety z chmurki tagowej.

Miłej lektury!

13.01.2011

Virtual Reference Collection

Biblioteka Centralna Komisji Europejskiej udostępniła dzisiaj usługę o nazwie Virtual Reference Collection (VRC). Jest to witryna z odnośnikami / łączami do stron i wyszukiwarek internetowych aktualizowana przez bibliotekarzy w Brukseli i Luksemburgu.

Projekt jest co prawda stosunkowo nowy i nie ma jeszcze zbyt wielu wpisów, jednak warto poświęcić chwilę na przejrzenie już zgromadzonych zasobów. Łącza podzielone są na następujące kategorie: EU Law, EU News, EU Policies, EU Search Tools, EU Terminology, International Law, National Law, Online Journals, Library Catalogues, Open Access Search Tools, Open Access Research Papers. W prawym panelu bloga dołączyłem kapsułkę VRC :: RSS, w której automatycznie wyświetlają się najnowsze łącza. VRC ideowo przypomina trochę NetGuide, miejmy nadzieję, że będzie rozwijał się dynamicznie.

The Atlantic Community...

W prezencie od Pana Profesora Antoniego Kuklińskiego otrzymaliśmy kilka egzemplarzy książki pt.

The Atlantic Community : The Titanic of the XXI Century? / ed. Antoni Kukliński and Krzysztof Pawłowski. 2010 Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz, Recifer Eurofutures Publications Series, vol. 6, ISBN 9788362460069.

Spis treści: : Preface / Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski -- Part I: The Atlantic Community and The Challenges of The GLOBAL Scene -- Global challenges ahead of the Atlantic Community / Louis Emmerij -- Key Global Challenges of XXI Century: OECD Perspective and Response / Jan Woroniecki -- The New Roots of World Leadership and Influence. A Concrete Agenda / Nicolas Tenzer -- A New World Order / Krzysztof Rybiński -- Universals and peculiarities in the 21st century globalisation processes (Some reflections on changing world from the Atlantic Community perspective) / Wiesław Gumuła -- The end of Anglo-Saxon globalisation and the future of Euro-Atlantic integration / Hans van Zon -- Titanic in ourselves. The Atlantic community and the Neo-Geopolitical Paradigm / Krzysztof Szczerski -- Part II: Value Systems-Science and Technology -- Clash of Civilization or Ignorance of Deeper Values of the Other? / Andrzej Wierzbicki -- Crisis—Violence and War—Value system and change / Ivo Šlaus -- An Evaluation of the 20th Century / Ivo Šlaus -- The twain shall meet: science, technology and the global shift to Asia / Jan Lamboy -- Science and technology in a globalising context / Dimitris Kyriakou -- Part III: Dilemmas of The XXI Century -- Europe Quo Vadis? No choice: Sustainable Europe / Raoul Weiler -- The European Economy, Enlargement and The Global Challenges of the 21st Century / Juliusz Kotyński -- Fallacies of global reasoning: more inconvenient truths / Paul Drewe -- A Multipolar World of Smart City-Regions / Herman Baeyens -- NATO—a collective challenge of the Transatlantic safety / Jarosław Sadłocha -- The Right Questions. Global Round Table / Ulric Fayl von Hentaller, Gilbert Fayl -- Part IV: The Rising Stars of BRIC [Brasil, Russia, India, China] -- The Uncertain Promise of a Global Chinese Super Power. Meantime... All Quiet on the European Front / Jean-Marie Rousseau -- Bridging the widening Development Gap. A case study of Uttar Pradesh India / R. E Misra -- Bangalore—A case study in globalization and information technologies / Manas Chatterji, Bandula Jayatilaka -- BRIC innovations challenging the Atlantic Community / Valtteri Kaartemo -- BRIC—global competitor of the Atlantic Community. BRIC companies investments in world R&D / Stanisław Szukalski -- Part V: The Debate -- The geostrategic reconfigurations of the global scene. The experiences and prospects of the XXI century / Antoni Kukliński -- Post Scriptum / Antoni Kukliński.

Książka liczy 300 stron i ciężko ją zdobyć, ponieważ publikacje z tej serii nie są dostępne na rynku księgarskim. Dla zainteresowanych tą tematyką mam do rozdania kilka egzemplarzy. Oferta dotyczy wyłącznie bibliotek i ośrodków informacji / dokumentacji. Kontakt poprzez komentarze lub bezpośrednio e-mailem. Do książki jest dołączona płyta CD z pełnotekstową wersją publikacji w formacie PDF.

Miłej lektury!

29.000

W kolekcji książek pojawiła sie pozycja o numerze inwentzrzowym 29000: From policy to implementation in the European Union : the challenge of a multi-level governance system / Simona Milio. 2010 I B Tauris & Company Ltd, Library of European studies, vol. 13, ISBN 9781848851238 [call number 29000].

Spis treści: Part I: The Struggle to Implement European Union Policies: Political and Administrative Factors in the Member States -- 1. Multi-level Governance and the Implementation Gap -- 2. Cohesion Policy: A Case Study of Implementation Variation among Member States -- 3. Administrative and Political Preconditions for Multi-level Governance -- Part II: Multi-level Governance and Implementation Performance: Lessons from Italy -- 4. From the Intervento Straordinario to Multi-level Governance: Policy Shifts in Italian Regional Policy, 1992-2004 -- 5. The First Set of Preconditions for Multi-level Governance -- 6. The Second Set of Preconditions for Multi-level Governance -- Part III: The Effect of Multi-level Governance in an Old and in a New Member State -- 7. Evidence from Structural Funds Implementation in Two Spanish Regions / Fabiola Mota, Andrea Noferini -- 8. The Impact of Policy Implementation in Poland: Centralisation, Decentralisation and Recentralisation / Justyna Glusman -- 9. Improving Implementation Performance in the European Union Multi-level Governance Framework.

BOOK JACKET: "Is the EU multi-level governance system weakening the implementation of policies at a state level? It does appear that a clear gap exists between European Union level policy-making and Member State implementation. All too often, EU public policy content and planning are little more than statements of intent without successful adoption. Policy implementation processes are the key follow-up of policy cycles, as they turn ideas into social output. Simona Milio argues that implementation deficiencies are a direct result of the multi-level structure of European governance. Italy, Spain and Poland are studied in order to identify the main factors undermining implementation process. The findings will help guide future strategies to improve implementation processes both within old and new Member States, thus minimising past mistakes in the multi-level system of EU governance."

Na stronie wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o tej publikacji. Od początku czerwca do końca listopada ub. roku nasza kolekcja książek wzbogaciła się o 1000 poz. inwentarzowych (tutaj więcej o sygnaturze 28000). Z najnowszymi nabytkami można zapoznać się na generowanej dynamicznie stronie pokazującej książki, które zostały włączone do zbioru w ciągu ostatnich 30 dni.

Miłej lektury!

05.01.2011

A jutro...

... a jutro będzie nieczynne z powodu ustawowo wolnego od pracy dnia.

Tytułem uzupełnienia cytat z książki Polish customs, traditions, and folklore autorstwa Sophie Hodorowicz Knab, str. 61-63:

"The evening of the Feast of Three Kings was called szczodry wieczór, which means a bountiful or plentiful evening. The family usually spent the night around the fire singing carols, awaiting the arrival of carolers and gifting one another with tokens. A special wheat bread called szczodraki was baked in preparation for this night and either distributed among the poor, offered to visiting guests or to the poor children who came caroling on this night. [...] Coming to the door to offer greetings and good wishes for a bountiful year, the children sang special songs about the baked goods:

  Czy piekliście szczodraczki?
  Dajcież i nam!
  Nagrodzi wam Pan Jezus
  i Święty Jan.

  Have you baked szczodraki?
  Give us some also!
  You will be rewarded by the Lord Jesus
  and St. John.

The housewife generously handed out the specially prepared bread with this particular proverb in mind: Na szczodrych miara, na skąpych kara. (For the generous, full measure; for the stingy, punishment.) [...]

In many homes, especially the more well-to-do, another custom took place on the eve of Feast of Three Kings. After the evening meal was concluded, a cake or torte in which an almond had been added was brought forth. The cake was cut into as many portions as there were individuals present. Whoever received the piece with the almond brcame "the almond king" and had the right to pick himself an "almond queen" from the woman present. [...] Within the family, becoming the Almond King and Queen carried some measure of responsibility [...] to organize next year's gathering and to bake the cake. [...]

The Feast of Three Kings ended the święte wieczory -- the twelve holy nights that began on Christmas Day and signaled the beginning of zapusty, or carnival time.".

Polish customs, traditions, and folklore / Sophie Hodorowicz Knab ; foreword by Czesław Michał Krysa ; illustrations by Mary Anne Knab. New York : Hippocrene Books, c1993. ISBN 0781800684 / 0781805155 [07868] -- książka oczywiście dostępna w naszej Bibliotece.

Blog Biblioteki PISM

Pierwszy wpis w tym roku jeszcze w ramach remanentu za 2010.

Koledzy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podesłali wraz z noworocznymi powinszowaniami łącze do bibliotecznego bloga (tutaj), który funkcjonuje już od dwóch miesięcy. Osobiście bardzo się cieszę, że pojawiła się kolejna biblioteka z pokrewnej nam branży, która zdecydowała się na tego typu działalność. Inaugurujacym wpisem jest fotoreportaż z XX konferencji EINIRAS (tutaj), o której pisałem też na naszych łamach.

Życzę zatem powodzenia i ... bibliotekarze do klawiatur!