31.03.2010

Wersje skonsolidowane Traktatów dostępne

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C83 z dn. 30.03.2010 ) ukazały się wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami, załącznikami i deklaracjami dołączonymi do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. W tym samym zeszycie opublikowana jest również Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz tabela ekwiwalencyjna numerowania artykułów w traktatach.

W informacji dla czytelnika możemy przeczytać, co następuje:

"Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Zawiera ona również deklaracje załączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. Jak wskazano w informacji dla czytelnika zawartej w poprzedniej publikacji wersji skonsolidowanych (Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 1), w niniejszej publikacji uwzględniono przyjęte później sprostowania. Niniejsza publikacja obejmuje również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszoną w Strasburgu dnia 12 grudnia 2007 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję (Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1). Niniejszy tekst przejmuje dostosowane brzmienie karty ogłoszone dnia 7 grudnia 2000 r. i zastępuje je od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony, czyli od 1 grudnia 2009 r. Na mocy art. 6 ust. 1 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, Karta praw podstawowych ogłoszona w 2007 r. ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Niniejszy tekst jest źródłem informacji, za które instytucje europejskie nie ponoszą odpowiedzialności."

30.03.2010

Sprawy w toku

Trzy sprawy warte odnotowania.

1. Zakończony został kolejny etap prac przy wzbogacaniu opisów bibliograficznych. Koleżanki z zespołu 505 (wcześniejsze wpisy na ten temat tutaj i tutaj) zakomunikowały, że podczas przeglądu kolejnego tysiąca książek (przedział sygnatur 24000-25002) aktualizacji poddano 486 tytułów, z których w 35 przypadkach spis treści był dopisywany własnoręcznie, ponieważ dane te nie występowały w żadnym z dostępnych źródeł. Biorąc pod uwagę dotychczasową liczbę opisów, które zawierały już informacje o zawartości publikacji (liczba rekordów pełnych w tym przedziale wynosiła przed rozpoczęciem czynności wzbogacania 467) oraz wykonaną pracę, udział procentowy opisów wzbogaconych w opracowywanym przedziale wynosi obecnie ponad 95%. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ, jak zaznaczałem już wcześniej, istnieje ścisły związek między stopniem szczegółowości opisu katalogowego i poziomem jego wzbogacenia a czytelnictwem (tu).

2. W ostatni piątek (26.03), gdy większość zespołu Biblioteki w Natolinie uczestniczyła w spotkaniu polskiej sieci CDE (więcej na ten temat tutaj) odwiedziła nas dość liczna, 50-cio osobowa grupa studentów europeistyki z Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ponieważ pomieszczenia biblioteczne nie są w stanie pomieścić tak dużej grupy osób, więc prezentacja naszej działalności odbywała się dwutorowo (albo raczej dwupoziomowo) - o zasobach książkowych i usługach informacyjnych mówił na parterze budynku Pan Paweł, natomiast prezentacja czasopism odbywała się na pierwszym pietrze, czym zajął się Pan Juliusz.

3. W budynku bibliotecznym mamy od kilku dni nowe drzwi wejściowe. Sa eleganckie, a co najważniejsze, zamykają się jak należy. Co prawda łomoczą przy zatrzaskiwaniu się niemiłosiernie, ale może będzie można to jakoś wyregulować...

26.03.2010

Kolejne spotkanie polskiej sieci CDE

Kolejne spotkanie polskiej sieci CDE działającej pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Kominikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM) odbyło się w dn. 25-26 marca br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.
Niebawem pełniejsza relacja.

22.03.2010

Konferencja EIA w British Library

W dniu dzisiejszym w centrum konferencjnym British Library w Londynie odbyła się doroczna konferencja European Information Association (EIA). Pierwsza część spotkania poświęcona była zmianom instytucjonalnym w UE spowodowanym wejściem w życie Traktatu z Lizbony. W kolejnej prezentacji Ian Thomson omówił najważniejsze wydarzenia związane z problematyką informacji wspólnotowej, które miały miejsce w roku 2009.

19.03.2010

Yearbook of European Law 2009

Kilka dni temu ukazał się najnowszy, już 28-my tom rocznika Yearbook of European Law. W zbiorach Biblioteki w Natolinie znajduje się kompletny zasób tego rocznika, począwszy od tomu 1-ego wydanego w roku 1981.

Spis treści:

I. Articles -- The Visible Hand of European Regulatory Private Law - The Transformation of European Private Law from Autonomy to Functionalism in Competition and Regulation / Hans-W. Micklitz -- Beyond Enchantment - The Possibility of a New European Private Law / Leone Niglia -- European Social Law as an Autonomous Legal Discipline / Nicola Countouris -- Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: Debunking Some Myths / Christiana HJI Panayi -- The EU Payment Services Directive: An Outsider’s View / Benjamin Geva -- Community Agencies, Competition Law, and ECSB Initiatives on Securities Clearing and Settlement / Takis Tridimas -- The Takeover Bids Directive: An Opportunity for Europe or Simply a Compromise? / Chiara Mosca -- Reforming the ‘CAP’: From Vertical to Horizontal Harmonization / Robert Schutze -- The Preliminary Reference Procedure and Questions of International and National Law / Morten Broberg -- Retrench and Reform: The Action for Damages / Jill Wakefield -- Of Celestial Motions and Gravitational Attractions: The Institutional Symbiosis between the European Ombudsman and the European Parliament / Alexandros Tsadiras -- The Influence of Foreign Law Cited in the Opinions of Advocates General on Community Law / Lee Faircloth Peoples -- The Principle of Comity and the Relationship between British Courts and the European Court of Human Rights / Merris Amos -- II. Challenging EU Counter-terrorism Measures before the Courts: An Assessment of The Kadi Judgment (contributions presented at the workshop ‘Challenging EU counter-terrorism measures before the courts’, organised by the Academy of European Law and the Robert Schuman Centre of the European University Institute, Florence, 19 December 2008) -- The Kadi Rulings: A Survey of the Literature / Sara Poli, Maria Tzanou -- EC Competence, ‘Smart Sanctions’, and the Kadi case / Marise Cremona -- Security Council Resolutions and EC Fundamental Rights: Some Remarks on the ECJ Decision in the Kadi Case / Enzo Cannizzaro -- The Potentially Competing Jurisdiction of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice / Annalisa Ciampi -- Are the Effects of the UN Charter under EC Law Governed by Article 307 of the EC Treaty? / Giorgio Gaja -- The Impact of the Kadi Judgment on the International Obligations of the EC Member States and the EC / Nikolaos Lavranos -- Freedom to Choose the Legal Means for Implementing UN Security Council Resolutions and the ECJ Kadi Judgment: A Misplaced Argument Hindering the Enforcement of International Law in the EC / Riccardo Pavoni -- Is the ECJ Ruling in Kadi Incompatible with International Law? / Martin Scheinin -- The Kadi Case: What Relationship is there between the Universal Legal Order under the Auspices of the United Nations and the EU Legal Order? / Christian Tomuschat -- The Role of the Judiciary in Times of Emergency: Judicial Review of Counter-Terrorism Measures in the United States Supreme Court and the European Court of Justice Federico / Fabbrini -- III. Reviews of Books -- Tables of Cases -- Tables of Legislation -- Index.

Więcej informacji na temat YEL można znaleźć na stronie wydawnictwa (OUP).

16.03.2010

Strategia Lizbońska - CER

W dniu wczorajszym (15.03.2010) nakładem Center for European Reform (CER) z Londynu ukazało sie dziesiąte wydanie raportu podsumowującego osiągnięcia Strategii Lizbońskiej. Publikacja pt. "The Lisbon scorecard X: The road to 2020" (autorzy: Simon Tilford, Philip Whyte) jest dostępna on-line w formacie PDF tutaj.

Zainteresowani czytelnicy mogą zatem porównać obydwa opracowania (polskiej ocenie Strategii poświęciłem poprzedni wpis), a mi pozostaje jedynie życzyć miłej lektury!

12.03.2010

Strategia Lizbońska

W dniu dzisiejszym w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) miała miejsce prezentacja "Raportu z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2009" (PDF) w opracowaniu analityka tej instytucji, Marcina Koczora. Jest to już drugie opracowanie dotyczące Strategii, poprzedni raport jest dostępny online tutaj. Ekspertyza interesująca, bibliotekarzy może zainteresować szczególnie rozdział 1.5 Społeczeństwo informacyjne (strony 73-82), w którym omówione są następujące kwestie: ogólny poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich UE, korzystanie z internetu i dostęp do internetu szerokopasmowego, poziom wykluczenia cyfrowego, rozwój administracji elektronicznej (e-government) oraz dywidenda cyfrowa. Spotkanie prowadził dr Leszek Jesień, zdeklarowany sympatyk Biblioteki w Natolinie. W przyszłym tygodniu (16.03) "Raport z wykonania..." zostanie zaprezentowany w Brukseli.

Miłej lektury!

PS. Opiniotwórcze opracowania dotyczące Startegii Lizbońskiej ukazują się na przełomie lutego i marca nakładem londyńskiego Center for European Reform (CER). W tym roku zaplanowano dziesiąte wydanie raportu pt. "The Lisbon scorecard X: The road to 2020" (aut. Simon Tilford, Philip Whyte), jednak publikacja PISM ukazała sie wcześniej, co może polskiego czytelnika jedynie ucieszyć. Zeszłoroczny raport CER "The Lisbon scorecard IX. How to emerge from the wreckage" jest dostępny on-line (tutaj).

09.03.2010

Biuletyn BUW

W Biuletynie BUW z października 2009 (s. 4-5) ukazało się obszerne sprawozdanie Pani Karoliny Kamińskiej z wykładu inaugurującego cykl "Dokąd zmierzają biblioteki?" (wcześniejszy wpis na blogu tutaj). Tekst przytaczam w całości, lepiej bym tego nie napisał ;-))

"Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy we współpracy z Zarządem Okręgu Mazowieckiego towarzyszenia Bibliotekarzy Polskich rozpoczęła cykl spotkań dla bibliotekarzy pod hasłem Dokąd zmierzają biblioteki? Inauguracji tego cyklu 29 października dokonała dr hab. Katarzyna Materska, wicedyrektor Biblioteki. Pierwszy wykład zatytułowany Polityka gromadzenia w dobie zasobów elektronicznych i specyficznych potrzeb użytkowników wygłosił Wiktor T. Poźniak – dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie. Spotkanie rozpoczęło się od próby zdefiniowania, czym jest polityka gromadzenia. Prowadzący powołał się na artykuł Betty Carter w „Library Media Connection” Sedno prawidłowego zdefiniowania polityki gromadzenia tkwi w odpowiedzi na cztery pytania:

· Jaka jest misja biblioteki?
· Kim są moi czytelnicy?
· Jakie publikacje będą gromadzone?
· W jaki sposób dokonywany będzie wybór w procesie gromadzenia?

Poznanie odpowiedzi na te cztery podstawowe pytania, może stać się mocną podstawą do dobrze zebranych zbiorów biblioteki, co jest niezmiernie istotne. Z ostatnich badań prezentowanych podczas wykładu wynika, że 40% zbiorów w bibliotekach akademickich nie było nigdy wypożyczanych, a 31% stanowią książki wypożyczone tylko raz. Jako receptę na naprawę tych niekorzystnych statystyk pan Poźniak zaproponował przeznaczenie większej, niż dotychczas, części budżetu na realizację dezyderatów czytelniczych. Przedstawił też kilka rozwiązań takiego działania w bibliotekach światowych. Uniwersytet w Vermont uruchomił akcję Get this Book! Na stronie biblioteki znajduje się katalog z książkami niedostępnymi w bibliotece. Czytelnicy mogą przeglądać go i decydować, które z książek Uniwersytet powinien zakupić do zbiorów. Prowadzący zwrócił uwagę na ważną rolę wypożyczeń międzybibliotecznych. Dobrze działający system wypożyczeń między bibliotekami może stać się częścią polityki gromadzenia.

Główna część wykładu poświęcona była zbiorom elektronicznym, ponieważ to one według autora prezentacji są przyszłością bibliotek i polityki gromadzenia. Wyjaśnić należy, że zbiory elektroniczne to nie tylko e-booki i e-czasopisma. Pod tą szeroką nazwą kryją się również pliki na CD, strony WWW, publikacje stakeholders (publikacje uczestników rynku mających wpływ na dane przedsiębiorstwo, np. banków, akcjonariuszy, klientów), instytucji badawczych oraz różnych organizacji zajmujących się np. ekonomią czy stosunkami międzynarodowymi. Do wielu z nich dostęp jest bezpłatny, trzeba jednak umieć odnaleźć interesujące informacje w Internecie. Pan Poźniak przedstawił różne modele gromadzenia zbiorów elektronicznych oraz zaprezentował, jaki wpływ ma jakość i aktualizacja zasobu na jego cenę.

Szczególną uwagę i dyskusje wśród bibliotekarzy wzbudziła multimedialna prezentacja Espresso Book Machine. Jest to nowe urządzenie, które zdobywa amerykański rynek, a jest odpowiedzią na wyczerpany nakład lub brak książki w bibliotece. EBM to nowa technologia druku na życzenie klienta. Wybrana pozycja drukowana jest w jednym egzemplarzu z oryginalną kolorową okładką z prędkością 120 stron na minutę. Aby zobaczyć, jak działa to urządzenie, wystarczy w wyszukiwarce YouTube.com wpisać jego pełną nazwę. Na filmie pokazany jest cały proces wyboru książki, jej druku i oprawiania. EBM gwarantuje ochronę praw autorskich i majątkowych. W projekt On Demand Book, którego częścią jest EBM zaangażowało się także Google Books. Od kwietnia 2009 roku z EBM można skorzystać także w Wielkiej Brytanii.

Ostatnia część wykładu poświęcona była prezentacji Biblioteki Kolegium Europejskiego i jej zbiorów, szczególnie elektronicznych. Pan Poźniak zaprezentował, jak teoria odzwierciedla się w praktyce. W Bibliotece Kolegium Europejskiego szczególny nacisk położono na integrowanie w jednym katalogu online zbiorów elektronicznych ze zbiorami tradycyjnymi. Czytelnik korzystający z katalogu online otrzymuje w wynikach wyszukiwania zarówno zbiory tradycyjne i ich sygnaturę, jak też zbiory elektroniczne z linkami do konkretnych stron w Internecie. Dzięki tak działającemu katalogowi poszukiwania użytkowników stają się efektywniejsze. Niezależnie czy bibliotekę stać (czy też nie) na gromadzenie dużych baz zbiorów elektronicznych - istotną rolę odgrywa ich wybór i odpowiednie udostępnianie czytelnikowi. Wydaje mi się, że to najważniejszy wniosek z pierwszego z cyklu wykładów dla bibliotekarzy.

Wykład Wiktora Poźniaka cieszył się dużym zainteresowaniem. Sala konferencyjna Biblioteki przy ulicy Koszykowej wypełniła się do ostatniego miejsca, aż miło było popatrzeć jak dużą grupę - około 20 osób - stanowili pracownicy naszej Biblioteki. Uważam, że cykl spotkań dla bibliotekarzy pod hasłem: „Dokąd zmierzają biblioteki?” to bardzo ciekawa inicjatywa, okazja do wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych. Organizatorzy obiecali, że spotkania będą się odbywały mniej więcej co dwa miesiące. Pełną prezentację PowerPoint z wykładu można znaleźć na blogu biblioteki pod adresem: http://biblioteka-w-natolinie.blogspot.com

Karolina Kamińska."