Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2010

Wersje skonsolidowane Traktatów dostępne

Obraz
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( C83 z dn. 30.03.2010 ) ukazały się wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami, załącznikami i deklaracjami dołączonymi do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. W tym samym zeszycie opublikowana jest również Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz tabela ekwiwalencyjna numerowania artykułów w traktatach. W informacji dla czytelnika możemy przeczytać, co następuje: "Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Zawiera ona również deklaracje załączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. Jak wskazano w informa

Sprawy w toku

Trzy sprawy warte odnotowania. 1. Zakończony został kolejny etap prac przy wzbogacaniu opisów bibliograficznych. Koleżanki z zespołu 505 (wcześniejsze wpisy na ten temat tutaj i tutaj ) zakomunikowały, że podczas przeglądu kolejnego tysiąca książek (przedział sygnatur 24000-25002) aktualizacji poddano 486 tytułów, z których w 35 przypadkach spis treści był dopisywany własnoręcznie, ponieważ dane te nie występowały w żadnym z dostępnych źródeł. Biorąc pod uwagę dotychczasową liczbę opisów, które zawierały już informacje o zawartości publikacji (liczba rekordów pełnych w tym przedziale wynosiła przed rozpoczęciem czynności wzbogacania 467) oraz wykonaną pracę, udział procentowy opisów wzbogaconych w opracowywanym przedziale wynosi obecnie ponad 95%. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ, jak zaznaczałem już wcześniej, istnieje ścisły związek między stopniem szczegółowości opisu katalogowego i poziomem jego wzbogacenia a czytelnictwem ( tu ). 2. W ostatni piątek (26.03), gdy większ

Kolejne spotkanie polskiej sieci CDE

Kolejne spotkanie polskiej sieci CDE działającej pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Kominikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM) odbyło się w dn. 25-26 marca br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Niebawem pełniejsza relacja.

Konferencja EIA w British Library

Obraz
W dniu dzisiejszym w centrum konferencjnym British Library w Londynie odbyła się doroczna konferencja European Information Association ( EIA ). Pierwsza część spotkania poświęcona była zmianom instytucjonalnym w UE spowodowanym wejściem w życie Traktatu z Lizbony. W kolejnej prezentacji Ian Thomson omówił najważniejsze wydarzenia związane z problematyką informacji wspólnotowej, które miały miejsce w roku 2009.

Yearbook of European Law 2009

Obraz
Kilka dni temu ukazał się najnowszy, już 28-my tom rocznika Yearbook of European Law. W zbiorach Biblioteki w Natolinie znajduje się kompletny zasób tego rocznika, począwszy od tomu 1-ego wydanego w roku 1981. Spis treści: I. Articles -- The Visible Hand of European Regulatory Private Law - The Transformation of European Private Law from Autonomy to Functionalism in Competition and Regulation / Hans-W. Micklitz -- Beyond Enchantment - The Possibility of a New European Private Law / Leone Niglia -- European Social Law as an Autonomous Legal Discipline / Nicola Countouris -- Corporate Mobility in Private International Law and European Community Law: Debunking Some Myths / Christiana HJI Panayi -- The EU Payment Services Directive: An Outsider’s View / Benjamin Geva -- Community Agencies, Competition Law, and ECSB Initiatives on Securities Clearing and Settlement / Takis Tridimas -- The Takeover Bids Directive: An Opportunity for Europe or Simply a Compromise? / Chiara Mosca -- Refor

Strategia Lizbońska - CER

Obraz
W dniu wczorajszym (15.03.2010) nakładem Center for European Reform ( CER ) z Londynu ukazało sie dziesiąte wydanie raportu podsumowującego osiągnięcia Strategii Lizbońskiej. Publikacja pt. "The Lisbon scorecard X: The road to 2020" (autorzy: Simon Tilford, Philip Whyte) jest dostępna on-line w formacie PDF tutaj . Zainteresowani czytelnicy mogą zatem porównać obydwa opracowania (polskiej ocenie Strategii poświęciłem poprzedni wpis), a mi pozostaje jedynie życzyć miłej lektury!

Strategia Lizbońska

Obraz
W dniu dzisiejszym w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ( PISM ) miała miejsce prezentacja "Raportu z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2009" ( PDF ) w opracowaniu analityka tej instytucji, Marcina Koczora. Jest to już drugie opracowanie dotyczące Strategii, poprzedni raport jest dostępny online tutaj . Ekspertyza interesująca, bibliotekarzy może zainteresować szczególnie rozdział 1.5 Społeczeństwo informacyjne (strony 73-82), w którym omówione są następujące kwestie: ogólny poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich UE, korzystanie z internetu i dostęp do internetu szerokopasmowego, poziom wykluczenia cyfrowego, rozwój administracji elektronicznej (e-government) oraz dywidenda cyfrowa. Spotkanie prowadził dr Leszek Jesień, zdeklarowany sympatyk Biblioteki w Natolinie. W przyszłym tygodniu (16.03) "Raport z wykonania..." zostanie zaprezentowany w Brukseli. Miłej lektury! PS. Opiniotwórcze opracowania dotyczące Star

Biuletyn BUW

W Biuletynie BUW z października 2009 (s. 4-5) ukazało się obszerne sprawozdanie Pani Karoliny Kamińskiej z wykładu inaugurującego cykl "Dokąd zmierzają biblioteki?" (wcześniejszy wpis na blogu tutaj ). Tekst przytaczam w całości, lepiej bym tego nie napisał ;-)) "Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy we współpracy z Zarządem Okręgu Mazowieckiego towarzyszenia Bibliotekarzy Polskich rozpoczęła cykl spotkań dla bibliotekarzy pod hasłem Dokąd zmierzają biblioteki? Inauguracji tego cyklu 29 października dokonała dr hab. Katarzyna Materska, wicedyrektor Biblioteki. Pierwszy wykład zatytułowany Polityka gromadzenia w dobie zasobów elektronicznych i specyficznych potrzeb użytkowników wygłosił Wiktor T. Poźniak – dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie. Spotkanie rozpoczęło się od próby zdefiniowania, czym jest polityka gromadzenia. Prowadzący powołał się na artykuł Betty Carter w „Library Media Connection” Sedno prawidłowego zdefiniowania polityki gromadzenia tkw