30.06.2011

Za kwadrans prezydencja...

Za kilka minut Polska przejmie przewodnictwo prac RUE, stając u sterów UE. Przygotowań było sporo, plan pracy również napięty, ponoć w instytucjach i organach wyczuwa się także specyficzne napięcie, choć "[z]askakująco dobrze idzie nam to, co zwykle zawodziło, czyli budowanie wizerunku kraju pewnego siebie i wiedzącego, co chce osiągnąć. Polska w Europie zaczęła mieć dobrą markę i to po prostu robiąc swoje, a nie rekrutując magnatów reklamy czy guru PR [...]." Zapraszam do lektury tekstu z Polityki, który ukazał się na portalu presseurop.eu, pt. Polska: ambitna i solidarna.

Miłej lektury!

Wakacyjnie
Wakacyjnie zaczyna się wokół dziać, zatem informacja dla zainteresowanych: w lipcu i sierpniu Biblioteka w Natolinie funkcjonuje, aczkolwiek w nieco okrojonym wymiarze: od poniedziałku do piątku między 9 rano i 5 po południu, można to zresztą przeczytać na oficjalnej stronie. Oczywiście najlepiej jest zadzwonić wcześniej (22-5459.440) i upewnić się, czy konkretnego dnia nie będzie problemów z dostępem do zbiorów.

Białystok: podsumowanie

W sumie trudno się dziwić: w ankiecie po spotkaniu w Białymstoku znalazły się wyłącznie arcypozytywne oceny, zarówno jeśli chodzi o program, jak i ocenę organizacji konferencji oraz wrażenie ogólne. To oczywiście zrozumiałe, przecież klimat spotkania był na fantastycznym poziomie i chyba wszyscy wyjechali zadowoleni. Do zobaczenia następnym razem!

15.06.2011

CDE @ Białystok (2)

Na internetowej stronie białostockiego CDE można przeczytać, że ośrodek zajmuje się "udostępnianiem rozmaitych materiałów dotyczących Unii Europejskiej. W zbiorach CDE znajdują się książki, czasopisma, broszury oraz CD-ROM-y pozyskiwane z Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, wydawnictwa zajmującego się rozpowszechnianiem publikacji instytucji UE. Są one dostępne głównie w języku angielskim oraz polskim. CDE w Białymstoku, jako ośrodek, któremu przyznano status full (pełnego ośrodka), otrzymuje materiały ze wszystkich dziedzin działalności Unii. Poza oficjalnymi wydawnictwami Wspólnot Centrum sukcesywnie uzupełnia zbiory o publikacje pozyskiwane na rynku księgarskim lub z darów od instytucji zajmujących się integracją europejską i prowadzących działalność wydawniczą. Zakupy własne finansowane są przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku." (więcej tutaj).

Zbiory są dostępne w układzie tematycznym, zgodnie z klasyfikacją z EUR-OP. Dodam jeszcze tylko kilka danych liczbowych pozyskanych podczas rozmowy z koleżankami: w CDE zgromadzono ponad 3100 jedn. inwentarzowych wydawnictw zwartych pochodzących z darów, egz. obowiązkowego i zakupów, około 2700 jedn. inwentarzowych wydawnictw ciągłych, prenumerowanych jest ponad 80 periodyków. CDE obsługuje nie tylko studentów i -- za sprawą aktywnej działalności pracowników naukowych Wydziału Prawa -- ma ambicje dotrzeć do różnych grup społecznych w regionie. Miesięczna liczba czytelników odwiedzających CDE oscyluje na poziomie 300 osób i jest to "stałe grono, bo jak już do nas dotrą, to wracają". CDE przeniosło się co prawda ostatnio do innej czytelni, ale nadal znajduje się na I piętrze budynku Biblioteki Głównej.

Poprzedni wpis dotyczący tego ośrodka powstał z okazji uroczystej inauguracji Centrum (tutaj), która miała miejsce w dn. 6 kwietnia 2009. Fotoalbum z wczoraj zrobionymi zdjęciami oczywiście jest dostępny.

XIII konferencja CDE

Zakończyła się XIII Konferencja polskiej sieci CDE (13-14.06.2011) zorganizowana przez Przedstwicielstwo KE w Polsce, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Bibliotekę Główną UwB im. Jerzego Giedroycia. Dzień pierwszy został poświęcony na dwa wykłady dotyczące zbliżającego się polskiego przewodnictwa w UE. Po uroczystej inauguracji spotkania Pan senator Włodzimierz Cimoszewicz podzielił się z obecnymi na spotkaniu bibliotekarzami swoimi refleksjami dotyczacym roli, jaką nasz kraj powinien odegrać podczas prezydencji oraz podkreślił znaczenie partnerstwa wschodniego w kształtowaniu polityki zagranicznej Unii. W drugim wystąpieniu, dr Tomasz Dubowski z Wydziału Prawa UwB szczegółowo przedstawił priorytety Rządu RP podczas przewodnictwa, co na pewno przybliżyło uczestnikom spotkania tę problematykę. Wykłady zakończyły się żywą dyskusją z udziałem prelegentów i bibliotekarzy. Wyjazd do Supraśla, zwiedzanie muzeum ikon i zbytkowego kompleksu klasztornego oraz wspólna kolacja były zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji.

Dzień drugi rozpoczął się od wykładu Pana Piotra Sędziaka prezentującego dzialalność białostockiego Regionalnego Ośrodka EFS, następnie dr Iwona Wrońska z Wydziału Prawa UwB przedstawiła działalność tutejszego CDE, które oprócz standardowych zadań wynikających z umowy z Dyrekcją Generalną ds. komunikacji społecznej spełnia również rolę "ambasadora unii Europejskiej na Podlasiu" inicjując szereg imprez, działań i projektów skierowanych również do środowisk lokalnych poza uczelnią. Sprawy sieciowe zostały pokrótce omówione przez Panią Kingę Schlesinger z Przedstawicielstwa KE w Polsce, która poinformowała również o powołaniu kolejnego Centrum Dokumentacji Europejskiej znajdującego się w strukturze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (jest to osiemnasty ośrodek sieci w Polsce, witamy!).

Na zakończenie drugiego dnia spotkania Pani Dyrektor Halina Brzezińska-Stec oprowadziła uczestników po budynku bibliotecznym prezentując działalność poszczególnych agend i sekcji, w tym Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Spotkanie było kolejną okazją do wysłuchania ciekawych wystąpień, a także do dalszej integracji środowiska. Za fantastyczną oprawę i doskonałą organizację składam raz jeszcze tą drogą podziękowania naszym koleżankom z Białegostoku.
P.S. A tu filmik o białostockim CDE.

07.06.2011

Timothy Snyder w NYRB

W najnowszym wydaniu NYRB artykuł naszego wykładowcy, Prof. Timothy Snyder'a pt. "A New Approach to the Holocaust", całość tutaj. Wcześniejsze wpisy na temat książek tego autora na natolińskim blogu. Lektura zatrważająca, ale obowiązkowa.

06.06.2011

Wenecka robota

Koleżanka z weneckiego CDE (Università Ca' Foscari), Pani Stefania Tesser, odwiedziła dzisiaj Bibliotekę w Natolinie. Spotkanie odbyło się w ramach programu szkoleniowego Erasmus dla personelu tamtejszej biblioteki uczelnianej. W programie znalazła się także wizyta w CE UW, w Bibliotece Narodowej, w BUWie, na Kruczej, na Koszykowej, w Bibliotece PISM, itepe itede, czyli przegląd warszawskich bibliotek i ośrodków informacji w tydzień. Pani Stefania Tesser jest autorem bardzo ciekawego przewodnika po źródłach informacji europejskiej, więc jeśli ktoś dysponuje językiem Dantego, to można tutaj się zapoznać. W sumie było bardzo miło i mam nadzieję, że koleżanka ze słonecznej Italii wyjechała z pozytywnymi wrażeniami.

03.06.2011

Gospodarka Unii Europejskiej

Pani Ania podesłała mi dzisiaj informację o najnowszej publikacji PISM, a mianowicie o książce pt. Gospodarka Unii Europejskiej : Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, której redaktorem i współautorem jest jeden z naszych stałych czytelników, Pan Paweł Tokarski. W książce opublikowane zostały także dwa rozdziały autorstwa naszego wykładowcy i asystenta (odpowiednio B. Marzinotto i J. Szczodrowski).

"Publikacja wydana pod redakcją Marcina Koczora i Pawła Tokarskiego jest efektem międzynarodowej konferencji, "The EU Economy: Response to the Crisis and Prospects for the New Decade", która została zorganizowana przez PISM 18 stycznia 2011 roku, przy wsparciu NBP i Grupy TP S.A. i dotyczyła oceny reakcji UE na globalny kryzys oraz strategii na okres po nim. Udział w niej wzięli eksperci, z NBP, Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej, Instytutu Bruegla, Kolegium Europejskiego w Natolinie, Centre for European Reform, European Policy Centre, Centre for European Policy Studies oraz PISM." (więcej tutaj).

Książka jest dostępna on-line w wersji polskiej oraz angielskiej, pełny spis treści po polsku poniżej.

Gospodarka Unii Europejskiej : Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie / pod red. Marcina Koczora i Pawła Tokarskiego. PISM : Warszawa, 2011.

Reakcja Unii Europejskiej na kryzys i recesję: co osiągnięto, a czego brakuje? / Paweł Samecki -- I. Reakcja Unii Europejskiej na globalny kryzys gospodarczy i finansowy: ocena działań -- Stosowanie reguł pomocy publicznej w sektorze finansowym podczas obecnego kryzysu / Christophe Galand -- Polityka konkurencji Unii Europejskiej w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego / Jan Szczodrowski -- Zmiany regulacyjne i instytucjonalne w systemie finansowym Unii Europejskiej po wybuchu światowego kryzysu / Olga Szczepańska -- Ocena reakcji Unii Europejskiej na kryzys w Grecji i na sytuację w strefie euro / Benedicta Marzinotto -- II. Reforma zarządzania gospodarczego w UE: kolejne etapy i ostateczne rezultaty -- Makro nierównowaga i makro dostosowanie doświadczenia dwóch peryferii: UE versus strefa euro / Cinzia Alcidi -- Reforma zarządzania gospodarczego w UE – kolejne etapy i ostateczne rezultaty – polski punkt widzenia / Tomasz Skurzewski -- III. Główne dźwignie strategii Europa 2020: perspektywa sukcesu? -- Budżet UE jako narzędzie wdrażania strategii Europa 2020 / Paweł Tokarski -- Jednolity rynek w nowym dziesięcioleciu w kontekście strategii Europa 2020 / Fabian Zuleeg -- Polityka handlowa a strategia Europa 2020 / Philip Whyte -- Jak zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej? / Maciej Witucki -- Wnioski końcowe.

Miłej lektury!


EU common communication priorities for 2012

W tym tygodniu Sekretariat Ogólny Rady UE przesłał do Przedstawicielstw dokument pt. EU common communication priorities for 2012 (Wspólne priorytety komunikacji społecznej UE w roku 2012) z którym można zapoznać się tutaj. Opracowanie powstało na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych państw członkowskich, a wspólne dla wszystkich obywateli UE obszary problemowe to: a) rozwój wspólnego rynku i konkurencyjność gospodarki, b) bezpieczeństwo energetyczne, klimat i kwestie ochrony środowiska naturalnego oraz c) imigracja i zagadnienia demograficzne. W drugiej części dokumentu można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o najważniejszych tematach w podziale na poszczególne państwa -- widać zatem, że to, co jest ważne dla jednych, niekoniecznie znajduje się na liście priorytetów informacyjnych w innych krajach.

01.06.2011

Priorytety Prezydencji przyjęte, vivat!

Priorytety Prezydencji przyjęte: więcej informacji tutaj, a w skrócie: integracja europejska jako źródło wzrostu, bezpieczna Europa: żywność, energia, obronność oraz Europa korzystająca na otwartości (patrz dokument rządowy). EurActiv.pl komentuje sprawy tutaj, warto zajrzeć też do mojego prehistorycznego wpisu z dn. 29.10.09 (tutaj). Do przejęcia władzy / prezydencji / przewodnictwa (właściwe podkreślić) pozostało 30 dni. I szable w dłoń, jakoś to będzie!

Narzędzia niezastąpione

Czy fejsik i tłiter są rzeczywiście niezastąpionymi narzędziami dla rozwoju demokracji europejskiej? Wszyscy twierdzą, wszyscy mówią, że owszem, zatem polecam opracowanie autorstwa Pauline Desmarest pt. Facebook, Twitter : des outils incontournables pour l’avenir de la démocratie européenne, dostępne w języku francuskim na stronach Fundacji Schumana, wersja angielska: Facebook, Twitter: are these the unavoidable tools for the future of European democracy? tutaj. Lektura, choć nadal dwuzerowa, cały czas inspirująca.

Carlos, thanks for pointing out this interesting study.