26.10.2010

Przed Day Endem (5). Nowy portal OECD

Pod jaką literą w alfabetycznych wykazach  serwisów i baz danych użytkownicy w ciągu ostatniej dekady mogli szukać serwisu publikacji elektronicznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. The Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)? Bynajmniej nie pod „O”, jak by podpowiadała intuicja i rozsądek, ale pod „S”, serwis ten bowiem nazywał się „SourceOECD”. Ta i wiele innych niedogodności czy przestarzałych rozwiązań, na które zwracali uwagę bibliotekarze i użytkownicy portalu, znika wraz z uruchomieniem w tym roku nowego portalu o nazwie „OECD iLibrary” dostępnego pod adresem http://www.oecd-ilibrary.org/

Nowy serwis, nad którym prace trwały kilka lat, jest już dostępny od roku, ale był wprowadzany bez pompy i marketingowego szumu. Redaktorzy chcieli bowiem uzyskać od użytkowników w fazie wstępnej funkcjonowania nowego serwisu wszelkie opinie i uwagi, które mogli wykorzystać do jego poprawy.


OECD iLibrary jest portalem służącym prezentacji, udostępnianiu i dystrybucji publikacji oficjalnych OECD i afiliowanych agend oraz wyspecjalizowanych programów. Zawiera w sumie 390 baz danych, obejmujących głównie statystyki, 2 500 publikacji typu working papers, 5 500 książek, 14 000 tabel i wykresów oraz ponad 21 000 artykułów i pojedynczych rozdziałów książek.

Serwis ma przejrzysty format prezentacji treści, wygodne narzędzia wyszukiwania i przeglądania, oferuje także różne formaty prezentacji danych (html, PDF, xml, arkusze Excel dla danych statystycznych), jak zapewniają redaktorzy, zoptymalizowane do odczytywania przy pomocy takich narzędzi jak iphony, palmtopy etc. Jest również zintegrowany ze sklepem internetowym, który umożliwia zakup pojedynczych publikacji. Redaktorzy serwisu zapowiadają dodanie kolejnych funkcjonalności, np. udostępnienie i możliwość importu rekordów bibliograficznych w formacie MARC.

Aby przetestować funkcjonalności nowego serwisu najlepiej zapoznać się z jedną ze sztandarowych publikacji OECD, dostępnym za darmo rocznikiem OECD Factbook 2010 Economic, Environmental and Social Statistics, dostępnym pod zakładką “Factbook”. [tutaj]

Więcej informacji na temat nowego serwisu można także znaleźć w artykule Barbary Quint OECD iLibrary Officially Launched as Rebuilt Website w “Information Today”. [dostępny tutaj]

Paweł Mielczarek

23.10.2010

Godziny pracy w najbliższych dniach

W nadchodzącym tygodniu, od poniedziałku do czwartku włącznie (25-28 października), Biblioteka w Natolinie będzie czynna w godzinach 09:00-17:00. W piątek, 29 października, pracujemy w godzinach standardowych, tj. 09:00-20:45, jak również w sobotę, 30 października, działamy między 10:30 a 18:15. W poniedziałek 1 listopada Biblioteka będzie nieczynna.

21.10.2010

Wystawa książek: Turcja 2010

Pani Ania przygotowała wystawę najnowszych książek dotyczących Turcji z naszych zbiorów. Celem wystawy jest zapoznanie naszych studentów z nowościami wydawniczymi, ponieważ w przyszłym tygodniu wybierają się na tygodniową ekspedycję naukową nad Bosfor. Książki są eksponowane na parterze i jest to wystawa specyficzna, gdyż z dnia na dzień... liczba prezentowanych tomów się zmniejsza, ponieważ książki te można wypożyczyć. Zdjęcie "topniejącej" wystawy zostało zrobione dzisiaj, zapraszam również do zapoznania się z bibliografią dotyczącą Turcji, która została przygotowana w roku ubiegłym.

Poniżej lista najnowszych nabytków obejmująca książki wydane w ubiegłym i w tym roku.


EU Enlargement and Socialization : Turkey and Cyprus. Engert, Stefan. London ; New York : Routledge, 2010. Call No.: 28099

L'Europe a-t-elle besoin des intellectuels turcs.  Duclert, Vincent. Paris : A. Colin, 2010. Call No.: 28446

The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations.  Tsakōnas, P. I. (Panagiōtēs I.). London : Palgrave Macmillan, 2010. Call No.: 28432

La Turquie et nous : Enquête sur l'imaginaire turc de la France. Yasri-Labrique, Eléonore. Paris : Harmattan, 2010. Call No.: 28368

L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne : Une conditionnalité hors du commun.  Ant, Kiymet. Paris : Harmattan, c2010. Call No.: 28367

Turquie, Europe, le retour des nationalismes ? Türkmen, Füsun. Paris : Harmattan, 2010.  Call No.: 28359

Nationalism in the Troubled Triangle : Cyprus, Greece and Turkey.  Aktar, Ayhan. New York : Palgrave Macmillan, 2010. Call No.: 28115

Islamism, democracy, and liberalism in Turkey : the case of the AKP.  Hale, William M. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2010. Call No.: 26703

The politics of EU accession : Turkish challenges and Central European experiences.  Šaradín, Pavel. New York, NY : Routledge, 2010. Call No.: 28097

Historical Dictionary of Turkey. Heper, Metin. Lanham, Md. : The Scarecrow Press, 2009. Call No.: 28029

Islam, Democracy and Dialogue in Turkey : Deliberating in Divided Societies. Kanra, Bora. Farnham, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2009. Call No.: 28237

Turkey in Europe : benefit or catastrophe? De Mattei, Roberto. Herefordshire : Gracewing, 2009. Call No.: 28016

Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Yavuz, M. Hakan. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009. Call No.: 27899

Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey. Özbudun, Ergun. Budapest ; New York : Central European University Press, c2009. Call No.: 27608

Turkey in Europe : breaking the vicious circle. Independent Commission on Turkey. [s.l.] : Independent Commission on Turkey, 2009. Call No.: 27069

La Turquie dans l'Europe : briser le cercle vicieux.  [s.l.] : La Commission Indépendante sur la Turquie, 2009. Call No.: 27070

Blood, beliefs and ballots : the management of Kurdish nationalism in Turkey, 2007-2009. Olson, Robert W. Costa Mesa, Calif. : Mazda Publishers, 2009. Call No.: 27177

Turkey's Road to European Union Membership : National Identity and Political Change. Verney, Susannah. London : Routledge, 2009. Call No.: 25802

Miłej lektury!

19.10.2010

Eastern Journal of European Studies (EJES)

The Eastern Journal of European Studies (EJES) to nowy periodyk, który ukazał się nakładem Centrum Studiów Europejskich (homepage) Uniwersytetu Alexandru Ioan Cuza w Iasi, najstarszej uczelni wyższej w Rumunii. Czasopismo zapowiada się nieźle, a jego interdyscyplinarny charakter będzie obejmował zagadnienia szeroko rozumianych studiów europeistycznych. Zauważyłem dwa miłe, polskie akcenty: w artykule wstępnym Rektor uczelni, Profesor Vasile Isan (tutaj), wspomina Czesława Miłosza, drugi to obecność Pani Profesor Grażyny Wojtkowskiej-Łodej, koordynatora działalności Centrum Dokumentacji Europejskiej w warszawskiej SGH w radzie naukowej czasopisma.

Spis treści pierwszego zeszytu EJES: Editorial Foreword / Vasile Isan -- The Danube Region: transformation and emergence / Erhard Busek, Aleksandra Gjoreska -- Patterns and determinants of business cycle synchronization in the enlarged European Economic and Monetary Union / Iulia Sideschlag -- The impact of EU-accession on farming and agricultural employment in Cluj County / Kinga Kerekes -- Current approaches to the European Health Policy / Vasile Puscas, Anda Curta -- The relationship between supplier networks and industrial clusters: an analysis based on the cluster mapping method / Miklós Szanyi, Péter Csizmadia, Miklós Illessu, Ichiro Iwasaki, Csaba Mako -- Regional inequalities and convergence clubs in the European Union new member-states / Panagiotis Artelaris, Dimitris Kallioras, George Petrakos -- International adoption of Romanian children and Romania’s admission to the European Union (1990-2007) / Yves Denechere, Béatrice Scutaru -- A strategic and operational view of competitiveness and cohesion in the European context / Valentin Cojanu -- Book review: Vasile Puşcaş, International/Transnational Relations / Marcela Salagean.

Polecam szczególnie artykuł wstępny oraz tekst o adopcji rumuńskich dzieci przez cudzoziemców (tutaj). Czasopismo jest dostępne w wersji pełnotekstowej w internecie, Biblioteka w Natolinie otrzymuje również egzemplarz drukowany. Poprzedni wpis dotyczący Uniwersytetu w Iasi tutaj. Tak czy owak, łącze do periodyku do ulubionych dodać niezawodnie trzeba.

Miłej lektury!

18.10.2010

Przed Day Endem (4). Nowy nabytek - Timothy Snyder o Europie między Hitlerem a Stalinem


Timothy Snyder, młody historyk amerykański związany z Uniwersytetem Yale poświęcił się badaniu historii naszego zakątka Europy ze znakomitym dotychczas zarówno dla czytelników, jak i dla nauki historycznej rezultatem. W naszym Kolegium profesor Snyder prowadzi w pierwszym semestrze kurs na temat dwudziestowiecznej historii Europy Środkowej i Wschodniej.

Zapowiedzią tematyki, podjętej przez Snydera w najnowszej książce, która właśnie ukazała się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, zatytułowanej “Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin”, był szeroko dyskutowany artykuł „Holocaust: ignorowana rzeczywistość” opublikowany w 2009 roku na łamach “The New York Review of Books” [tekst tutaj], a następnie przedrukowany w języku polskim w „Res Publice Nowej” oraz w portalu „Eurozine” [tekst tutaj].

12.10.2010

Can We Create a National Digital Library?

Czy jest coś co łączy idee Siècle des Lumières, Founding Fathers of the United States oraz biblioteki cyfrowe? Odpowiedzi udzieli Prof. Robert Darnton w artykule opublikowanym w najnowszym wydaniu New York Review of Books. Warto również przejrzeć komentarze dostępne na blogu NYRB oraz wcześniejszy wpis dotyczący roli biblioteki w epoce cyfrowej.

Miłej lektury!

11.10.2010

EINIRAS w PISM :: Post scriptum

Wszystkie prezentacje z październikowej konferencji zorganizowanej w warszawskim Bristolu -- yes, yes, yes -- (chyba zapomniałem zaznaczyć we wcześniejszym wpisie, że posługiwaliśmy się wyłącznie językiem Szekspira), są dostępne tutaj. W każdym razie trzydniowe jamboree zaowocowało całkiem sporą liczbą nowych kontaktów i pomysłów na przyszłość. Oby tak dalej, a na horyzoncie zawodu bibliotekarza być może zaświeci jeszcze niejedna gwiazdka... Oby!

PS. A EBIB pisze o konferencji tutaj.

06.10.2010

EINIRAS w PISM

Eva Sodomova z Rady Europy, przewodnicząca EINIRAS oraz Andrzej Kamiński z PISM przywitali w dniu wczorajszym uczestników 20-stej, jubileuszowej, konferencji organizacji skupiającej ośrodki zajmujące się problematyką zagadnień stosunków międzynarodowych. Konferencja odbyła się w hotelu Bristol w dn. 5-6 października.

04.10.2010

Wyniki ankiety: ocena krakowskiego spotkania sieci CDE

Krakowskie spotkanie polskiej sieci CDE zostało poddane ocenie. Zadając uczestnikom trzy proste pytania chcieliśmy zorientować się, na ile program ostatniego spotkania przypadł do gustu koleżankom i kolegom z branży, oraz jak oceniają organizację wydarzenia. Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

na pytanie "Oceń spotkanie w Krakowie :: program" 71% respondentów wydało opinie bardzo dobrą, a 29% ocenę dobrą (program bardzo dobry: 12 głosów, dobry: 5 głosów),

pytanie "Oceń spotkanie w Krakowie :: organizacja" oraz "Oceń spotkanie w Krakowie :: ocena ogólna" uzyskało natomiast 100% opinii bardzo dobrych!

Jednomyślność uczestników spotkania w drugiej i trzeciej kwestii zasadniczo nas nie dziwi, ponieważ rzeczywiście team krakowski stanął na wysokości zadania i organizacyjno-logistycznie pokazał nam swój potencjal i kunszt. Jeśli o mnie chodzi, to do Krakowa możemy zjeżdżać się co roku ;-)) A szczególnie we wrześniu. Zgłaszamy taki wniosek formalny?