Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2011

Central Asia and the Caucasus

Obraz
W Dziale Czasopism nowy tytuł: Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies (ISSN 1404-6091), do natolińskiego katalogu tędy . Kwartalnik uzupełnia naszą kolekcję wydawnictw ciągłych dotyczących Azji Środkowej i państw kaukaskich, które są również przedmiotem studiów w Kolegium w Natolinie. Periodyk wart spopularyzowania (i lektury!), jest dostępny również w zbiorach Biblioteki PISM , natomiast w Natolinie pojawił sią jako -- jak najbardziej uprawniony -- dezyderat czytelniczy jednej ze studentek pochodzącej ze wzmiankowanego regionu. I to jest to, co lubimy najbardziej: interakcja z czytelnikiem i biblioteka dwazero bez zbędnej otoczki terminologicznej. Spis treści Central Asia and the Caucasus volume 12 (2011) issue 1: The West and Post-Soviet Central Eurasia: Certain Aspects of American and EU Security Strategy in the Region / Jannatkhan Eyvazov -- Central Asia: Geopolitics, Security, and Development Scenarios / Eldar Gabdullin -- Forecast on the Militar

Bardzo podejrzana sprawa

Obraz
W wydawnictwie Profile Books pojawiła się książka  pt. Europe's Decline and Fall : The Struggle Against Global Irrelevance , której autorem jest Richard Youngs, dyrektor madryckiego think-tanku FRIDE . Pomimo dość szokującego tytułu (Zmierzch i upadek Europy...) nie jest to bynajmniej książka o eurosceptycznym charakterze, lecz krytyczna analiza, w jaki sposób państwa europejskie mogą wspólnie odzyskać utraconą pozycję na arenie międzynarodowej. W naszych zbiorach posiadamy już 8 publikacji tego autora (np. The EU's Role in World Politics : A Retreat from Liberal Internationalism [ 28522 ] czy Energy Security : Europe's new foreign policy challenge [ 25873 ]), należało zatem zamówić i ten tytuł. Niestety, nadesłany egzemplarz książki nie nadaje się do czytania, zapewne za sprawą tajemniczego antyeuropejskiego lobby, które wszelkimi dostępnymi metodami, z niszczeniem wartościowych książek włącznie, stara się niedopuścić do rozpowszechnienia tej publikacji, bo przecież o

XIII spotkanie polskiej sieci CDE

Obraz
W dniach 13-14 czerwca w Białymstoku odbędzie się XIII spotkanie polskiej sieci CDE. Organizatorem wydarzenia są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia oraz CDE w Białymstoku. Naszą Biliotekę będzie reprezentował Paweł Mielczarek i Wiktor Poźniak, relacja z wydarzenia oczywiście pojawi się na blogu. Poprzednie spotkanie sieci odbyło się we wrześniu ub. roku w Krakowie .

European Competition Journal

Obraz
European Competition Journal (w skrócie ECJ , ISSN 1744-1056) to czasopismo publikowane w Oksfordzie przez wydawnictwo Hart . Pierwszy zeszyt ukazał się w roku 2005 i początkowo był to półrocznik. Od piątego tomu (2009) ukazują się w roku trzy zeszyty, a spisy treści są dostępne na platformie Ingenta . Niestety, katalog centralny czasopism zagranicznych BN nie uwzględnia tego tytułu - dobra wiadomość jest jednak taka, że periodyk jest dostępny w Bibliotece w Natolinie: łącze do natolińskiego katalogu tutaj . Zawartość najnowszego zeszytu ECJ (vol. 7, no. 1, April 2011): Institutional Reform and the Enforcement of Competition Policy in the UK / Stephen Wilks -- How Does Your Competition Agency Measure Up? / William E. Kovacic, Hugh M. Hollman, Patricia Grant -- Excessive Prices within EU Competition Law / Liyang Hou -- Optimal Enforcement Structures for Competition Policy: Implications of Judicial Reviews and of Internal Error Correction Mechanisms / Yannis Katsoulacos, David Ulph --

Wykład otwarty w ED Warszawa

Obraz
Na zaproszenie warszawskiego ośrodka Europe Direct w dniu wczorajszym odbyła się w ramach cyklu wykładów otwartych prezentacja elektronicznych źródeł informacji dotyczących UE oraz warszawskich ośrodków informacji unijnej. W Warszawie znajdują się cztery Centra Dokumentacji Europejskiej, jeden ośrodek Europe Direct i przynajmniej cztery inne biblioteki lub wyspecjalizowane ośrodki świadczące podobne usługi informacyjne i gromadzące zasoby drukowane i elektroniczne związane z UE. Materiały szkoleniowe tutaj , zapraszam!

Biblioteka EMCDDA w Lizbonie

Obraz
Powołane w roku 1993 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA ) jest "głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie problemu narkotyków w UE. Zadaniem Centrum jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, poprzez te działania, dostarczanie swoim odbiorcom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na poziomie europejskim." (więcej na ten temat tutaj ). Od roku 2008 siedziba EMCDDA mieści się w nowym budynku na Cais do Sodré w Lizbonie w bezpośrednim sąsiedztwie Jacques Delors European Information Centre oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (European Maritime Safety Agency, EMSA ). Biblioteka EMCDDA mieści sie na parterze budynku i zajmuje tylko jedno pomieszczenie, w którym zorganizowany został kącik dla czytelników (tylko 6 miejsc) oraz umieszczono regały na książki i czasopi

EUROLIB w Lizbonie (2)

Obraz
Drugi dzień spotkania rozpoczał się od wykładu "Social Media and Libraries", czyli kolejnych prób wykorzystania fejsbuka i tłitera do promocji biblioteki - czyli dwuzerowa klasyka. Następnie przedstawiciel Ex Librisa zajął kolejną godzinę omawiając szczegółowo nowatorskie trendy w architekturze nowych systemów zintegrowanych, włączając w tok prezentacji zagadnienia cloud computing. W dalszej części obrad uczestnicy spotkania zostali  poinformowani o rezultatach przeprowadzonych ostatnio konkursów na wakujące (i nowoutworzone) stanowiska biblioteczne w instytucjach UE. W prezydium grupy toczyła się następnie ciekawa dyskusja mająca na celu zidentyfikowanie kolejnych obszarów tematycznych do prac w grupach roboczych: między innymi chodziło o rozpoczęcie refleksji nad wykorzystaniem performance indicators w pracy administratorów bibliotek, choć zaznaczono, że ze względu na dużą różnorodność bibliotek, obszar wspólnych badań bedzie najprawdopodobniej mocno zawężony. Na zakończeni

Jacques Delors European Information Centre

Obraz
Jacques Delors European Information Centre ( JDEIC ) funkcjonuje od 1995 roku i mieści się w Lizbonie, obecnie w odrestaurowanej, ponad stuletniej rezydencji Palacette na Cais do Sodré. Do roku 2008 ośrodek ten znajdował się w dzielnicy Belem , jednak zmiany w przepisach dotyczących współfinansowania przez Komisję Europejską projektów informacyjnych spowodowały przeniesienie centrum do struktur portugalskiego MSZ. Misją tej instytucji jest dotarcie do obywateli Portugalii i portugalskojęzycznych spełeczności w Europie i na świecie z informacją o Unii Europejskiej. W JDEIC jest zatrudnionych 18 osób, w bibliotece pracuje siedmioosobowy zespół. Działalność centrum skupia się na realizacji projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkoleniu nauczycieli, wydawaniu publikacji i tworzeniu zasobów dokumentacyjnych w internecie oraz promowaniu informacji wspólnotowej na różnego rodzaju forach i wystawach. W działalności informcyjnej jest wykorzystywany pr

EUROLIB w Lizbonie

Obraz
Doroczne spotkanie plenarne grupy Eurolib odbywa się w tym roku w dniach 19-20.05.2011 w Lizbonie, w siedzibie European Maritime Safety Agency ( EMSA ), a organizatorem jest European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ( EMCDDA ) i Jacques Delors European Information Centre ( JDEIC ) usytuowane na Cais do Sodré przy ujściu Tagu. Wśród ponad 30 uczestników są bibliotekarze z wszystkich instytucji europejskich, agencji i organizacji stowarzyszonych. W pierwszej części spotkania Marc Willem z CEDEFOP, prezydent Eurolib, zaprezentował osiągnięcia grupy w ostatnim roku i podkreślił znaczenie wykonanych prac, skupiając się na stworzonej przez grupy robocze serii working papers dotyczących takich zagadnień jak: współpraca agencji działających w sektorze nauki, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, szara literatura wspólnotowa, sposoby i możliwości cytowań dokumentów elektronicznych, biblioteka 2.0 oraz knowledge management w bibliotekach instytucji i organów UE. Następnie prze

European Yearbook of Minority Issues 2009

Obraz
European Yearbook of Minority Issues (EYMI) ukazuje się nakładem wydawnictwa Brill / Martinus Nijhoff od roku 2001. Właśnie ukazał się ósmy tom w tej serii skwapliwie gromadzonej przez naszą Bibliotekę (nasz katalog ). Spis treści przedstawia się obiecująco: EYMI vol. 8 (2009): Foreword -- Part I: Articles -- A. General Articles Section -- Minority Specific Rights: A Protection of Religious Minorities Going Beyond the Freedom of Religion? / Kristin Henrard -- Between Fear and Integration: Islamophobia in Contemporary Italy / Eva Pfostl -- Linguistic Rights of Minorities in the Jurisprudence of Highest Courts / Michaela Salamun -- The European Convention on Human Rights and Language Rights: Is the Glass Half Empty or Half Full? / Roberta Medda-Windischer -- The Right to Education for Minorities: An Overview on Existing Recommendations from The Hague to Geneva / Verena Wisthaler -- The Frustrations of the Right to Political Participation of Minorities: Practical Limitations in the Case

Miesięcznik Znak

Obraz
W kolekcji wydawnictw ciągłych nowy tytuł: miesięcznik Znak (do katalogu tędy ). Pismo ukazuje się od roku 1946, w naszych zbiorach jest dostępne w wersji drukowanej od ubiegłorocznego zeszytu styczniowego. Miesięcznik został ulokowany w sekcji polskojęzycznych czasopism naukowych i publicystycznych, a z perspektywy europeistycznej na uwagę zasługują następujące zeszyty: 659 (kwiecień 2010) poświęcony stosunkom polsko-rosyjskim, a w nim m. in. rozmowa z Prof. Adamem D. Rotfeldem, naszym wykładowcą, 664 (wrzesień 2010) o poszukiwaniu nowoczesnego patriotyzmu, również w wymiarze europejskim, 669 (luty 2011) poświęcony relacjom Europy z Turcją oraz 672 (maj 2011) o polskim przewodnictwie w Radzie Unii Europejskiej. W ostatnim z miesięczników rozmowa z Prof. Jerzym Łukaszewskim, wieloletnim Rektorem i również wykładowcą Kolegium Europejskiego. Zeszyty archiwalne dostępne są w formie elektronicznej na stronie wydawcy ( tutaj ). Miłej lektury!

International Antitrust Law & Policy 2010

Obraz
Właśnie dotarł do nas kolejny rocznik International Antitrust Law & Policy (2010) Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute . Opublikowane w tym tomie materiały pochodzą z kolejnej dorocznej konferencji zorganizowanej przez Fordham Competition Law Institute. Niestety na stronę tytułową wkradł się błąd: ten tom dotyczy 37-mej konferencji, a nie, jak jest napisane, 36-tej, o której było już wcześniej . Kwestia to jednak o małym znaczeniu, warto natomiast przejrzeć spis treści: 1. Shareholder liability for joint venture infringements / Jolling K. de Pree, Stefan C.H.Molin -- 2. Competition policy in Mexico: a tale of a developing country / Eduardo Pérez Motta -- 3. Brazilian antitrust enforcement: general overview and recent trends / Barbara Rosenberg et al -- 4. Brazil's anti-cartel enforcement: the changing landscape / Mariana Tavares de Araujo, Ana Paula Martinez -- 5. Enforcer’s perspectives on international antitrust / A. Paul Victor, Alexander Italianer,