31.05.2011

Central Asia and the Caucasus

W Dziale Czasopism nowy tytuł: Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies (ISSN 1404-6091), do natolińskiego katalogu tędy. Kwartalnik uzupełnia naszą kolekcję wydawnictw ciągłych dotyczących Azji Środkowej i państw kaukaskich, które są również przedmiotem studiów w Kolegium w Natolinie. Periodyk wart spopularyzowania (i lektury!), jest dostępny również w zbiorach Biblioteki PISM, natomiast w Natolinie pojawił sią jako -- jak najbardziej uprawniony -- dezyderat czytelniczy jednej ze studentek pochodzącej ze wzmiankowanego regionu. I to jest to, co lubimy najbardziej: interakcja z czytelnikiem i biblioteka dwazero bez zbędnej otoczki terminologicznej.

Spis treści Central Asia and the Caucasus volume 12 (2011) issue 1: The West and Post-Soviet Central Eurasia: Certain Aspects of American and EU Security Strategy in the Region / Jannatkhan Eyvazov -- Central Asia: Geopolitics, Security, and Development Scenarios / Eldar Gabdullin -- Forecast on the Military-Political Situation Emerging in the World and the Central Asian Region / Georgy Dubovtsev, Erlan Galymzhanuly -- The International Coalition in Afghanistan: Certain Aspects of Strategy / Shaislam Akmalov -- Iran and the Southern Caucasus: A Struggle for Influence / Mahir Khalifa-Zadeh -- Abkhazia, Kosovo and the Right to External Self-Determination of Peoples / Marco Siddi -- Some Aspects of China’s Policy in the Caucasus / David Babayan -- Central Asia’s Hydropower Problems: Regional States’ Policy and Development Prospects / Bakhtiar Bakas uulu, Kadyrzhan Smagulov -- Armenia’s Socioeconomic Potential in the Context of Post-Crisis Development / Amalia Saribekian -- China’s Presence in Kazakhstan: Myths and Reality / Konstantin Syroezhkin -- Some Problems of Kazakhstan’s Current Foreign Policy / Murat Laumulin -- The Kyrgyz Republic: A New Political Reality / Ikbalzhan Mirsayitov -- Democratic Structuralizing in Uzbekistan: The Multiparty System and the Opposition / Farkhad Tolipov -- National Ideology in the Independent States of Central Asia and the Southern Caucasus: Its Phenomenon, Specifics, and Prospects / Bakhodyr Ergashev -- Russia as a Subject of the Ideology of Georgian Nationalism / Maxim Kirchanov -- The Political Internet in Kazakhstan: Trends, Problems, and Prospects / Bakytzhan Temirbolat.

Więcej informacji o kwartalniku tutaj. Miłej lektury!

Bardzo podejrzana sprawa

W wydawnictwie Profile Books pojawiła się książka pt. Europe's Decline and Fall : The Struggle Against Global Irrelevance, której autorem jest Richard Youngs, dyrektor madryckiego think-tanku FRIDE. Pomimo dość szokującego tytułu (Zmierzch i upadek Europy...) nie jest to bynajmniej książka o eurosceptycznym charakterze, lecz krytyczna analiza, w jaki sposób państwa europejskie mogą wspólnie odzyskać utraconą pozycję na arenie międzynarodowej. W naszych zbiorach posiadamy już 8 publikacji tego autora (np. The EU's Role in World Politics : A Retreat from Liberal Internationalism [28522] czy Energy Security : Europe's new foreign policy challenge [25873]), należało zatem zamówić i ten tytuł.

Niestety, nadesłany egzemplarz książki nie nadaje się do czytania, zapewne za sprawą tajemniczego antyeuropejskiego lobby, które wszelkimi dostępnymi metodami, z niszczeniem wartościowych książek włącznie, stara się niedopuścić do rozpowszechnienia tej publikacji, bo przecież o zbiegu okoliczności nie może być mowy...

To oczywiście krotochwila i kącik humoru bibliotecznego, choć książka rzeczywiście bardzo ucierpiała w transporcie. Nasz dostawca został już powiadomiony o zdarzeniu, podjął kroki w celu dostarczenia nam egzemplarza we właściwym stanie i tytuł ten zostanie niebawem dołączony do zbioru. Więcej o książce tutaj, można także przejrzeć jej zawartość (opcja Google preview).


XIII spotkanie polskiej sieci CDE

W dniach 13-14 czerwca w Białymstoku odbędzie się XIII spotkanie polskiej sieci CDE. Organizatorem wydarzenia są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia oraz CDE w Białymstoku. Naszą Biliotekę będzie reprezentował Paweł Mielczarek i Wiktor Poźniak, relacja z wydarzenia oczywiście pojawi się na blogu. Poprzednie spotkanie sieci odbyło się we wrześniu ub. roku w Krakowie.

28.05.2011

European Competition Journal

European Competition Journal (w skrócie ECJ, ISSN 1744-1056) to czasopismo publikowane w Oksfordzie przez wydawnictwo Hart. Pierwszy zeszyt ukazał się w roku 2005 i początkowo był to półrocznik. Od piątego tomu (2009) ukazują się w roku trzy zeszyty, a spisy treści są dostępne na platformie Ingenta. Niestety, katalog centralny czasopism zagranicznych BN nie uwzględnia tego tytułu - dobra wiadomość jest jednak taka, że periodyk jest dostępny w Bibliotece w Natolinie: łącze do natolińskiego katalogu tutaj.

Zawartość najnowszego zeszytu ECJ (vol. 7, no. 1, April 2011): Institutional Reform and the Enforcement of Competition Policy in the UK / Stephen Wilks -- How Does Your Competition Agency Measure Up? / William E. Kovacic, Hugh M. Hollman, Patricia Grant -- Excessive Prices within EU Competition Law / Liyang Hou -- Optimal Enforcement Structures for Competition Policy: Implications of Judicial Reviews and of Internal Error Correction Mechanisms / Yannis Katsoulacos, David Ulph -- Merger Control in the European Union and the United States: Just the Facts / Mats A. Bergman, Malcolm B. Coate, Maria Jakobsson, Shawn W. Ulrick -- Judicial Review and the Rule of Law In the EU Competition Law Regime after Alrosa / Firat Cengiz.

Więcej o periodyku można przeczytać na stronie wydawcy, można również zapisać się na e-listę dystrybucyjną z powiadomieniami o zawartości najnowszych zeszytów tego, a także i innych tytułów wydawnictwa. Czasopismo jest oczywiście uwzględniane w naszym comiesięcznym zestawieniu spisów treści prenumerowanych czasopism (projekt Journal TOC).

Miłej lektury!

27.05.2011

Wykład otwarty w ED Warszawa

Na zaproszenie warszawskiego ośrodka Europe Direct w dniu wczorajszym odbyła się w ramach cyklu wykładów otwartych prezentacja elektronicznych źródeł informacji dotyczących UE oraz warszawskich ośrodków informacji unijnej.

W Warszawie znajdują się cztery Centra Dokumentacji Europejskiej, jeden ośrodek Europe Direct i przynajmniej cztery inne biblioteki lub wyspecjalizowane ośrodki świadczące podobne usługi informacyjne i gromadzące zasoby drukowane i elektroniczne związane z UE.

Materiały szkoleniowe tutaj, zapraszam!

26.05.2011

Biblioteka EMCDDA w Lizbonie

Powołane w roku 1993 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) jest "głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie problemu narkotyków w UE. Zadaniem Centrum jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, poprzez te działania, dostarczanie swoim odbiorcom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na poziomie europejskim." (więcej na ten temat tutaj). Od roku 2008 siedziba EMCDDA mieści się w nowym budynku na Cais do Sodré w Lizbonie w bezpośrednim sąsiedztwie Jacques Delors European Information Centre oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (European Maritime Safety Agency, EMSA).

Biblioteka EMCDDA mieści sie na parterze budynku i zajmuje tylko jedno pomieszczenie, w którym zorganizowany został kącik dla czytelników (tylko 6 miejsc) oraz umieszczono regały na książki i czasopisma. Całość księgozbioru jest umieszczona w wolnym dostępie, a wydawnictwa zwarte zostały rozmieszczone według klasyfikacji opracowanej we własnym zakresie. Na księgozbiór Biblioteki EMCDDA składa się 4.000 tomów wydawnictw zwartych, 2.500 dokumentów elektronicznych dostępnych w intranecie agencji, blisko 30 specjalistycznych czasopism naukowych w wersji drukowanej i elektronicznej oraz 2.500 pozyskanych w ostatnich kilkunastu latach przez ten ośrodek artykułów naukowych dotyczących problematyki narkotyków i narkomanii. Użytkownicy mogą również skorzystać z materiałów legislacyjnych UE oraz publikacji własnych i opracowań wydawanych przez EMCDDA. Biblioteka działa aktywnie na polu wypożyczeń międzybibliotecznych (chodzi głównie o usługi typu document delivery), a roczny wolumen transakcji oscyluje na poziomie 450-500 dokumentów. Dla pracowników EMCDDA prowadzona jest również selektywna dystrybucja informacji a informacje o nowościach wydawniczych, artykułach naukowych oraz kwerendy tematyczne realizowane są na bieżąco. Dwuosobowy zespół biblioteczny odpowiada również za codziennie aktualizowany w intranecie biuletyn informacyjny. Biblioteka koncentruje swoją działalność przede wszystkim na obsłudze personelu EMCDDA, istnieje jednak możliwość skorzystania z jej zbiorów po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Jest i fotoalbum, zatem zapraszam na wirtualną wizytę w tym wyspecjalizowanym centrum informacji.

25.05.2011

EUROLIB w Lizbonie (2)

Drugi dzień spotkania rozpoczał się od wykładu "Social Media and Libraries", czyli kolejnych prób wykorzystania fejsbuka i tłitera do promocji biblioteki - czyli dwuzerowa klasyka. Następnie przedstawiciel Ex Librisa zajął kolejną godzinę omawiając szczegółowo nowatorskie trendy w architekturze nowych systemów zintegrowanych, włączając w tok prezentacji zagadnienia cloud computing. W dalszej części obrad uczestnicy spotkania zostali  poinformowani o rezultatach przeprowadzonych ostatnio konkursów na wakujące (i nowoutworzone) stanowiska biblioteczne w instytucjach UE. W prezydium grupy toczyła się następnie ciekawa dyskusja mająca na celu zidentyfikowanie kolejnych obszarów tematycznych do prac w grupach roboczych: między innymi chodziło o rozpoczęcie refleksji nad wykorzystaniem performance indicators w pracy administratorów bibliotek, choć zaznaczono, że ze względu na dużą różnorodność bibliotek, obszar wspólnych badań bedzie najprawdopodobniej mocno zawężony. Na zakończenie drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili bibliotekę European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), niebawem będzie oczywiście oddzielny wpis o tym wysoko wyspecjalizowanym ośrodku informacji.

20.05.2011

Jacques Delors European Information Centre

Jacques Delors European Information Centre (JDEIC) funkcjonuje od 1995 roku i mieści się w Lizbonie, obecnie w odrestaurowanej, ponad stuletniej rezydencji Palacette na Cais do Sodré. Do roku 2008 ośrodek ten znajdował się w dzielnicy Belem, jednak zmiany w przepisach dotyczących współfinansowania przez Komisję Europejską projektów informacyjnych spowodowały przeniesienie centrum do struktur portugalskiego MSZ. Misją tej instytucji jest dotarcie do obywateli Portugalii i portugalskojęzycznych spełeczności w Europie i na świecie z informacją o Unii Europejskiej.

W JDEIC jest zatrudnionych 18 osób, w bibliotece pracuje siedmioosobowy zespół. Działalność centrum skupia się na realizacji projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkoleniu nauczycieli, wydawaniu publikacji i tworzeniu zasobów dokumentacyjnych w internecie oraz promowaniu informacji wspólnotowej na różnego rodzaju forach i wystawach. W działalności informcyjnej jest wykorzystywany przede wszystkim internet, a biblioteka zgromadziła w swoim katalogu ponad 43.000 rekordów, z których około 35% opisuje dokumenty elektronicze. W kolekcjach specjalnych znajdują się między innymi rządowe i unijne materiały dokumentujące proces negocjacyjny i akcesyjny Portugalii, które poddne zostały procesowi digitalizacji i są dostępne on-line. Oddzielny zbiór stanowią oprcowania i dokumenty źródłowe dotczące pozyskiwania funduszy unijnych, materiały pedagogiczne i wzmiankowane wcześniej dokumenty historczne. W roku 2010 centrum obsłużyło 1000 czytelników na miejscu i zrealizowało 1700 wypożyczeń, wysyłając pocztą zamówione materiały do zainteresowanych (dotyczy to zarówno książek jak i dokumentów elektronicznych, np. zeskanowanych rozdziałów lub artykułów z czasopism naukowych), katalog biblioteczny wzbogacony został o 2700 rekordów. Indeksacja zbiorów odbywa się przy wykorzystaniu tezaurusa EuroVoc.

Z zasobów JDEIC mogą korzystać wszyscy posiadacze portugalskiego dowodu osobistego, który jest jednocześnie kartą biblioteczną. Aby złożyć zamówienie wystarczy wejść do katalogu biblioteki i umieścić w specjalnym czytniku podłączonym do komputera lub zaistalowanym w laptopie swój dowód osobisty, a dane osobowe i adres czytelnika z wtopionego w kartę chipa pozwolą na autoryzację i realizację zlecenia. Warunki lokalowe biblioteki nie są może imponujace (dwie czytelnie z księgozbiorem podręcznym i jedynie kilkoma miejscami dla czytelników), ale publikowany przez JDEIC newsletter dociera do kilkunastu tysięcy odbiorców a internetowa strona centrum jest codziennie odwiedzana przez ponad 730 użytkowników (unique user). W ten sposób, ale również poprzez inne kanały dystrybucji, informacja o Unii Europejskiej dociera do ponad 2 milionów użytkowników na kontynencie, jak również w Brazylii (10% wirtualnych odwiedzin). Co prawda JDEIC nie współpracuje formalnie z portugalską siecią CDE, ale jest bardzo ważnym ośrodkiem informacji europejskiej w tym kraju i ostatnim z trzech narodowych centrów europejskich (centra w Paryżu i Rzymie zakończyły w latach 2008/2009 swoją działalność).

Osobą koordynujacą działalność biblioteki JDEIC jest Pan Carlos Medeiros (carlos.medeiros@ciejd.pt), któremu tą drogą składam podziękowania za poświęcony czas i oprowadzenie po ośrodku. Fotoalbum tutaj.

19.05.2011

EUROLIB w Lizbonie

Doroczne spotkanie plenarne grupy Eurolib odbywa się w tym roku w dniach 19-20.05.2011 w Lizbonie, w siedzibie European Maritime Safety Agency (EMSA), a organizatorem jest European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) i Jacques Delors European Information Centre (JDEIC) usytuowane na Cais do Sodré przy ujściu Tagu. Wśród ponad 30 uczestników są bibliotekarze z wszystkich instytucji europejskich, agencji i organizacji stowarzyszonych. W pierwszej części spotkania Marc Willem z CEDEFOP, prezydent Eurolib, zaprezentował osiągnięcia grupy w ostatnim roku i podkreślił znaczenie wykonanych prac, skupiając się na stworzonej przez grupy robocze serii working papers dotyczących takich zagadnień jak: współpraca agencji działających w sektorze nauki, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, szara literatura wspólnotowa, sposoby i możliwości cytowań dokumentów elektronicznych, biblioteka 2.0 oraz knowledge management w bibliotekach instytucji i organów UE. Następnie przedstawiciele wszystkich pięciu grup roboczych omówili dość szczegółowo wyniki swoich dokonań. W ramach pierwszej pierwszej grupy roboczej powstał projekt nazwany SHECA (Science Health Environment Cooperation Area) skupiający małe, wyspecjalizowane agncje stojące bardzo często przed podobnymi problemami związanymi z przygotowaniem założeń do przetargów na zakupy książek, pozyskiwaniem materiałów dla swoich czytelników czy generalnie organizacji biblioteki od podstaw.

Podczas popołudniowej sesji wystąpił przedstawiciel EUR-OP, który zapoznał uczestników spotkania z ostatnio prowadzonymi przez Urząd Publikacji projektami, m. in. OPac w systemie Virtua zawierający opisy bibliograficzne skataloowanych publikacji z opcją pobierania opisów w formacie MaRC21, deep-linking ponad 250.000 dokumetów w EUbookshop-ie czy automatyczne nadawanie numerów DOI publikowanych materiałów. Dodatkowo, opisy publikacji w EUBookshop-ie zostały wzbogacone o deskryptory z tezaurusa EuroVoc, pojawiła się również sekcja 'Just published'. Projekt CELLAR: połączenie serwisów Eur-Lex, EUbookshop, i CORDIS, integracja wszystkich danych i metadanych (opisów dokumentów i ontologii / budowanych taksonomii) będących w posiadaniu EUR-OP w postaci wspólnego portalu. EuroVoc: w II poł. 2012 roku pojawi się wersja 4.4 zawierająca nowe artykuły deskryptorowe (m. in. rozbudowany mikrotezaurus dotyczący ochrony środowiska), przewidziano także możliwość współuczestniczenia użytkowników tezaurusa przy pracach aktualizacyjnych.

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się prezentacja działalności JDEIC i zwiedzanie jej biblioteki.


17.05.2011

European Yearbook of Minority Issues 2009

European Yearbook of Minority Issues (EYMI) ukazuje się nakładem wydawnictwa Brill / Martinus Nijhoff od roku 2001. Właśnie ukazał się ósmy tom w tej serii skwapliwie gromadzonej przez naszą Bibliotekę (nasz katalog). Spis treści przedstawia się obiecująco:

EYMI vol. 8 (2009): Foreword -- Part I: Articles -- A. General Articles Section -- Minority Specific Rights: A Protection of Religious Minorities Going Beyond the Freedom of Religion? / Kristin Henrard -- Between Fear and Integration: Islamophobia in Contemporary Italy / Eva Pfostl -- Linguistic Rights of Minorities in the Jurisprudence of Highest Courts / Michaela Salamun -- The European Convention on Human Rights and Language Rights: Is the Glass Half Empty or Half Full? / Roberta Medda-Windischer -- The Right to Education for Minorities: An Overview on Existing Recommendations from The Hague to Geneva / Verena Wisthaler -- The Frustrations of the Right to Political Participation of Minorities: Practical Limitations in the Case of the Nordic Sámi and the Roma / Alexandra Tomaselli, Petra Granholm -- B. Special Focus: Contemporary Challenges of Globalization -- "Globalization" and Its Impact on Minorities in South Asia / Joshua Castellino -- Indigenous Peoples and Globalization: From "Development Aggression" to "Self-Determined Development" / Cathal Doyle, Jeremie Gilbert -- The South Asian Regional Charter on Minority and Group Rights: A Proposal for Soft Law at its Softest / Thomas Benedikter -- Draft South Asian Regional Charter on Minority and Group Rights: A Comparative Regional Analysis / David Keane -- C. Special Focus: Minority Issues in South Asia -- Assessing Communal Conflicts and Hindu Fascism in India / Werner Menski -- Indigenous Peoples: An Introduction to the Socio-Legal Framework with a Special Focus on the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and South Asia / Javaid Rehman and Harriet Hoffler -- Freedom of Religion in South Asia: Implications for Minorities / Borhan Uddin Khan, Muhammad Mahbubur Rahman -- Pakistan: Nation-State, State-Nation or Multinational State? / Ijaz Khan -- Gender and the Law in South Asia Law: A Vehicle for Emancipation or a Victim of Identity Politics? / Ambika Satkunanathan -- India and the Paradox of Caste Discrimination / Annapurna Waughray -- The Protection of Linguistic Rights in India: India’s Language Policy toward Linguistic Minorities / Thomas Benedikter -- Minorities within Minorities: Gender Implications for Minority Policies in India and Bangladesh / Samir Kumar Das -- Inclusion through Ethnic Federalism? Some Considerations on the Constitutional Transition in Nepal / Karl Kossler -- National Human Rights Commissions in India and Nepal: State of Affairs and Challenges ahead / Emma Lantschner -- Comprehensive Security in South Asia: SAARC and the Applicability of OSCE Standards / Ugo Caruso -- Part II: Reports -- A. International Developments -- Frameworking Continues: Review of the Monitoring Process of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities / Eva Konecna -- Developments in the Field of the European Charter for Regional or Minority Languages in 2009 / Vesna Crnic-Grotic -- The Activities of the OSCE High Commissioner on National Minorities: January 2009 to December 2009 / Krzysztof Drzewicki, Vincent de Graaf -- B. National Developments -- National Minorities in Georgia: An Update on Developments in 2008 and 2009 / Tom Trier -- Unresolved Legal Issues Relating to the Situation of National Minorities in Austria: The Draft Constitutional Amendment and Draft Federal Act on National Minorities / Anna Gamper, Gunther Rautz -- Part III: Book Reviews -- Kristin Henrard and Robert Dunbar (eds.), Synergies in Minority Protection. European and International Law Perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), ISBN 9780521864831 / Tove Malloy -- Marc Weller, Peace Lost: The Failure of Conflict Prevention in Kosovo (Martinus Nijhoff Publishers, 2008), ISBN 9789004171404 / Lenhard Hamza -- Roberta Medda-Windischer, Old and New Minorities: Reconciling Diversity and Cohesion, A Human Rights Model for Minority Integration (Nomos, Baden-Baden, 2009), ISBN 9783832934767 / Alexandra Xanthaki -- Thomas Benedikter, Language Policy and Linguistic Minorities in India: An Appraisal of the Linguistic Rights of Minorities in India (Lit Verlag, Berlin, 2010), ISBN 9783643102317 / Javaid Rehman -- Appendix: List of International Norms.

Spisy treści poprzednich tomów są dostępne na stronie wydawcy. Miłej lektury!

12.05.2011

Miesięcznik Znak

W kolekcji wydawnictw ciągłych nowy tytuł: miesięcznik Znak (do katalogu tędy). Pismo ukazuje się od roku 1946, w naszych zbiorach jest dostępne w wersji drukowanej od ubiegłorocznego zeszytu styczniowego. Miesięcznik został ulokowany w sekcji polskojęzycznych czasopism naukowych i publicystycznych, a z perspektywy europeistycznej na uwagę zasługują następujące zeszyty: 659 (kwiecień 2010) poświęcony stosunkom polsko-rosyjskim, a w nim m. in. rozmowa z Prof. Adamem D. Rotfeldem, naszym wykładowcą, 664 (wrzesień 2010) o poszukiwaniu nowoczesnego patriotyzmu, również w wymiarze europejskim, 669 (luty 2011) poświęcony relacjom Europy z Turcją oraz 672 (maj 2011) o polskim przewodnictwie w Radzie Unii Europejskiej. W ostatnim z miesięczników rozmowa z Prof. Jerzym Łukaszewskim, wieloletnim Rektorem i również wykładowcą Kolegium Europejskiego. Zeszyty archiwalne dostępne są w formie elektronicznej na stronie wydawcy (tutaj).

Miłej lektury!


02.05.2011

International Antitrust Law & Policy 2010

Właśnie dotarł do nas kolejny rocznik International Antitrust Law & Policy (2010) Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute. Opublikowane w tym tomie materiały pochodzą z kolejnej dorocznej konferencji zorganizowanej przez Fordham Competition Law Institute. Niestety na stronę tytułową wkradł się błąd: ten tom dotyczy 37-mej konferencji, a nie, jak jest napisane, 36-tej, o której było już wcześniej. Kwestia to jednak o małym znaczeniu, warto natomiast przejrzeć spis treści:

1. Shareholder liability for joint venture infringements / Jolling K. de Pree, Stefan C.H.Molin -- 2. Competition policy in Mexico: a tale of a developing country / Eduardo Pérez Motta -- 3. Brazilian antitrust enforcement: general overview and recent trends / Barbara Rosenberg et al -- 4. Brazil's anti-cartel enforcement: the changing landscape / Mariana Tavares de Araujo, Ana Paula Martinez -- 5. Enforcer’s perspectives on international antitrust / A. Paul Victor, Alexander Italianer, Jon Leibowitz, Mariana Tavares de Araujo, Jolling K. de Pree, Barbara Rosenberg -- Panel Discussion -- 6. The unilateral effects analysis in the 2010 horizontal merger guidelines: beginning of the end of the age of restraint? / Kevin J. Arquit -- 7. Unilateral effects in European merger analysis / Thorsten Mäger -- 8. Pricing of differentiated products in the 2010 horizontal merger guidelines: some unanswered questions / Michael N. Sohn -- 9. Unilateral effects in merger analysis / Kevin J. Arquit, Joseph Farrell, Thorsten Mäger, Miguel de la Mano, Alison Oldale, Michael N. Sohn -- Panel Discussion -- 10. Cartels in the EU: procedural fairness for defendants and claimants / David Anderson, Rachel Cuff -- 11. National judges and the application of Regulation 1/2003: remarks and proposals / Enrico Adriano Raffaelli -- 12. EU competition policy / Laurence Sorkin, David Anderson, Enrico Adriano Raffaelli, Rein Wesseling -- 13. Competition policy, abusive dominance and economic development: some reflections / Maher M. Dabbah -- 14. Abuse of dominance, competition law and economic development: a view from the southern tip of Africa / D.M. Davis -- 15. Competition policy, abusive dominance and economic development / Tad Lipsky -- 16. Competition policy, abuse of dominance and economic development in developing countries / Frédéric Jenny, Maher Dabbah, Dennis Davis, William Kovacic, Tad Lipsky, Eduardo Pérez Motta -- Panel Discussion -- 17. Luncheon address / Ken Auletta -- 18. Antitrust in the digital environment / Daniel A. Crane, John Frank, Julia Holtz, Lawrence A. Jacobs, Miguel de la Mano, Damien Neven, Carl Shapiro -- Panel Discussion.

Tutaj łącze do naszego katalogu, więcej informacji na stronie Juris Publishing, Inc., rocznik jest dostępny także do nabycia jako plik w formacie PDF.