26.06.2014

Think Tank Review 14

Najnowszy Think Tank Review (zeszyt 14, czerwiec 2014) ze streszczeniami i łączami do pełnotekstowych wersji ekspertyz prawie 250 think-tanków jest dostępny u nas i na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej. Dostęp do wcześniejszych zestawień tutaj. Zeszyt czerwcowy jest poświęcony m. in. kwestii unii bankowej. 


Uwaga: ekspertyzy stanowiące zawartość TTR opublikowane od roku 2013 zostały skatalogowane i opracowane przy wykorzystaniu tezaurusa EuroVoc, można je przeszukiwać online tutaj. Miłej lektury!

23.06.2014

Biblioteka jest nieczynna


W lipcu i sierpniu br. Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie będzie nieczynna z powodu poważnych prac remontowych: wymiany poszycia dachowego (lipiec) oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (sierpień). Nie będzie dostępu do zasobów drukowanych, ponieważ księgozbiór zostanie spakowany i umieszczony w magazynie zamkniętym. W miesiącu lipcu dyżur telefoniczny w godz. 08:00-16:00 pod numerem +48.22.5459.440. Za utrudnienia z góry przepraszamy, planowane otwarcie Biblioteki we wrześniu.

20.06.2014

XVIII konferencja CDE :: relacja KE

"O Europie w Olsztynie" - oficjalna relacja Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z XVIII konferencji polskiej sieci CDE jest dostępna tutaj. Więcej zdjęć na profilu FB Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale nie wiem, jak wkleić stałe łącze...Ech, ta technika.

19.06.2014

CDE @ UWM, Olsztyn

Olsztyńskie CDE funkcjonuje od roku 1998 i obecnie wchodzi w skład Oddziału Kolekcji Dziedzinowych. Gromadzi i udostępnia dokumenty i wydawnictwa powstające w instytucjach UE, ponadto można tam znaleźć publikacje krajowe o tematyce wspólnotowej. Ośrodek olsztyński dysponuje licznymi miejscami dla czytelników, znajduje się w przestronnych wnętrzach w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Układ zbiorów jest zgodny z zaleceniami Urzędu Publikacji. 

18.06.2014

XVIII konferencja CDE, Olsztyn

W dniach 16-18.06.2014  odbyła się już XVIII konferencja polskiej sieci CDE. Spotkanie zostało zorganizowane w Olsztynie, gościny użyczyła nam Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poniedziałkowe popołudnie poświęciliśmy na integrację środowiskową: zwiedzanie Olsztyna i wspólną kolację, podczas której można było podzielić się z koleżankami i kolegami z branży opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi naszej pracy na froncie informacji wspólnotowej.

13.06.2014

Eurojust Library, Haga


Biblioteka Eurojust mieści się w mikroskopijnym pomieszczeniu na parterze budynku zajmowanego przez tę agencję. Profil gromadzenia to przede wszystkim publikacje dotyczące prawa karnego i procedur postępowania sądowego w poszczególnych państwach członkowskich, współpracy policyjnej i sądowej w odniesieniu do przestępstw kryminalnych, a także zagadnienia takie jak działalność zorganizowanych grup przestępczych, cyberprzestępczość itd. 

EUROLIB, Haga, Eurojust (2)

Po wizycie roboczej w Bibliotece ICC i Eurojust rozpoczął się drugi dzień haskiej konferencji grupy EUROLIB, tym razem w siedzibie agencji Eurojust. Sesję plenarną otworzyły wykłady przybliżające działalność agencji Eurojust i rolę jej biblioteki, a także funkcjonowanie Biblioteki ICC. Następnie głos zabrał przedstawiciel EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Organizacja liczy 112 członków i jest organizacją skupiającą europejskie stowarzyszenia bibliotekarskie, polskim członkiem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Organizacja powstała w 1992 roku, a jej główną rolą jest lobbowanie na rzecz bibliotek, zawiązywanie współpracy między organizacjami branżowymi oraz bibliotekami. 

ICC Library, Haga

Biblioteka Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (International Criminal Court, ICC / La Cour pénale internationale, CPI) realizuje swoją misję, którą jest przede wszystkim wspieranie Trybunału w jego bieżącej pracy. Biblioteka mieści się tymczasowo w budynku biurowym oczekując przeprowadzki do nowej lokalizacji, która pozowli na pełniejsze zaprezentowanie zgromadzonych zbiorów. Jej profil gromadzenia to prawo karne, prawa człowieka, prawo wojskowe, zagadnienia prawne związane z konfliktami zbrojnymi. 

12.06.2014

Europol Library, Haga


Biblioteka Europolu jest chyba najlepiej strzeżoną biblioteką w Europie. Aby się do niej dostać, pokonać trzeba następujące punkty kontrolne: 1. drzwi obrotowe, z których może skorzystać na raz tylko jedna osoba, 2. bramka detekcyjna jak na lotnisku, gdzie prześwietlany jest bagaż i trzeba okazać wszystkie metalowe przedmioty, 3. kontrola dokumentów i jeśli nie jesteśmy na liście zaproszonych gości, to wizyta kończy się na tym etapie, 4. biuro przepustek, gdzie zostawiając dokument tożsamości uzyskujemy plastikową, elektroniczną przepustkę czasową uprawniającą do wejścia do niektórych stref budynku (bo do niego jeszcze droga daleka) i 5. kolejne drzwi obrotowe, które pokonujemy pod czujnym okiem uzbrojonego strażnika. W ten sposób wchodzimy na ogrodzony teren, na którym znajduje się budynek agencji. Teraz już z górki: 6. drzwi obrotowe, które uaktywnią się po zbliżeniu elektronicznej przepustki i jesteśmy w budynku, następnie schodami udajemy się na pierwsze piętro (przepustka nie upoważnia do korzystania z windy) i 7. stajemy przed śluzą, która prowadzi do pomieszczenia, w którym zorganizowano bibliotekę. Zza pancernej szyby obserwuje nas kolejny strażnik i aby dostać się do środka, nasza tożsamość musi raz jeszcze zostać potwierdzona, czyli kolejna lista nazwisk. Finał: sezamie, otwórz się!

EUROLIB, Haga, Europol (1)

Kolejna konferencja grupy EUROLIB zrzeszającej biblioteki instytucji i agencji Unii Europejskiej oraz uczelni wyższych prowadzących studia europeistyczne (EUI we Florencji i Kolegium Europejskie) odbyła się w dniach 12-13.06.2014 w Hadze, w siedzibie Europolu i Eurojust.

Pierwszego dnia zaprezentowano działalność sekcji bibliotecznej Europolu, omówiono doświadczenia zdobyte w implementacji multiwyszukiwarki w Bibliotece Parlamentu Europejskiego i przedstawiono wyniki przeglądu procedur przetargowych w bibliotekach EUROLIB. Kolejną część spotkania poświęcono wstępnym założeniom specyfikacji przetargowej na multiwyszukiwarkę dla Biblioteki Rady Unii Europejskiej, a przedstawiciel Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej podjął kwestię uwarunkowania przedłużenia kontraktu na obsługę systemu zintegrowanego i ewentualny zakup / wprowadzenie innych produktów z tego segmentu. Następna sesja dotyczyła książek elektronicznych zgromadzonych w systemie ECLAS: na wstępie przypomniano, że istnieje przynajmniej 8 rożnych formatów e-booków oraz, aby skorzystać z niektórych z nich, potrzebne są specjalne czytniki, których Biblioteka Centralna Komisji nie posiada. Liczba dostępnych książek elektronicznych w ECLASie wynosi ponad 23.000 tytułów, głównie zamówionych przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC), Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej, w skład której wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu państwach członkowskich UE (Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii). W opinii Biblioteki Centralnej rynek książek elektronicznych w obecnej formie nie odpowiada do końca oczekiwaniom środowiska bibliotekarskiego, a obsługa kolekcji wiąze się z dodatkowym nakładem pracy, ponieważ na każdej z platform dostępowych dla każdego z zainteresowanych serwisem czytelników trzeba zakładać specjalne konta użytkownika.

Peace Palace Library, Haga

Pierwszą atrakcją konferencji EUROLIB była możliwość zwiedzenia Biblioteki Pałacu Sprawiedliwości (Peace Palace Library, tutaj). Peace Palace Library w Hadze jest jedną z najstarszych bibliotek z dziedziny prawa międzynarodowego. Jej misją jest wspomaganie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (International Court of Justice, Cour Internationale de Justice), Stałego Trybunału Arbitrażowego (Permanent Court of Arbitration, Cour Permanente de Arbitrage) oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (Hague Academy of International Law, Académie de droit international de La Haye), które to instytucje są zlokalizowane w ponad stuletnim budynku ufundowanym przez Andrew Carnegie. 

09.06.2014

Yearbook of European Security 2014

Nakładem paryskiego Instytutu Studiów Strategicznych (EUISS) ukazał się już drugi tom Yearbook of European Security (YES), który można w wersji pełnotekstowej pozyskać ze strony wydawcy (tutaj). Temu wydawnictwu poświęciłem w zeszłym roku oddzielny wpis i mam nadzieję, że rocznik ugruntuje swoją pozycję na rynku publikacji dotyczących problematyki europejskiej obronności. Spis treści YES 2014 poniżej.

02.06.2014

Nowe nabytki maj 2014


W maju tego roku na półki Biblioteki w Natolinie trafiło łącznie 327 nowych książek, szczegółowe zestawienie (uwaga: 22 strony wydruku) jest dostępne tutaj. Wybierając comiesięczną dziesiątkę do szczegółowej prezentacji, po raz kolejny pojawił się problem embaras de richesse, który sygnalizowałem w lutym, ale luty był wyjątkowy: 589 nowych tytułów i rzeczywiście ciężko było wybrać te najciekawsze, szczegolnie, że wszystkie książki ciekawe, tylko doba za krótka, aby wszystko przeczytać. Niemniej jednak poniżej dziesięć książek, którym (jak sądzę) warto poświęcić kilka chwil. Łącza do naszego katalogu bibliotecznego pozwolą na zapoznanie się ze spisami treści prezentowanych poniżej tytułów.