29.02.2016

Croatian Yearbook of European Law & Policy 2015

Tom jedenasty rocznika Croatian Yearbook of European Law and Policy (CYELP vol. 11, 2015, ISSN 1845-5662) jest już dostępny w naszym zasobie. Bez zbędnych ceregieli przytaczam zatem spis treści najnowszego tomu, materiały są dostępne online w wersji pełnotekstowej na stronie internetowej rocznika (tutaj), poszczególne artykuły są także indeksowane m. in. na platformie European Sources Online (ESO). Wcześniejsze wpisy dotyczące CYELP tutaj.

27.02.2016

Croatian Yearbook of European Law & Policy 2014

Dziesiąty tom rocznika Croatian Yearbook of European Law and Policy (CYELP vol. 10, 2014, ISSN 1845-5662, do naszego katalogu tędy proszę) został dołączony do zasobu Biblioteki Kolegium w lipcu ub. roku, ale z pewnych względów obiektywnych (podejrzewam własną atypową absencję w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu spowodowaną koniecznością odebrania zaległego urlopu wypoczynkowego) nie pojawił się wcześniej na blogu. Jeśli ktoś zainteresowany, to zapraszam: poniżej spis treści tomu jubileuszowego. Jednocześnie przypominam, że zawartość rocznika jest dostępna online na stronie wydawcy. Wcześniejsze wpisy dotyczące CYELP tutaj.

26.02.2016

EU immigration and asylum law : nowe wydanie

Nakładem wydawnictwa Brill ukazało się drugie wydanie trzytomowego opracowania pt. EU immigration and asylum law : text and commentary. Kilka dni temu do naszych zbiorów dotarł trzeci tom wydany w tej serii, poniżej szczegółowa prezentacja zawartości poszczególnych tomów z łączami do naszego katalogu.


EU immigration and asylum law : text and commentary. Vol. 1: Visas and border control (2nd rev. ed.) / edited by Steve Peers, Elspeth Guild, and Jonathan Tom. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2012. Series: Immigration and asylum law and policy in Europe vol. 27, ISBN 9789004222229 (hbk. vol. 1) 9789004222373 (ebk.) [36820]

EU immigration and asylum law : text and commentary. Vol. 2: EU immigration law (2nd rev. ed.) / edited by Steve Peers ... [et al.]. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2012. Series: Immigration and asylum law and policy in Europe vol. 28, ISBN 9789004222236 (hbk vol. 2) 9789004222380 (e-book) [36821

EU immigration and asylum law : text and commentary. Vol. 3: EU asylum law (2nd rev. ed.) / edited by Steve Peers ... [et al.]. Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2015. Series: Immigration and asylum law and policy in Europe vol. 29, ISBN 9789004222243 (hbk vol. 3) 9789004222397 (ebook) [42035]

Więcej informacji na stronach wydawcy (tom 1, tom 2, tom 3), spisy treści poniżej.

24.02.2016

Think Tank Review 32


Najnowszy Think Tank Review (zeszyt 32) jest dostępny na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej, a w nim łącza do ekspertyz oraz analiz instytucji naukowo-badawczych i think-tanów opublikowanych w styczniu 2016. Wcześniejsze zeszyty oraz wydania tematyczne pod tagiem TTR. Miłej lektury!

22.02.2016

Ultimate EU Test Book : Assessment Centre Edition


Kolejna książka z wydawnictwa John Harper Publishing pomagająca przygotować się do egzaminów konkursowych EPSO (rekrutacja pracowników do instytucji unijnych) dotarła już do naszej Biblioteki:

The Ultimate EU Test Book : Assessment Centre Edition / Andras Baneth, Jan Sutter. London : John Harper Publishing, 2015. ISBN 9780992974879 [42070].

Spis treści poniżej, dalsze informacje na stronie wydawnictwa, zapraszam.

18.02.2016

Cosmopolitan Review Winter 2016


Kolejne wydanie Cosmopolitan Review (Winter 2016, vol. 8 no. 1) jest już dostępne online. W zeszycie głównie recenzje książek dotyczących polskich kwestii, w tym najnowszej publikacji Normana Daviesa Trail of Hope : The Anders army, an odyssey across three continents (do naszego katalogu tędy, polska wersja Szlak Nadziei. Armia Andersa : Marsz przez trzy kontynenty, dostępna). Wcześniejsze wpisy blogowe o CR tutaj, zapraszam.


17.02.2016

European Yearbook on Human Rights 2015

Na fali wpisów dotyczących roczników: kolejny tom European Yearbook on Human Rights (EYHR), wspólnej inicjatywy oficyn NWV (Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien / Graz) i Intersentia (Mortsel / Antwerp) za rok 2015 jest już w naszej kolekcji. Informacja od wydawcy: "2014 was a year of transition and controversy in Europe: a new Parliament and new Commission were constituted and Opinion 2/13 of the Court of Justice of the European Union on the EU's accession to the European Convention on Human Rights raised serious questions about the coherence and future character of the human rights protection regimes in Europe. Across 38 contributions by 61 authors in five sections, the European Yearbook on Human Rights 2015 explains and contextualizes key developments in human rights and provides much needed analysis. Edited jointly by representatives of four major European human rights research, teaching and training institutions, the Yearbook 2015 covers political and legal developments in the field of the three main organizations charged with securing human rights in Europe: EU, Council of Europe and OSCE, accompanied by a chapter on cross-cutting topics. Now in its seventh edition, the Yearbook remains essential reading for anyone interested in human rights in Europe and the world."


European Yearbook on Human Rights 2015 / edited by Wolfgang Benedek, Florence Benoît-Rohmer, Matthias C. Kettemann, Benjamin Kneihs and Manfred Nowak. 2015, Neuer Wissenschaftlicher Verlag : Intersentia, 582 s., ISBN 9783708310404, do wydawnictwa tedy. Wcześniejsze wpisy dotyczące tego rocznika są tutaj. Szczegółowy spis treści poniżej, zapraszam do lektury:

16.02.2016

Austrian Review of International and European Law

Do naszych zbiorów drukowanych dołączony został ostatnio kolejny tom Austrian Review of International and European Law (ARIEL, ISSN 1385-1306). Czasopismo zaczęło ukazywać się w roku 1996 jako kwartalnik, ale dość szybko zmieniła się jego częstotliwość i obecnie jest to rocznik, który ukazuje się nakładem wydawnictwa Brill / Martinus Nijhoff. Tom 16 (2011) ukazał się z pewnym opóźnieniem (koniec roku 2014) i zawiera trzy główne sekcje: materiały z konferencji poświęconej porównaniu amerykańskiego i europejskiego podejścia do kwestii ochrony praw człowieka, odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect, R2P) w przypadku konfliktu w Libii oraz społecznej odpowiedzialności biznesu / przedsiębiorstw, zagadnień polityki azylowej i przemytu ludzi. Szczegółowy spis treści poniżej, więcej informacji o roczniku na stronie wydawnictwa (tutaj).

15.02.2016

Annuaire Européen = European Yearbook

Annuaire Européen / European Yearbook (ISSN 0167-6717) ukazuje się od roku 1955 pod auspicjami Rady Europy, obecnie nakładem wydawnictwa Brill. NUKAT wskazuje kilka lokalizacji, gdzie można zapoznać się z tą publikacją, ale wydaje mi się, że spośród polskich ośrodków zasób Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie jest najpełniejszy, gdyż obejmuje kompletny ciąg tego rocznika do tomu LXI za rok 2013 włącznie (wydany 2014). Zawartość każdego rocznika ma charakter głównie sprawozdawczy - odnotowywane są wydarzenia, które miały miejsce w różnorakich organizacjach, do których należą państwa europejskie. Lista organizacji jest pokaźna, podaję za spisem treści w wersji angielskiej z akronimami i rozwinięciem: EFTA (European Free Trade Association), ECB (European Central Bank), Benelux, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), CCNR (Central Commission for Navigation on the Rhine), The Council of Europe, ECAC (European Civil Aviation Conference), CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), CERN (European Organization for Nuclear Research), ICCS (International Commission on Civil Status), Nordic Council and Nordic Council of Ministers, ESA (European Space Agency), ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere – European Southern Observatory), Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation), ITF (International Transport Forum), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), WCO (World Customs Organization), OSCE (Organization for Security and Co-Operation in Europe), European Union. 

Z okazji 60-cio lecia rocznika ukazał się specjalny tom rocznicowy (vol. LX-A, 2012-A), w którym opublikowane zostały najważniejsze przemówienia, artykuły i teksty dotyczące procesu integracji europejskiej zgrupowane w sześciu rozdziałach poświęconych refleksji nt. europejskiej jedności, wydarzeń historycznych, stosunków zewnętrznych, ochronie praw człowieka, instytucjom oraz politykom europejskim. Wybór szeroki (ponad 860 stron), a publikacja godna odnotowania, więcej informacji na stronie wydawcy. Poniżej zamieszczam szczegółowy spis treści z zachowaniem podziału na sekcje tematyczne.

03.02.2016

Jahrbuch der Europäischen Integration


Jahrbuch der Europäischen Integration: najważniejszy niemieckojęzyczny rocznik poruszający kwestie wspólnotowe (ISSN 0721-5436) na przestrzeni lat zmieniał nieco swój wygląd (co widać na powyższym zdjęciu), ale niezmiennie pozostaje lekturą obowiązkową europeistów dysponujących odpowiednimi zdolnościami lingwistycznymi, tj. językiem Goethego. Zasób Biblioteki Kolegium obejmuje tomy począwszy od rocznika 1989/1990, a ostatnio dołączony został tom odnoszący się do wydarzeń roku 2014. Szczegółowy spis treści tomu 2014 znajduje się na stronie wydawcy, natomiast na początku tego roku pojawił się tom 2015, który niebawem zamówimy.

02.02.2016

Polish Political Science Yearbook

Nasz zasób drukowany tego rocznika (ISSN 0208-7375) wzbogacił się ostatnio o tom 43 (2014) oraz tom 44 (2015). Informacja ze strony wydawcy: "Rocznik Polish Political Science Yearbook powstał z inicjatywy członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. [...] Tworząc czasopismo polskie środowisko politologiczne chciało stworzyć forum do przedstawiania najlepszych polskich prac politologicznych. Z czasem na łamach rocznika zaczęto również publikować teksty i recenzje młodszych pracowników naukowych. Obecnie Polish Political Science Yearbook jest wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Wydawnictwa Adam Marszałek. Ukazało się już kilkanaście numerów czasopisma, które cieszą się uznaniem w kraju i zagranicą." Warto zauważyć, że od roku 2013 artykuły publikowane na łamach rocznika są dostępne także w wersji pełnotekstowej online, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że wersją oryginalną jest edycja drukowana. Szczegółowe spisy treści za rok 2014 i 2015 są dostępne na stronie wydawcy.

01.02.2016

Nowe nabytki styczeń 2016


W styczniu nasz zbiór książek powiększył się o 100 pozycji inwentarzowych, w tym 43 tytuły wydane przez polskie oficyny. Ponadto interesująco wygląda lista publikacji elektronicznych, które zasiliły nasz katalog: 70 tytułów obejmujących zarówno publikacje think-tanków, jak i książki z serwisu Oxford Scholarship Online (OSO). Szczegółowe zestawienie jest dostępne tutaj, a poniżej dziesięć wybranych tytułów z łączami do naszego katalogu.