Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2012

Poszukujemy pracowników

Fundacja Kolegium Europejskie planuje zatrudnienie dwóch osób do prac przy przenoszeniu i układaniu księgozbioru bibliotecznego według sygnatur.  Przewidywany czas realizacji przedmiotu zamówienia: 30.07.2012-05.09.2012 w godzinach pracy Biblioteki, tj. między 08:00 a 17:00 w dni powszednie lub po ustaleniu z osobą koordynującą realizację przedmiotu zamówienia innego przedziału czasowego. Ustalenia takie nie mogą naruszać obowiązującego zakładowego Regulaminu Pracy. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się w obecności pracownika Biblioteki. Księgozbiór będzie przenoszony w obrębie jednego budynku, między dwoma kondygnacjami w kierunku parter/piętro lub piętro/parter, przy transporcie w poziomie będzie można wykorzystać wózki biblioteczne.

International Antitrust Law & Policy 2011

Obraz
Kolejny rocznik International Antitrust Law & Policy (2011) Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute jest już w naszych zbiorach od dwóch miesięcy i widać przemknął się niepostrzeżenie wprost na półkę omijając moje biuro, stąd też opóźnienie jeśli chodzi o prezentację zawartości tej publikacji. Tradycyjnie, opublikowane w tym tomie materiały pochodzą z kolejnej dorocznej konferencji zorganizowanej przez Fordham Competition Law Institute.  Więcej informacji o roczniku można znaleźć na stronie wydawcy , natomiast poprzednie wpisy są tutaj .  Spis treści poniżej:

Nowe nabytki czerwiec 2012

Dziesięć książek z zestawienia nowości włączonych do zbioru w czerwcu: The EU and Neighbors : A Geography of Europe in the Modern World / Brian W. Blouet. Wiley, 2012 [Call No. 32692 ]   Contemporary Europe (3rd edition) / Richard Sakwa, Anne Stevens. Palgrave Macmillan, 2012 [Call No. 32712 ]  Camera Historica : The Century in Cinema / Antoine de Baecque. Columbia University Press, 2012 [Call No. 32680 ]  The European Union and the Arab Spring : Promoting Democracy and Human Rights in the Middle East / Joel Peters. Lexington Books, 2012 [Call No. 32609 ]  The Institutions of the European Union (3rd edition) / John Peterson, Michael Shackleton. Oxford University Press, 2012 [Call No. 32745 ]  Sociologie politique / Jacques Lagroye, Bastien François, Frédéric Sawicki. Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques : Dalloz, 2012 [Call No. 32797 ]  Journal d'un gardien du Goulag / Ivan Tchistiakov. Denoël, 2012 [Call No. 32802 ]  Ewolucja budżetu Unii Europejski

Nasz e-adres

Oficjalny adres e-mailowy Biblioteki w Natolinie to  library.pl@coleurope.eu Prosimy o dokonanie aktualizacji, ponieważ poprzedni adres w domenie coleurop.pl nie jest już obsługiwany.  Adres do wypożyczeń międzybibliotecznych:  ill.pl@coleurope.eu

European Criminal Law Review (EuCLR)

Obraz
Nasza kolekcja wydawnictw ciągłych powiększyła się w dniu wczorajszym o European Criminal Law Review (ISSN 2191-7442, EuCLR ), czasopismo naukowe, które pojawiło się na rynku wydawniczym w zeszłym roku i jest poświęcone rozwojowi europejskiego prawa karnego i współpracy w sprawach karnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Periodyk jest wydawany przez konsorcjum C.H.Beck, Nomos i Hart Publishing, strona wydawcy i dystrybutora tutaj , spisy treści natomiast dostępne w serwisie Ingentaconnect , dla abonentów oczywiście pełen dostęp do wersji elektronicznej. Spisy treści zeszytów wydanych dotychczas:

Europe Direct Annual Report 2011

Obraz
Pod tym łączem   jest dostępne 24 stronnicowe, włączając okładkę, sprawozdanie ogólne z działalności sieci Europe Direct za rok 2011. Sieć Europe Direct to konglomerat złożony z przynajmniej 4 elementów, w skład którego wchodzą: wirtualne informatorium centralne w Brukseli (call, chat & mail center), sieć Europe Direct Information Centres dla szerokiego grona odbiorców, sieć European Documentation Centres obsługująca przede wszystkim środowiska akademickie i naukowe oraz grupa wykładowców Team Europe. Pomimo relatywnie dużej liczby ośrodków EDC/CDE (ponad 400 w EU27) w raporcie rocznym dla tej sieci przeznaczono tylko jedną stronę...