17.07.2012

Poszukujemy pracowników


Fundacja Kolegium Europejskie planuje zatrudnienie dwóch osób do prac przy przenoszeniu i układaniu księgozbioru bibliotecznego według sygnatur. Przewidywany czas realizacji przedmiotu zamówienia: 30.07.2012-05.09.2012 w godzinach pracy Biblioteki, tj. między 08:00 a 17:00 w dni powszednie lub po ustaleniu z osobą koordynującą realizację przedmiotu zamówienia innego przedziału czasowego. Ustalenia takie nie mogą naruszać obowiązującego zakładowego Regulaminu Pracy. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się w obecności pracownika Biblioteki. Księgozbiór będzie przenoszony w obrębie jednego budynku, między dwoma kondygnacjami w kierunku parter/piętro lub piętro/parter, przy transporcie w poziomie będzie można wykorzystać wózki biblioteczne.

11.07.2012

International Antitrust Law & Policy 2011


Kolejny rocznik International Antitrust Law & Policy (2011) Annual Proceedings of the Fordham Competition Law Institute jest już w naszych zbiorach od dwóch miesięcy i widać przemknął się niepostrzeżenie wprost na półkę omijając moje biuro, stąd też opóźnienie jeśli chodzi o prezentację zawartości tej publikacji. Tradycyjnie, opublikowane w tym tomie materiały pochodzą z kolejnej dorocznej konferencji zorganizowanej przez Fordham Competition Law Institute. Więcej informacji o roczniku można znaleźć na stronie wydawcy, natomiast poprzednie wpisy są tutajSpis treści poniżej:

09.07.2012

Nowe nabytki czerwiec 2012

Dziesięć książek z zestawienia nowości włączonych do zbioru w czerwcu:
  • The EU and Neighbors : A Geography of Europe in the Modern World / Brian W. Blouet. Wiley, 2012 [Call No. 32692]  
  • Contemporary Europe (3rd edition) / Richard Sakwa, Anne Stevens. Palgrave Macmillan, 2012 [Call No. 32712
  • Camera Historica : The Century in Cinema / Antoine de Baecque. Columbia University Press, 2012 [Call No. 32680
  • The European Union and the Arab Spring : Promoting Democracy and Human Rights in the Middle East / Joel Peters. Lexington Books, 2012 [Call No. 32609
  • The Institutions of the European Union (3rd edition) / John Peterson, Michael Shackleton. Oxford University Press, 2012 [Call No. 32745
  • Sociologie politique / Jacques Lagroye, Bastien François, Frédéric Sawicki. Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques : Dalloz, 2012 [Call No. 32797
  • Journal d'un gardien du Goulag / Ivan Tchistiakov. Denoël, 2012 [Call No. 32802
  • Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / Katarzyna Tarnawska, Janusz Rosiek. Difin, 2012 [Call No. 32870
  • Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty / Sławomir Pastuszka. Difin, 2012 [Call No. 32880
  • The Study of Ethnicity and Politics : Recent Analytical Developments / Adrian Guelke, Jean Tournon. Barbara Budrich Publishers, 2012 [Call No. 32785]
Całe zestawienie obejmujące 212 jednostek inwentarzowych zarejestrowanych w czerwcu jest dostępne tutaj. Dla porównania: w lutym zarejestrowano 255 poz., w marcu 351, w kwietniu 242, a w maju 345. 

Miłej lektury!

04.07.2012

Nasz e-adres

Oficjalny adres e-mailowy Biblioteki w Natolinie to 

library.pl@coleurope.eu

Prosimy o dokonanie aktualizacji, ponieważ poprzedni adres w domenie coleurop.pl nie jest już obsługiwany. 

Adres do wypożyczeń międzybibliotecznych: 

ill.pl@coleurope.eu


03.07.2012

European Criminal Law Review (EuCLR)


Nasza kolekcja wydawnictw ciągłych powiększyła się w dniu wczorajszym o European Criminal Law Review (ISSN 2191-7442, EuCLR), czasopismo naukowe, które pojawiło się na rynku wydawniczym w zeszłym roku i jest poświęcone rozwojowi europejskiego prawa karnego i współpracy w sprawach karnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Periodyk jest wydawany przez konsorcjum C.H.Beck, Nomos i Hart Publishing, strona wydawcy i dystrybutora tutaj, spisy treści natomiast dostępne w serwisie Ingentaconnect, dla abonentów oczywiście pełen dostęp do wersji elektronicznej.

Spisy treści zeszytów wydanych dotychczas:

01.07.2012

Europe Direct Annual Report 2011


Pod tym łączem jest dostępne 24 stronnicowe, włączając okładkę, sprawozdanie ogólne z działalności sieci Europe Direct za rok 2011. Sieć Europe Direct to konglomerat złożony z przynajmniej 4 elementów, w skład którego wchodzą: wirtualne informatorium centralne w Brukseli (call, chat & mail center), sieć Europe Direct Information Centres dla szerokiego grona odbiorców, sieć European Documentation Centres obsługująca przede wszystkim środowiska akademickie i naukowe oraz grupa wykładowców Team Europe. Pomimo relatywnie dużej liczby ośrodków EDC/CDE (ponad 400 w EU27) w raporcie rocznym dla tej sieci przeznaczono tylko jedną stronę...