31.03.2016

Nowe nabytki marzec 2016

Kompletna lista książek i dokumentów elektronicznych włączonych do naszego zasobu w marcu tego roku jest dostępna na stronie New Acquisitions (tutaj), tradycyjnie wybór dziesięciu książek poniżej, zapraszam.


30.03.2016

Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2015

"Chcesz wiedzieć czym zajmowała się UE w 2015 r.? Jakie postępy poczyniono w realizacji jej priorytetów? Jakie środki podjęto w celu pobudzenia zatrudnienia, wzrostu i inwestycji? Jaką rolę odegrała w zawarciu porozumienia w sprawie klimatu w Paryżu? Jak sobie poradziła z kryzysem uchodźczym? I jakie korzyści z UE odnieśli jej obywatele?". Szukając odpowiedzi na te pytania można sięgnąć do Sprawozdania ogólnego z działalności UE w roku 2015, które jest dostępne tutaj.

22.03.2016

Godziny pracy w tym tygodniu

Godziny pracy w tym tygodniu są następujące:

 = wtorek, środa, czwartek: 08:00-22:00
 = piątek: 08:00-12:00
 = sobota: Biblioteka nieczynna

Zapraszamy w przyszłym tygodniu od wtorku 29.03.2016 od godz. 08:00. Oficjalny komunikat na stronie internetowej Biblioteki (tutaj).


21.03.2016

Think Tank Review 33


Najnowszy Think Tank Review (zeszyt 33) pojawił się dzisiaj na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej, a w nim łącza do ekspertyz oraz analiz instytucji naukowo-badawczych i think-tanów opublikowanych w lutym 2016. Można się zapoznać.

15.03.2016

Energy Policy of the European Union


Najnowszy tom w serii European Union series wydawnictwa Palgrave Macmillan jest już w naszych zbiorach: 

Energy Policy of the European Union / Samuel R. Schubert, Johannes Pollak, Maren Kreutler. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. Series: European Union series (Palgrave Macmillan), ISBN 9781137388827 (pbk) 9781137388834 (hbk) [42204]

Więcej informacji na stronie wydawnictwa (tutaj), spis treści i informacje z obwoluty poniżej, zapraszam!

09.03.2016

Big Data & cloud computing


Dzisiaj w gmachu BUW odbyło się seminarium naukowe "Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce" zorganizowane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej (tędy) przy Centrum Europejskim UW. Tematyka aktualna, a i zainteresowanie w środowisku bibliotekarzy, dokumentalistów i archiwistów na tyle duże, że organizatorzy musieli wprowadzić listę rezerwową gości, że o Big Kolejce do ekspresu podczas przerwy kawowej nie wspomnę. 

W programie znalazło się 7 wykładów podejmujących następujące kwestie: wprowadzenie do chmury obliczeniowej, nowoczesne metody analizy danych w chmurze obliczeniowej Microsoft, Big Data i cloud computing - rewolucja w analizie danych, zbiory Big Data w bibliotekach i w informacji, projekt DARIAH.pl, Polska Bibliografia Literacka jako narzędzie badawcze oraz CLARIN-PL - narzędzie badawcze wspierające analizę tekstowych Big Data. 

Szczegółowy program seminarium jest dostępny tutaj, wydarzenie objęte było patronatem firmy Microsoft, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (info).

08.03.2016

The Ultimate EU Test Book 2016


Najnowsza edycja popularnego podręcznika przygotowującego do konkursów na stanowiska w instytucjach UE jest już dostępna w naszych zbiorach:

The Ultimate EU Test Book : Administrator (AD) Edition 2016 / András Baneth. London : John Harper Publishing, 2016. ISBN 9780993454912 [42156]

The Ultimate EU Test Book : Assistant (AST) Edition 2016 / András Baneth. London : John Harper Publishing, 2016. ISBN 9780993454929 [42158]

Spisy treści i informacje z okładki poniżej, wpisy o wcześniejszych wydaniach podręcznika pod tagiem EPSO, więcej szczegółów na stronie internetowej wydawnictwa John Harper Publishing (tutaj), zapraszam!

04.03.2016

PEWG of EDC: Looking to the future


Raport końcowy Pan-European Working Group (PEWG) on European Documentation Centres zatytuowany "Looking to the future" jest już dostępny w wersji ostatecznej (tutaj). Celem raportu jest przedstawienie rezultatów kilkumiesięcznych prac grupy przedstawicieli krajowych sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej i spotkania plenarnego PEWG w Madrycie w październiku ub. roku oraz podsumowanie wyników badań ankietowych sieci. Raport przedstawia również refleksję na temat perspektyw dalszego funkcjonowania sieci CDE.

03.03.2016

Brexit / Bremain

W perspektywie brytyjskiego referendum dotyczącego pozostania (Bremain) lub nie (Brexit) Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej potrzebny jest dostęp do rzetelnych informacji na temat skutków, korzyści i kosztów, aby poddani Korony ("Pan, Pani, społeczeństwo...") mieli szansę wyrobić sobie własne zdanie, jeśli go jeszcze nie mają. Koledzy z brytyjskich Centrów Dokumentacji Europejskiej z Exeter i Cardiff polecają dwa portale, które stawiają sobie za zadanie rzetelne i bezstronne informowanie Brytyjczyków o tym zagadnieniu.

InFacts własnymi słowani: "InFacts is a journalistic enterprise making the fact-based case for Britain to remain in the European Union. We are founded by a group of editors who believe it is in our interest to stay in the EU despite its imperfections. We are pushing for a referendum campaign that is not marred by inaccuracies and twisted logic. InFacts aims to set the record straight when it spots such errors, while making a positive case for our membership based on research and argument. Most of our rebuttal is focussed on those who want “out”, but we don’t shirk from directing fire at those who want “in” when they stray too."

Full Fact: "We’re Full Fact, the independent, non-partisan, factchecking charity. We check claims made by politicians, the media and pressure groups, and stop misinformation spreading by pressing or corrections. We separate the facts from the spin and present our findings and sources so that you can judge the claim—and our factcheck—for yourself."

Portal European Sources Online (ESO) oferuje również dostęp do bardzo obszernego zestawienia publikacji i dokumentów na ten temat, plik w formacie PDF z aktywnymi łączami do materiałów zamieszczonych w internecie jest tutaj. Miłej lektury!02.03.2016

Nowe nabytki luty 2016


Wpływy w lutym to 121 książek (w tym 6 w języku polskim) oraz 47 dokumentów elektronicznych, szczegółowe zestawienie dostępne tutaj. Dziesięć wybranych tytułów z łączami do naszego katalogu poniżej, zapraszam.