Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2016

Nowe nabytki marzec 2016

Obraz
Kompletna lista książek i dokumentów elektronicznych włączonych do naszego zasobu w marcu tego roku jest dostępna na stronie New Acquisitions ( tutaj ), tradycyjnie wybór dziesięciu książek poniżej, zapraszam.

Sprawozdanie ogólne z działalności UE 2015

Obraz
"Chcesz wiedzieć czym zajmowała się UE w 2015 r.? Jakie postępy poczyniono w realizacji jej priorytetów? Jakie środki podjęto w celu pobudzenia zatrudnienia, wzrostu i inwestycji? Jaką rolę odegrała w zawarciu porozumienia w sprawie klimatu w Paryżu? Jak sobie poradziła z kryzysem uchodźczym? I jakie korzyści z UE odnieśli jej obywatele?". Szukając odpowiedzi na te pytania można sięgnąć do Sprawozdania ogólnego z działalności UE w roku 2015, które jest dostępne tutaj .

Godziny pracy w tym tygodniu

Obraz
Godziny pracy w tym tygodniu są następujące:  = wtorek, środa, czwartek: 08:00-22:00  = piątek: 08:00-12:00  = sobota: Biblioteka nieczynna Zapraszamy w przyszłym tygodniu od wtorku 29.03.2016 od godz. 08:00. Oficjalny komunikat na stronie internetowej Biblioteki ( tutaj ).

Think Tank Review 33

Obraz
Najnowszy Think Tank Review (zeszyt 33) pojawił się dzisiaj na blogu Biblioteki Rady Unii Europejskiej, a w nim łącza do ekspertyz oraz analiz instytucji naukowo-badawczych i think-tanów opublikowanych w lutym 2016. Można się zapoznać.

Energy Policy of the European Union

Obraz
Najnowszy tom w serii European Union series wydawnictwa Palgrave Macmillan jest już w naszych zbiorach:  Energy Policy of the European Union / Samuel R. Schubert, Johannes Pollak, Maren Kreutler. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2016. Series: European Union series (Palgrave Macmillan), ISBN 9781137388827 (pbk) 9781137388834 (hbk) [ 42204 ] Więcej informacji na stronie wydawnictwa ( tutaj ), spis treści i informacje z obwoluty poniżej, zapraszam!

Big Data & cloud computing

Obraz
Dzisiaj w gmachu BUW odbyło się seminarium naukowe "Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce" zorganizowane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej ( tędy ) przy Centrum Europejskim UW. Tematyka aktualna, a i zainteresowanie w środowisku bibliotekarzy, dokumentalistów i archiwistów na tyle duże, że organizatorzy musieli wprowadzić listę rezerwową gości, że o Big Kolejce do ekspresu podczas przerwy kawowej nie wspomnę.  W programie znalazło się 7 wykładów podejmujących następujące kwestie: wprowadzenie do chmury obliczeniowej, nowoczesne metody analizy danych w chmurze obliczeniowej Microsoft, Big Data i cloud computing - rewolucja w analizie danych, zbiory Big Data w bibliotekach i w informacji, projekt DARIAH.pl , Polska Bibliografia Literacka jako narzędzie badawcze oraz CLARIN-PL - narzędzie badawcze wspierające analizę tekstowych Big Data.  Szczegółowy program seminarium jest dostępny tutaj , wydarzenie objęte było patronatem fir

The Ultimate EU Test Book 2016

Obraz
Najnowsza edycja popularnego podręcznika przygotowującego do konkursów na stanowiska w instytucjach UE jest już dostępna w naszych zbiorach: The Ultimate EU Test Book : Administrator (AD) Edition 2016 / András Baneth. London : John Harper Publishing, 2016. ISBN 9780993454912 [ 42156 ] The Ultimate EU Test Book : Assistant (AST) Edition 2016  / András Baneth. London : John Harper Publishing, 2016. ISBN 9780993454929 [ 42158 ] Spisy treści i informacje z okładki poniżej, wpisy o wcześniejszych wydaniach podręcznika pod tagiem EPSO , więcej szczegółów na stronie internetowej wydawnictwa John Harper Publishing ( tutaj ), zapraszam!

PEWG of EDC: Looking to the future

Obraz
Raport końcowy Pan-European Working Group (PEWG) on European Documentation Centres zatytuowany "Looking to the future" jest już dostępny w wersji ostatecznej ( tutaj ). Celem raportu jest przedstawienie rezultatów kilkumiesięcznych prac grupy przedstawicieli krajowych sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej i spotkania plenarnego PEWG w Madrycie w październiku ub. roku oraz podsumowanie wyników badań ankietowych sieci. Raport przedstawia również refleksję na temat perspektyw dalszego funkcjonowania sieci CDE.

Brexit / Bremain

Obraz
W perspektywie brytyjskiego referendum dotyczącego pozostania (Bremain) lub nie (Brexit) Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej potrzebny jest dostęp do rzetelnych informacji na temat skutków, korzyści i kosztów, aby poddani Korony ("Pan, Pani, społeczeństwo...") mieli szansę wyrobić sobie własne zdanie, jeśli go jeszcze nie mają. Koledzy z brytyjskich Centrów Dokumentacji Europejskiej z Exeter i Cardiff polecają dwa portale, które stawiają sobie za zadanie rzetelne i bezstronne informowanie Brytyjczyków o tym zagadnieniu. InFacts własnymi słowani: "InFacts is a journalistic enterprise making the fact-based case for Britain to remain in the European Union. We are founded by a group of editors who believe it is in our interest to stay in the EU despite its imperfections. We are pushing for a referendum campaign that is not marred by inaccuracies and twisted logic. InFacts aims to set the record straight when it spots such errors, while making a positive case

Nowe nabytki luty 2016

Obraz
Wpływy w lutym to 121 książek (w tym 6 w języku polskim) oraz 47 dokumentów elektronicznych, szczegółowe zestawienie dostępne tutaj . Dziesięć wybranych tytułów z łączami do naszego katalogu poniżej, zapraszam.