29.05.2009

PRESSEUROP.EU

Komisja Europejska i konsorcjum redakcji czasopism (francuski Courrier International, włoskie Internazionale, polskie Forum oraz portugalskie Courrier Internacional) uruchomiły witrynę PRESSEUROP.EU, pierwszy wielojęzyczny portal zawierający artykuły prasowe na tematy europejskie. Na stronie PRESSEUROP.EU znajdują się nie tylko artykuły w ich pierwotnej wersji językowej, ale i ich tłumaczenia na jak największą liczbę języków. Artykuły te są wzbogacone analizami, komentarzami i ilustracjami. W chwili obecnej portal oferuje dziesięć wersji językowych: materiały są dostępne w języku angielskim, czeskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim i włoskim, natomiast w przyszłości planowane jest rozszerzenie liczby języków do 23, aby informacje mogły być rozpowszechniane we wszystkich językach urzędowych UE. Na podstawie IP/09/837.

28.05.2009

www.dlarafala.pl

Co łączy Piotra Adamczyka, Zbigniewa Namysłowskiego, Jacka Saryusz-Wolskiego, Michała Żebrowskiego, Urszulę Dudziak, Grzegorza Turnaua, Tomasza Karolaka, Jadwigę Koralewicz, Edmunka Wnuk-Lipińskiego, Wojciecha Malajkata, Daniela Olbrychskiego, Tomasza Stańko i Zbigniewa Zamachowskiego? Polityka? Nauka? Aktorstwo? Muzyka? Bynajmniej! A może pochodzą z tej samej miejscowości? Absolutnie nie! Po prostu w wyborach do Parlamentu Europejskiego popierają Rafała Trzaskowskiego, absolwenta Kolegium Europejskiego i naszego wiernego czytelnika. Więcej ciekawych materiałów na stronie http://www.dlarafala.pl - zapraszam! Oczywiście po godzinach.