29.08.2017

Raporty Schumana


Do naszych zbiorów trafiła dzisiaj francuska wersja najnowszego raportu o stanie UE (Rapport Schuman 2017 sur l'Europe) wydawanego przez Fundację Roberta Schumana. Jest to już jedenasta publikacja w języku francuskim, od ośmiu lat ukazuje się także wersja w języku angielskim. Starsze raporty są dostępne w wersji pełnotekstowej na stronie Fundacji, poniżej łącza do wydań z roku 2017.

L'Etat de l'Union : Rapport Schuman 2017 sur l'Europe / sous la direction de Thierry Chopin et Michel Foucher ; Fondation Robert Schuman. Paris : Editions Lignes de Repères, 2017, ISBN 9782366090451 [43384]

Schuman Report on Europe : State of the Union 2017 / ed. by Thierry Chopin and Michel Foucher ; The Robert Schuman Foundation. [s.l.] : Lignes de Repères, 2017, ISBN 9782366090512 [43214]

03.08.2017

Nowe nabytki lipiec 2017

Nowe nabytki zarejestrowane w lipcu br. obejmują 22 pozycje inwentarzowe wydawnictw zwartych, w znakomitej większości są to książki polskie. Pełne zestawienie tutaj, a poniżej tradycyjny wybór subiektywny, zapraszam.

02.08.2017

Interest Representation in the EU (4th edition)

Do naszego zbioru trafiła czwarta edycja książki "Interest Representation in the European Union" wydana w renomowanej European Union series wydawnictwa Palgrave Macmillan:

Interest Representation in the European Union (4th edition) / Justin Greenwood. London : Palgrave, 2017, European Union series, ISBN 9781137491312 (pbk) 9781137491329 (hbk) [43354]


Spis treści i informacje z okładki poniżej: