Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2013

Dzisiejsze godziny pracy

Obraz
W dniu dzisiejszym Biblioteka Kolegium będzie czynna do godziny 20:00 ( info ). Powrót do regularnych godzin pracy od wtorku, 2 kwietnia. Dla czytelników bloga najlepsze życzenia wesołych i pogodnych (duchowo, bo meteorologicznie to byłoby ciężko) Świąt Wielkiej Nocy.

EPAD 2013

Obraz
Najnowszy EPAD, czyli European Union & Public Affairs Directory 2013 (23th edition) ISBN 9781908232120 jest już dostępny w naszych zbiorach. EPAD według wydawcy to "najbardziej kompleksowy informator kontaktowy, zawierający dane tysięcy kluczowych europejskich specjalistów, urzędników i decydentów, spis obejmujący struktury organizacyjne wszystkich europejskich instytucji począwszy od agencji medialnych poprzez duże korporacje i związki zawodowe do think tanków, a także Parlament Europejski i Komisję". Do nabycia w internetowym sklepie wydawcy lub w wyspecjalizowanych księgarniach .   Notatka o wcześniejszej edycji tego przydatnego informatora tutaj .

e-Dziennik Urzędowy UE

Obraz
W dzisiejszym Dzienniku Urzędowym UE polecam lekturę "Rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" opublikowanego w Dz. Urz. L 69 (2013) [ tutaj ]. Warto zapamiętać, że "Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca kalendarzowego po jego przyjęciu". I tym samym w roku 2013 kończymy prenumeratę wersji drukowanej Dziennika, za co z góry przepraszam, ale takie są realia. Zajmiemy się innymi segmentami rynku. Aha, proszę pamiętać, że "Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.". I to tyle, zatem można czytelników odsyłać do internetu.

The Ultimate EU Test Book 2013

Obraz
Najnowsze wydania podręczników przygotowujących do konkursów organizowanych przez EPSO są już dostępne w naszej Bibliotece:  The Ultimate EU Test Book : Administrator (AD) edition 2013 / András Baneth. London : John Harper Publishing, 2013, ISBN 9780957150126 [do katalogu tędy ] oraz The Ultimate EU Test Book : Assistant (AST) edition 2013 / András Baneth. London : John Harper Publishing, 2013, ISBN 9780957150119 [do katalogu tędy ]. Informacje dodatkowe i spisy treści każdego z podręczników znajdują się poniżej:

Cosmopolitan Review Winter-Spring 2013

Obraz
Najnowszy zeszyt czasopisma Cosmo Pol itan Review Winter-Spring 2013 (Vol. 4 No.1-2) jest już dostępny online . Jak zwykle masa ciekawych informacji o Polsce oraz o najnowszych książkach, z których warto zasygnalizować kilka tytułów / recenzji:

Dziennik Urzędowy UE

Obraz
Propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej KOM(2011)162 wersja ostateczna z dn. 04.04.2011 "ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie publikacji elektronicznej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" po wcześniejszym porozumieniu w Radzie i zatwierdzeniu przez Parlament Europejski została w dniu 01.03.2013 ostatecznie przyjęta przez Radę Unii Europejskiej.  Oznacza to, że po przyjęciu Rozporządzenia, Dziennik Urzędowy UE będzie już oficjalnie publikowany w formie elektronicznej w językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej (Art. 1 pkt 1) oraz jedynie Dziennik Urzędowy publikowany w formie elektronicznej będzie autentyczny i będzie wywoływał skutki prawne (Art. 1 pkt 2). Innymi słowy wersja elektroniczna oficjalnie zastąpi wersję drukowaną, która była jeszcze przez niektóre instytucje prenumerowana w formie papierowej.

Zmiana godzin pracy

Obraz
W nadchodzącym tygodniu (4-8.03.2013) Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie będzie wyjątkowo czynna jedynie w godzinach 08:00-17:00. Powrót do regularnych godzin pracy od 11.03.2013. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.

Nowe nabytki luty 2013

Obraz
Wybór nowości lutowych: poniżej dziesięć książek z ponad 280 tomów zarejestrowanych w tym najkrótszym miesiącu w roku. Pełne zestawienie niebawem dostępne na stronie New Acquisitions ( tędy ). Trwają też prace nad stworzeniem dynamicznie generowanej listy skatalogowanych ostatnio dokumentów elektronicznych (na wzór Blue Button ), więc liczę, że przy okazji kolejnej dziesiątki książek drukowanych będzie można zaprezentować również wybór e-booków i innych elektronicznych publikacji.

European Studies vol. 30 (2013)

Obraz
European Studies - An Interdisciplinary Series in European Culture, History and Politics to rocznik ukazujący się nakładem holenderskiego wydawnictwa Rodopi od roku 1988. Pierwsze piętnaście tomów zostało opublikowanych pod nazwą Yearbook of European Studies / Annuaire d'Etudes Européennes, od tomu szesnastego obowiązuje tytuł European Studies (obecny ISSN 1568-1858, poprzedni ISSN 0920-4792). Biblioteka w Natolinie dysponuje kompletem tego rocznika, od tomu czternastego mamy  dostęp do wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu ingentaconnect . Każdy rocznik jest poświęcony odrębnemu zagadnieniu, przykładowo: euroscepycyzm, Nowa Zelandia i Europa, media, polityka kulturalna i UE, EU i Chiny, Europa i wielojęzyczność... Dzisiaj pojawił się tom 30 pod tytułem European Cultural Memory Post-89 , a szczegółowy spis treści znajduje się poniżej: