23.06.2009

Konferencja CDE we Wrocławiu

Dziewiąta -- jak ten czas leci! -- konferencja polskiej sieci CDE odbyła się w dn. 22 i 23 czerwca br. we Wrocławiu. W pierwszym dniu spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu Prof. Jarosława Kundery nt. korzyści i kosztów pięciu lat członkostwa Polski w UE, spotkali się z nowym koordynatorem sieci z Przedstawicielstwa KE w Polsce, P. Katarzyną Pszczołą, uczestniczyli w prezentacji P. Michała Moczulskiego dotyczącej czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zostali zapoznani z relacjami ze spotkań środowiska w Budapeszcie, Lizbonie i Brugii (animacja: Wiktor Poźniak, Natolin i Przemysław Bartuszek z CE UW). Wieczorne zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem (zabrakło czasu na fontannę, a szkoda...) stanowiło preludium do oficjalnej, uroczystej kolacji wydanej przez Przedstawicielstwo Komisji i dalszych dyskusji w gronie bibliotekarzy i dokumentalistów sieci CDE. Na wtorek zaplanowano zwiedzanie Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, wykłady dr Krzysztofa Suwalskiego nt. systemu finansowego UE, dr Anny Ogonowskiej z Centrum Europejskiego UW o kształtowaniu się polityki informacyjnej WE/UE na przestrzeni ostatnich 50 lat oraz sprawozdanie P. Przemysława Bartuszka nt. działalności hiszpańskiej sieci CDE. Niebawem dziesiąte, jubileuszowe spokanie. W galerii kilka zdjęć.

16.06.2009

JurisClasseur Europe Textes et Jurisprudence

Le roi est mort, vive le roi!

Wydawnictwo JurisClassuer (francuska grupa LexisNexis) dokonało poważnych zmian redakcyjnych w jednym ze swoich kluczowych publikacji wymiennokartkowych dotyczących zagadnień prawa wspólnotowego i polityk unijnych: "Europe Textes" został zastąpiony przez "Europe Textes et Jurisprudence" (opis). Zachowując układ tematyczny zastosowany wcześniej, radykalnemu zmniejszeniu uległa objętość nowej publikacji: z jedenastu tomów są obecnie cztery. Zmieniony został system mocowania kart, uregulowana została także częstotliwość aktualizacji: następne karty zostaną nadesłane w sierpniu i listopadzie, w przyszłości będą ukazywały się cztery aktualizacje rocznie. "Europe Textes et Jurisprudence" zawiera odniesienia do obowiązującej i aktualnej legislacji wspólnotowej, przy redakcji poszczególnych rubryk uwzględniono stan prawny na dzień 31 marca 2009 roku. Dużą zaletą tej publikacji jest jej aktualność oraz komentarze eksperckie i odwołania do artykułów wydanych w recenzowanych czasopismach naukowych (rubryka "Pour aller plus loin"). Wydawnictwo dostępne w Bibliotece w Natolinie.

04.06.2009

STS w Brugii

Rozpoczął się kolejny Specific Training Seminar (STS) zorganizowany przez przez DG COMM i brugijski Helpdesk sieci Europe Direct. W szkoleniu uczestniczą z polskiej strony Prof. Grażyna Wojtkowska-Łodej z SGH, Kasia Bura z CDE Uniwersytetu w Białymstoku, Kasia Dudek z Natolina, Dorota Sołtysik z CE UW i Wiktor Poźniak. Podczas pierwszej sesji uczestnicy STS zostali poinformowani o strategicznych celach polityki informacyjnej realizowanej przez DG COMM. W drugiej odbyły się trzy seminaria i dotyczyły 1) energii i zmian klimatycznych, 2) rozwoju zrównoważonego, zatrudnienia oraz 3) roli Europy w świecie - to osatnie prowadził Ian Thomson regularie współpracujący z Biblioteką w Natolinie. Prezentacja z seminarium dostępna jest na stronach CDE w Cardiff. W drugiej połowie dnia zaplanowano wykład na temat roku kreatywności i wynalazczości, zmian instytucjonalnych oraz portalu EU Bookshop. W piątek rano odbędzie się prezentacja Biblioteki Brugijskiej połączona ze zwiedzaniem poszczególnych działów. Następnie kolejne zajęcia warsztatowe, przegląd sytuacji sieci CDE oraz wykład dotyczący Europeany. W sumie ciekawie i miło. A w galerii kilka zdjęć.