30.10.2009

Polityka gromadzenia...

Prezentacja z wczorajszego wykładu pt.: "Polityka gromadzenia w dobie zasobów elektronicznych i specyficznych potrzeb użytkownika" inaugurującego cykl spotkań "Dokąd zmierzają biblioteki?" zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy i Zarząd Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich znajduje się tutaj. Gorące podziękowania dla organizatorów za zaproszenie, a publiczności za tak liczne przybycie i ciekawą dyskusję w drugiej części spotkania. Pomimo zaistniałych problemów technicznych (zmiana komputera w trakcie prezentacji) chyba udało się utrzymać uwagę audytorium.

29.10.2009

www.pl2011.eu

1 lipca 2011 roku Polska obejmie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zostały dwa lata (od dziś dokładnie 610 dni) na przygotowanie naszego kraju do objęcia i do sprawnego wypełnienia powierzonej misji. Staram się nie używać słowa "prezydencja", ponieważ go nie lubię, choć figuruje jednak w słowniku języka polskiego. W każdym razie już dzisiaj można odwiedzić oficjalny adres strony internetowej polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Interesująco przedstawia się również serwis UKIE poświęcony przygotowaniom, które w sumie będą dość dużym wyzwaniem. Nie martwmy się jednak, Polak potrafi i damy radę! Do końca roku trwa też konkurs na logo polskiego przewodnictwa. Zgodnie z wieloletnią praktyką wybrany znak pozostanie na razie tajemnicą. Jego prezentacja nastąpi na kilka tygodni przed objęciem przez Polskę przewodnictwa.

Odwiedź koniecznie: http://www.pl2011.eu/

27.10.2009

EUROLIB w EESC i CoR

Kolejne spotkanie grupy EUROLIB odbyło się w Brukseli w dn. 22-23 października w połączonej bibliotece Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów. Po oficjalnym przywitaniu chwilą ciszy uczczono pamięć Pana Marca Vuijlsteke, długoletniego pracownika College of Europe w Brugii i Dyrektora tamtejszej Biblioteki, który był jednym z założycieli forum EUROLIB. Dotychczasowy Przewodniczący grupy EUROLIB, Pan Serge Brack z OPOCE, poinformował o swoim odejściu na wcześniejszą emeryturę i zasugerował, wybór nowego Przewodniczącego przy zastosowaniu procedury pisemnej, która zostanie przeprowadzona w okresie najbliższych kilku miesięcy. Podczas prezentacji strony internetowej grupy EUROLIB podkreślono konieczność korzystania z tej płaszczyzny komunikacji w celu wymiany informacji i doświadczeń bibliotek biorących udział w pracach grupy. Przewodniczący przestrzegł przed ewentualnym przekształceniem forum EUROLIB w organizację bardziej sformalizowaną, gdyż wiążą się z tym rozmaite kłopotliwe sprawy jak budżet zarządzanie finansami, kontrole etc. Podkreślił również dotychczasową użyteczność EUROLIB jako swobodnego forum współpracy i wymiany doświadczeń między bibliotekami o podobnym profilu. Dalsza część obrad poświęcona została książce elektronicznej, pod hasłem e-book wstępnie poruszono kwestię publikacji elektronicznych, zwłaszcza występujących na stronach portalu europa.eu. Wymieniono także informacje nt. przeprowadzonych przetargów i podpisanych kontraktów. Przedstawiciel CEDEFOP wspomniał o poszukiwaniu możliwości outsourcingu katalogowania, oraz ewentualnej implementacji tezaurusa EUROVOC. Delegacja ECB poinformowała o zakończeniu procedury outsourcingu usług informatycznych do obsługi bibliotecznego systemu zintegrowanego ALEPH. Poruszono także kwestie obecnego funkcjonowania witryny EUBookshop. Pani Carol Riccalton pokrótce zaprezentowała prowadzone na witrynie prace związane z przejściem na platformę systemu VTLS, wspomniała o problemach związanych z atrybucją numerów DOI, oraz o możliwości importu rekordów bibliograficznych z witryny EUBookshop za pośrednictwem modułu LIBCO. Pan Peter Schmitz z Biura Publikacji przedstawił interesującą prezentację nt. zmian w tej instytucji. Prezentacja skupiła się na przedstawieniu procesu przekształcenia czterech obecnie funkcjonujących portali: Eur-Lex, TED, EUBookshop oraz Cordis w jeden portal ze wspólnym interfejsem wyszukiwawczym i powyższymi portalami jako sekcjami wyspecjalizowanymi. W prezentacji podkreślono rolę metadanych jako podstawowego czynnika warunkującego spójną prezentację informacji i przede wszystkich ich efektywne wyszukiwanie. W czasie dyskusji po prezentacji poruszono rolę tezaurusa EUROVOC jako wspólnego narzędzia wyszukiwawczego, oraz kwestię long term preservation. Do forum EUROLIB dołączyły dwie kolejne organizacje: ERA oraz Centro de Informacao Europea Jacques Delors z Lizbony. Na zakończenie drugiego dnia spotkania oficjalnie pożegnano Pana Serge’a Bracka, podziękowano mu za długoletnie przewodniczenie forum EUROLIB i koordynowanie jego prac. Bibliotekę natolińską reprezentował Pan Paweł Mielczarek, bibliotekarz systemowy, któremu dziękuję za tak obszerną relację ze spotkania.

23.10.2009

EJIL ma 20 lat

European Journal of International Law (EJIL) powstał w roku 1990 jako wspólne, niezależne przedsięwzięcie wydawnicze grupy wykładowców prawa europejskiego i międzynarodowego związanych z European University Institute, uniwersytetami we Florencji, Monachium, Paryżu (Paris II) oraz Michigan Law School. Przez pierwsze lata wydawano cztery zeszyty rocznie. Objętość periodyku i jego liczba zeszytów w roku 2001 zostały zwiększone do pięciu począwszy od woluminu 12. Artykuły publikowane w czasopiśmie dostępne są bezpłatnie na stronie własnej EJIL, pismo prowadzi również własny blog. Autorem jubileuszowego wpisu (tutaj) na blogu jest Prof. Joseph Weiler, który był jednym spośród założycieli tego periodyku i do dnia dzisiejszego pełni funkcję redaktora naczelnego pisma. Zawartość czasopisma oraz automatycznie rozsyłane spisy treści dostępne są na stronach internetowych Oxford University Press (tutaj). Periodyk dostępny również w naszej Bibliotece (zobacz nasz katalog).

Miłej lektury!

19.10.2009

TGA w NYRB: 1989!

Trzeba zajrzeć tutaj. Dwadzieścia lat minęło tak ekspresowo, że należałoby zatrzymać się na chwilę nad tym tekstem w głębszej refleksji. Miłej lektury!

Siim Kallas w EurActiv

Na stronach portalu EurActiv ciekawy wywiad z Siimem Kallasem, komisarzem i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Poruszane tematy: polityka naboru do pracy w instytucjach wspólnotowych, program komunikacji społecznej, przejrzystość działań urzędniczych, dostępność dokumentów, rejestr lobbystów, zaufanie obywateli do Unii i rola parlamentów narodowych. Miłej lektury!

16.10.2009

Touteleurope.fr

Do czytnika kanałów RSS (prawa kolumna bloga) dodany został strumień danych z witryny www.touteleurope.fr, gdzie można znaleźć ciekawe i często aktualizowane informacje w języku francuskim dotyczące wydarzeń związanych z Unią Europejską. Touteleurope.fr to utworzony w maju 2006 roku francuski portal informacyjny pretendujący do miana najważniejszego miejsca sieciowego jeśli chodzi o informację europejską nad Sekwaną. Można tam znaleźć aktualne informacje z prasy wraz z objaśniającymi komentarzami, wywiady z ważnymi osobami i urzędnikami unijnymi najwyższego szczebla, zestawienia faktograficzne, mapy, materiały ikonograficzne. Touteleurope.fr to także ośrodek monitorujący pracę europejskich think-tank'ów i blogosferę, jak równiez platforma pozwalająca na aktywne uczestnictwo internautów w dyskusjach, sondażach czy konsultacjach społecznych. Misją portalu jest także informowanie obywateli o kwestiach praktycznych wynikających z procesu integracji kontynentu, takich jak możliwość osiedlania sie w innych państwach UE, swoboda podróżowania, podejmowania nauki i pracy, czy prawach ochrony konsumenta.

Bonne lecture, alors!

12.10.2009

X Konferencja

W dniach 8-10 października w Kolegium Europejskim w Natolinie odbyła się X konferencja polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskich. Pierwszy dzień spotkania został poświęcony na zaprezentowanie priorytetów informacyjnych Komisji Europejskiej i przekazanie informacji z Przedstawicielstwa KE o bieżącej działalności polskiej sieci CDE. W spotkaniu wzięła udział Pani Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa, która zastępowała nieobecną - niestety - Panią Katarzynę Pszczołę, w której gestii znajdują się polskie sieci informacyjne działające w ramach inicjatywy Europe Direct. Następnie, jako wprowadzenie do sobotnich warsztatów zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania zasobów elektronicznych w procesie opracowania publikacji wspólnotowych (informacja przygotowana wspólnie z Panem Pawłem Mielczarkiem z Biblioteki w Natolinie). W drugiej części pierwszego dnia konferencji wykład o kampaniach informacyjnych programu PRINCE wygłosiła dr Anna Ogonowska z CE UW. Miłym akcentem na zakończenie pierwszego dnia konferencji była współna kolacja na zaproszenie Przedstawicielstwa KE w Polsce (restauracja Dekanta).

Drugi dzień spotkania został poświęcony m. in. na zaprezentowanie uczestnikom działalności informacyjnej warszawskich ośrodków informacji wspólnotowej i miedzynarodowej pozostających poza siecią CDE. Pan Andrzej Kamiński i Pani Anna Sroka przedstawili Bibliotekę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), Pan Aureliusz Wlaź omówił działalność informacyjną Centrum Informacji Europejskiej UKIE (CIE), a Pani Regina Wąsowicz poinformowała o zadaniach Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej (OIDE) Biblioteki Sejmowej. W dalszej części tej sesji wystąpiła Pani Katarzyna Demianiuk referując działalność Punktu Informacyjnego UE oraz Pani Karolina Iwińska pracująca w Punkcie Informacyjnym sieci Europe Direct zlokalizowanym przy Urzędzie Miasta st. Warszawy. Przenosząc dalsze rozważania na grunt polskiej sieci CDE o osiągnięciach i wyzwaniach społeczeństwa informacyjnego opowiedziała Pani Agata Kowalska z Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich (BDWE), a następnie zajęto się omawianiem programu Erasmus Mundus: Pani Edyta Krużyńska z Biblioteki UMK w Toruniu przedstawiła nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek, a Pani Barbara Główka z CDE w Szkole Głównej Handlowej podzieliła się z uczestnikami wrażeniami z wyjazdu studyjnego do Cardiff w ramach tego programu. W drugiej części dnia Pan Michał Miąskiewicz omówił program akademicki Kolegium Europejskiego, proces rekrutacji oraz najprzeróżniejsze aspekty życia codziennego studentów natolińskich. Dzień drugi konferencji zakończyło zwiedzanie Biblioteki i prezentacja jej zasobów oraz świadczonych usług informacyjnych.

Warsztaty biblioteczne, które odbyły się trzeciego dnia konferencji zostały poświęcone witrynie EUBookshop oraz technikom opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów i publikacji wspólnotowych. Uczestnicy warsztatów dyskutowali również na temat roli, jaką mogą odegrać poszczególne Centra w procesach dydaktycznych, np. przygotowując europeistyczne szkolenia biblioteczne dla studentów lub organizując seminaria poświęcone informacji unijnej. Omówiono także mechanizmy dystrybucji oraz procedury selekcji nadsyłanych materiałów stosowane przez niektóre ośrodki.

W konferencji uczestniczyło 30 osób reprezentujących 20 instytucji. Organizacja spotkania nie byłaby możliwa bez wsparacia ze strony Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz pomocy technicznej i organizacyjnej Centrum Europejskiego Natolin (CEN) oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie (FKE). Za okazaną pomoc składamy tą drogą wielkie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia.

Wszystkie prezentacje znajdują się na stronie Biblioteki Kolegium (tutaj), szczegółowy program i lista uczestników tutaj.

05.10.2009

W tym tygodniu…

… mamy nieco zmienione godziny pracy. Od poniedziałku do środy (5-7 października) Biblioteka jest czynna jedynie od 9:00 do 17:00, natomiast w czwartek i piątek (8 i 9 października) nie przyjmuje czytelników spoza Kolegium. Powód? Dziesiąta konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej, więc koledzy będą na obradach lub zajmą się pomocą w organizacji spotkania. Ponieważ nasi studenci są jeszcze na ekspedycji naukowej w Turcji, więc nie ma również dyżuru sobotniego. Powrót do normalnych godzin pracy od poniedziałku, 12-go października.

Niebawem relacja z jubileuszowego spotkania.

01.10.2009

Na bibliotecznej stronie internetowej

Dwie interesujace, jak sądzę, nowości na stronie internetowej Biblioteki w Natolinie.

Dostępna jest zaktualizowana i wzbogacona o nowe nabytki bibliografia pubilkacji dotyczących Turcji (tutaj) dostępnych w naszej Bibliotece. W natolińskich zbiorach jest również kilkanaście prac dyplomowych na ten temat. W pliku w formacie PDF umieszczone są łącza do opisów bibliograficznych w katalogu Horizon oraz dostępnych źródeł internetowych. W zeszłym tygodniu, w ramach przygotowań do wyjazdu naukowego studentów Kolegium nad Bosfor, przygotowana została również ekspozycja książek. Wystawa odniosła zamierzony skutek i nasi czytelnicy wypożyczyli większość eksponowanych tytułów. Miłej lektury!

Podczas prowadzenia szkoleń bibliotecznych dla nowych studentów, które odbywały się w pierwszej połowie września położyliśmy nacisk na zaprezentowanie podziału zgromadzonych materiałów na różne kolekcje. Rozróżnienie między kolekcją książek a periodykami raczej nie sprawia naszym użytkownikom problemu, gdzie jednak szukać prasy codziennej, bieżących zeszytów czasopism naukowych czy wcześniejszych ich roczników? Co w ogranizacji zbiorów jest ewidentne dla bibliotekarza, niekoniecznie jest do końca jasne dla czytelnika, stąd też powstał przejrzysty plan, mapa kolekcji parteru i pierwszego piętra budynku bibliotecznego (autor: Paweł Mielczarek).

Jesienne migawki

W kolejnym albumie kilka zdjęć zrobionych wokół Biblioteki w dniu wczorajszym: widać, że jesień zbliża się coraz większymi krokami.

PS. To jest setny post na blogu!

Podsumowanie

Krótkie podsumowanie wizyty rumuńskich kolegów w Polsce: odwiedziliśmy 6 bibliotek akademickich, 1 ośrodek informacji unijnej oraz 5 Centrów Dokumentacji Europejskiej w 4 miastach. W sumie przemierzyliśmy dystans ponad 1300 km i spędziliśmy wpólnie wiele godzin na niezwykle aktywnym zapoznawaniu się z rozwiązaniami stosowanymi w polskich bibliotekach akademickich i ośrodkach CDE. Koledzy wrócili niezwykle zadowoleni zabierając z Polski nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale i inne suweniry, których nazw raczej nie podam, choć każdy się domyśla co lukrowanego (lub z nadzieniem) można nabyć w toruńskiej cukierni oraz dlaczego w niektórych butelkowanych płynach zielonkawego koloru znajdują się źdźbła trawy ;-))

Podziękowania za gościnę i fantastyczną prezentację zbiorów własnych Centrów oraz bibliotek uczelnianych skierowane są, w porządku chronologicznym programu odwiedzin, do:

pani Moniki Kowalik z CDE w SGH
pani Aleksandrze Reduch z Punktu Informacyjnego UE
pani Lilianny Nalewajskiej z BUW
pani Sławomiry Pawłowskiej z CDE w Toruniu
pani Edyty Krużyńskiej z BG UMK w Toruniu
pana Piotra Komorowskiego z CDE w Bydgoszczy
pani Kingi Zięcik z CDE w Krakowie oraz
pani Magdaleny Bednarek z CDE w Krakowie.

Wizyta studyjna koordynatorów rumuńskich ośrodków sieci CDE nie byłaby możliwa bez logistycznego i organizacyjnego wsparcia ze strony Kolegium Europejskiego w Natolinie: wszystkim kolegom za pomoc należą się podziękowania specjalne.