06.10.2008

EUROPE DIRECT w Rumunii

Inauguracja działalności rumuńskiej sieci EUROPE DIRECT skupiającej Centra Dokumentacji Europejskiej, ośrodki informacyjne ED i grupę Team Europe miała miejsce w dniu dzisiejszym w kurorcie karpackim Predeal, miejscowości niezwykle urokliwej, w hotelu Belvedere. Na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bukareszcie w spotkaniu wziął udział Wiktor Poźniak, szef Biblioteki w Natolinie, który współprowadził sesję dla Centrów Dokumentacji Europejskiej i zaprezentował dokonania i osiągnięcia polskich ośrodków. We wtorek odbędzie się robocza wizyta w CDE w Braşov, ulokowanym przy najstarszej izbie handlowej w tym regionie, natomiast na środę przewidziano wykład w Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie i robocze spotkania, m. in. z Dyrektorem Biblioteki tej uczelni, funkcjonującej od roku 1913 oraz w Bibliotece Glównej Uniwersytetu w Bukareszcie.

EUROLIB w Salonikach

Kolejna konferencja EUROLIB, grupy roboczej skupiającej biblioteki instytucji Unii Europejskiej i instytucji z nią związanych (w tym obydwu Bibliotek Kolegium Europejskiego), odbywa się tej jesieni w Salonikach, w siedzibie CEDEFOP. Obrady przewidziano na poniedziałek i wtorek (6-7 października), a naszą Bibliotekę reprezentuje Paweł Mielczarek, bibliotekarz systemowy. W programie spotkania dyskusja o wspólnej witrynie internetowej, możliwościach pozyskiwania opisów bibliograficznych dla publikacji OPOCE, metodach pomiaru skuteczności działań bibliotek i wykorzystywanych systemach zintegrowanych. Szczegółowe sprawozdanie niebawem.

02.10.2008

Gaudeamus

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w dniu wczorajszym, ale ponieważ ceremonia trwała do późna, więc relacja pojawia się dopiero dzisiaj. Program był niezwykle interesujący i oczywiście harmonogram uległ w ostatniej chwili zmianom: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pöttering, został otoczony przed wejściem na salę przez dziennikarzy i stąd rozpoczęcie opóźniło się o prawie pół godziny. Podczas uroczystości Rektor przedstawił postać Marka Aureliusza, przemówienie Przewodniczącego Parlamentu (dostępne tutaj) również wzbudziło żywą reakcję zgromadzonych. Podczas przyjęcia zorganizowanego w budynku stajni pojawił się również Aleksander Milinkiewicz, laureat nagrody im. Sacharowa i lider białoruskiej opozycji.

01.10.2008

Visions d’Europe

Posiadamy obecnie cztery egzemplarze tej książki (wyd. IX 2007, Odile Jacob), trzy są wypożyczone, ostatni jest prezentowany do wglądu w Bibliotece. Książka jest wyjątkowa: stymulująca europejską debatę o przyszłości kontynentu i prezentująca nietuzinkowe podejście do kwestii integracji wspólnotowej. To zbiór kilkudziesięciu esejów, owoc cyklu konferencji zorganizowanych w Brugii i Natolinie w ramach działalności Katedry Cywilizacji Europejskiej kierowanej przez Profesora Bronisława Geremka. Pokaźna objętość (ponad 460 stron) i edytorska staranność zapewniona przez obydwu redaktorów jest gwarancją wyśmienitej lektury. Poniżej zaprezentowany jest spis treści. Warto zajrzeć i na nowo odczytać posłowie autorstwa Profesora Pichta "w poszukiwaniu realnej Europy". Być może dotyczyło to naszego mikrokosmosu...

L’Europe en crise? / Bronisław Geremek
Préliminaires: Diagnostics de crise
L’Europe a-t-elle encore un projet politique? / Dominique Schnapper
L’esprit communautaire a disparu / Eric Le Boucher

Ch. 1: L’Europe peut-elle être démocratique?
Déficit démocratique ou crise de légitimité? / Jean-Louis Bourlanges
Union européenne démocratique ou Union des démocraties européennes? Pour une meilleure Europe / Jens-Peter Bonde
Un avenir pour la Constitution européenne / Guillaume McLaughlin
Autorité et pouvoir dans l’Union européenne / Larry Siedentop
L’opportunité de la crise. Inventaire et analyse des scénarios pour l’avenir de l’Union européenne / Wolfgang Wessels, Anja Thomas
L’état de la question: Démocratie et légitimité dans l’Union européenne / Anja Thomas

Ch. 2: Comment répondre aux défis de la cohésion sociale et culturelle en Europe?
Compétitivité et modèle social: le besoin impérieux de politiques communautaires / András Inotai
Avons-nous besoin d’une Europe sociale? / Tito Boeri
Pas de "modèle social européen"? Une approche polémique / Bernd Marin
L’héritage de l’immigration en Europe / Hartmut Kaelble
Une approche européenne du défi posé par l’intégration des immigrés / Anna Triandafyllidou
L’Europe du métissage / Umberto Eco
L’état de la question: Cohésion sociale et culturelle en Europe / Ruby Gropas
L’état de la question: Cohésion économique et sociale en Europe / Mathieu Briens, Francesca Doria

Ch. 3: Quelles frontières pour l’Europe?
Suffit-il d’étendre indéfiniment ses frontières pour devenir une puissance globale? Plaidoyer pour un réalisme européen / Heinrich August Winkler
Faire l’Europe par l’épée? / Peter Van Ham
Les fins de l’Europe / Kalypso Nicolaidis
La "nouvelle frontière" de l’Europe: quels confins pour une Europe élargie? / Jacques Rupnik
L’état de la question: Frontières et limites de l’intégration européenne / Hans Vollaard

Ch. 4: Faut-il construire une mémoire commune à l’Europe?
Construire une mémoire commune? / Tzvetan Todorov
Une mémoire commune pour quelle vision de l’Europe? / Anne-Marie Thiesse
Histoire, remémoration publique et assomption du passé / Bo Stråth
Indentifications européennes: ce que l’histoire peut, et ne peut pas, apporter / Ute Frevert
L’Europe et l’histoire / Jacques Le Goff
L’état de la question: La mémoire commune européenne / Daniel Brückenhaus

Perspectives: à la recherche de l’Europe réelle / Robert Picht
Bibliographie
Index analytique / Edouard Gaudot.


Miłej lektury!
Więcej informacji o książce tutaj.