Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2008

EUROPE DIRECT w Rumunii

Obraz
Inauguracja działalności rumuńskiej sieci EUROPE DIRECT skupiającej Centra Dokumentacji Europejskiej, ośrodki informacyjne ED i grupę Team Europe miała miejsce w dniu dzisiejszym w kurorcie karpackim Predeal , miejscowości niezwykle urokliwej , w hotelu Belvedere . Na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bukareszcie w spotkaniu wziął udział Wiktor Poźniak, szef Biblioteki w Natolinie, który współprowadził sesję dla Centrów Dokumentacji Europejskiej i zaprezentował dokonania i osiągnięcia polskich ośrodków. We wtorek odbędzie się robocza wizyta w CDE w Braşov , ulokowanym przy najstarszej izbie handlowej w tym regionie, natomiast na środę przewidziano wykład w Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie i robocze spotkania, m. in. z Dyrektorem Biblioteki tej uczelni, funkcjonującej od roku 1913 oraz w Bibliotece Glównej Uniwersytetu w Bukareszcie.

EUROLIB w Salonikach

Obraz
Kolejna konferencja EUROLIB , grupy roboczej skupiającej biblioteki instytucji Unii Europejskiej i instytucji z nią związanych (w tym obydwu Bibliotek Kolegium Europejskiego), odbywa się tej jesieni w Salonikach, w siedzibie CEDEFOP . Obrady przewidziano na poniedziałek i wtorek (6-7 października), a naszą Bibliotekę reprezentuje Paweł Mielczarek, bibliotekarz systemowy. W programie spotkania dyskusja o wspólnej witrynie internetowej, możliwościach pozyskiwania opisów bibliograficznych dla publikacji OPOCE , metodach pomiaru skuteczności działań bibliotek i wykorzystywanych systemach zintegrowanych. Szczegółowe sprawozdanie niebawem.

Gaudeamus

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w dniu wczorajszym, ale ponieważ ceremonia trwała do późna, więc relacja pojawia się dopiero dzisiaj. Program był niezwykle interesujący i oczywiście harmonogram uległ w ostatniej chwili zmianom: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Pöttering , został otoczony przed wejściem na salę przez dziennikarzy i stąd rozpoczęcie opóźniło się o prawie pół godziny. Podczas uroczystości Rektor przedstawił postać Marka Aureliusza, przemówienie Przewodniczącego Parlamentu (dostępne tutaj ) również wzbudziło żywą reakcję zgromadzonych. Podczas przyjęcia zorganizowanego w budynku stajni pojawił się również Aleksander Milinkiewicz, laureat nagrody im. Sacharowa i lider białoruskiej opozycji.

Visions d’Europe

Obraz
Posiadamy obecnie cztery egzemplarze tej książki (wyd. IX 2007, Odile Jacob ), trzy są wypożyczone, ostatni jest prezentowany do wglądu w Bibliotece. Książka jest wyjątkowa: stymulująca europejską debatę o przyszłości kontynentu i prezentująca nietuzinkowe podejście do kwestii integracji wspólnotowej. To zbiór kilkudziesięciu esejów, owoc cyklu konferencji zorganizowanych w Brugii i Natolinie w ramach działalności Katedry Cywilizacji Europejskiej kierowanej przez Profesora Bronisława Geremka. Pokaźna objętość (ponad 460 stron) i edytorska staranność zapewniona przez obydwu redaktorów jest gwarancją wyśmienitej lektury. Poniżej zaprezentowany jest spis treści. Warto zajrzeć i na nowo odczytać posłowie autorstwa Profesora Pichta "w poszukiwaniu realnej Europy". Być może dotyczyło to naszego mikrokosmosu... L’Europe en crise? / Bronisław Geremek Préliminaires: Diagnostics de crise L’Europe a-t-elle encore un projet politique? / Dominique Schnapper L’esprit communautaire a disp