10.08.2011

Wieczorna wizytaZ kategorii "po godzinach": wieczorna wizyta.

Zdjęcia zrobione w dn. 09.08.2011 o godz. 19:15
na tyłach Biblioteki w Natolinie.

Łącze do albumu tutaj.

09.08.2011

30.000

Z drobnym opóźnieniem ze względu na konserwację i oprawę zarejestrowaliśmy dzisiaj książkę o numerze inwentarzowym 30000. Numer ten był już "wolny" w czerwcu, ale z Panią Anią i Panem Pawłem ustaliliśmy, że na tak zacną pozycję w inwentarzu trzeba nam książki wyjątkowej. Po dyskusji koledzy przychylili się do mojej propozycji i z satysfakcją przekazałem naszej Bibliotece w darze książkę autorstwa Prof. Stanisława Lorentza pt. Natolin. Jest to monografia zespołu parkowo-pałacowego w Natolinie, która ukazała się w roku 1948 nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w serii Prace z Historii Sztuki. Książka liczy 340 stron i zawiera 234 ilustracje. Całkowity nakład wynosił 1500 egzemplarzy i w chwili obecnej jest to tytuł dostępny sporadycznie na rynku antykwarycznym. Spis treści: I. Bażantarnia -- II. Dekoracja pałacu w XVIII w. -- III. Współtwórcy Natolina -- IV. Przebudowa pałacu w 1806 r. -- V. Przebudowa pałacu w r. 1808 i jego wyposażenie w latach 1808-1820 -- VI. Oficyna, taras, holendernia, park i jego ozdoby w latach 1806-1820 -- VII. Natolin w latach 1820-1845. VIII. 1845-1947. Łącze do albumu tutaj.

Miłej lektury!


 

Maastricht Journal of European and Comparative Law

Maastricht Journal of European and Comparative Law (ISSN 1023-263X) to kwartalnik ukazujący się od roku 1994 (łącze do naszego katalogu tutaj). W dniu dzisiejszym zarejestrowany został podwójny zeszyt specjalny tego czasopisma, spis treści poniżej.

Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 18 no. 1-2 (2011). Special Issue: Revisiting the Principle of Equality: New Challenges for EU Law, guest-edited by Elise Muir and Anne Pieter van der Mei. Content: Editorial / E. Muir, A. P. Van Der Mei -- Discrimination and beyond in european economic and social law / G. Davies -- 'Reverse Discrimination' in EU Law: Constitutional aberration, constitutional necessity, or judicial choice? / D. Hanf -- The Outer Limits of the Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality: A Look Through the Lens of Union Citizenship / A. P. Van Der Mei -- The End of EU Citizenship and the Means of Non-Discrimination / F. De Witte -- The Novel Approach of the CJEU on the Horizontal Direct Effect of the EU Principle of Non-Discrimination: (Unbridled) Expansionism of EU Law? / M. De Mol -- Enhancing the Protection of Third-Country Nationals Against Discrimination: Putting EU Anti-Discrimination Law to the Test / E. Muir -- National Equality Institutions and the Domestication of EU Non-Discrimination Law / B. De Witte -- Case Notes -- Case C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano v. Office national de l’emploi (ONEm), Judgement of the Court (Grand Chamber) of 8 March 2011, not yet reported European Citizenship and the right to move freely: internal situations, reverse discrimination and fundamental rights / R. Morris -- Case C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG, Judgement of the Court (Grand Chamber) of 19 January 2010, not yet reported / A. Gabinaud -- The implications of Mangold for domestic legal systems: the Honeywell case / A. Wiesbrock.05.08.2011

Democratization

Czasopismo Democratization (ISSN 1351-0347) jest w naszej Bibliotece od zawsze [do katalogu tędy], pierwszy tom ukazał się w roku 1994 nakładem wydawnictwa Frank Cass, a obecnie wydawcą jest Routledge (Taylor& Francis Group). Poniżej spis treści najnowszego zeszytu poświęconego problematyce ENP.

Democratization vol. 18 (August 2011) no. 4: Special Issue: Democracy Promotion in the EU's Neighbourhood: From Leverage to Governance? (ed. by sandra Lavanex & Frank Schimmelfennig): EU democracy promotion in the neighbourhood: from leverage to governance? / Sandra Lavenex & Frank Schimmelfennig -- Political conditionality and European Union's cultivation of democracy in Turkey / Paul Kubicek -- From Brussels with love: leverage, benchmarking, and the action plans with Jordan and Tunisia in the EU's democratization policy / Raffaella A. Del Sarto & Tobias Schumacher -- The EU's two-track approach to democracy promotion: the case of Ukraine / Tom Casier -- The promotion of participatory governance in the EU's external policies: compromised by sectoral economic interests? / Anne Wetzel -- Transgovernmental networks as catalysts for democratic change? EU functional cooperation with Arab authoritarian regimes and socialization of involved state officials into democratic governance / Tina Freyburg -- Democracy promotion through functional cooperation? The case of the European Neighbourhood Policy / Tina Freyburg, Sandra Lavenex, Frank Schimmelfennig, Tatiana Skripka & Anne Wetzel.04.08.2011

Lipcowe lektury

Kilka nowych książek włączonych do zbiorów w lipcu (w wyborze i porządku przypadkowym):

  • Europe's Constitutional Mosaic / edited by Neil Walker, Jo Shaw, Stephen Tierney. Oxford : Hart Publishing, 2011, ISBN 9781841139791 [30119].
  • Afghanistan : how the West lost its way / Tim Bird and Alex Marshall. New Haven : Yale University Press, 2011, ISBN 0978300154573 [30186].
  • Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej : studium prawno-politologiczne / Marcin Czyżniewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011, ISBN 9788376660776 [30126].
  • Europejska polityka sąsiedztwa : Unia Europejska i jej sąsiedzi - wzajemne relacje i wyzwania / Paula Marcinkowska. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ISBN 9788323507505 [30125].
  • An Island in Europe : The EU and the Transformation of Cyprus / edited by James Ker-Lindsay, Hubert Faustmann and Fiona Mullen. London ; New York : I.B. Tauris, 2011, ISBN 9781848856783 [30108].
  • La prise de décision dans le système de l'Union européenne / sous la direction de Marc Blanquet. Bruxelles : Bruylant, 2011, ISBN 9782802730347 [30111].
  • The US-EU Security Relationship : The Tensions between a European and a Global Agenda / Rees Wyn. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave-Macmillan, 2011, ISBN 9780230221857 (pbk) / 9780230221840 (hbk) [30115].
  • Imaginaire des Balkans / Maria Todorova, traduit de l'anglais par Rachel Bouyssou. Paris : Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2011, ISBN 9782713222818 [30171].
  • Zapomniany wiek dwudziesty : retrospekcje / Tony Judt ; przeł. i wstępem opatrzył Paweł Marczewski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ISBN 9788323506546 [30147].
  • Bilderberg People : elite power and consensus in world affairs / Ian N. Richardson, Andrew P. Kakabadse, and Nada K. Kakabadse. Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] ; New York : Routledge, 2011, ISBN 9780415576345 (hbk) / 9780415576352 (pbk) / 9780203807842 (e-book) [30076].
Pełne zestawienie nowości lipca 2011 r. będzie niebawem dostępne na stronie New Acquisitions [tutaj], można również podejrzeć dynamicznie generowaną listę książek, które trafiy na półki w okresie ostatnich 30 dni (Blue Button jest tutaj, patrz też wcześniejszy wpis na ten temat ).

Miłej lektury!South European Society & Politics

Czasopismo South European Society & Politics (SESP, ISSN 1360-8746 print, 1743-9612 online) jest publikowane od roku 1996. Przez kilka pierwszych lat ukazywały się w roku trzy zeszyty, natomiast od tomu 11 (rok 2006) czasopismo jest kwartalnikiem. Biblioteka w Natolinie posiada cały ciąg tego periodyku od roku 1996 w wersji drukowanej oraz dysponuje dostępem do wersji elektronicznej, o czym można się przekonać odwiedzając nasz katalog [tutaj].

W ostatnich dniach dotarł do nas kolejny zeszyt tego czasopisma, będący jednocześnie zeszytem specjalnym poświęconym w całości relacjom Turcji z UE. Poniżej spis treści tego zeszytu.

South European Society & Politics, vol. 16 no. 2 June 2011, Special Issue: Turkey and the European Union: Accession and Reform, guest edited by Gamze Avci and Ali Carkoglu. Part I: Introduction -- Taking Stock of the Dynamics that Shape EU Reforms in Turkey / Gamze Avci and Ali Carkoglu -- Speeding up or Slowing down? Lessons from the Last Enlargement on the Dynamics of Enlargement-Driven Reform / Antoaneta L. Dimitrova -- The EU-Turkey Customs Union Fifteen Years Later: Better, Yet not the Best Alternative / Kamil Yilmaz -- Challenges of Triangular Relations: The US, the EU, and Turkish Accession / Sabri Sayan -- II. Political Change through EU Reforms -- The Turkish-EU Odyssey and Political Regime Change in Turkey / Ersin Kalaycioglu -- Turkish Foreign Policy, its Domestic Determinants and the Role of the European Union / Meltem Muftuler-Bac -- The Impact of EU-Driven Reforms on the Political Autonomy of the Turkish Military / Yaprak Gursoy -- Is Corruption a Drawback to Turkey's Accession to the European Union? / Fikret Adaman -- III. Human Rights and Minorities -- Human Rights and Turkey's EU Accession Process: Internal and External Dynamics, 2005-10 / William Hale -- The Kurdish Issue in Turkey: Limit sof European Union Reform / Kemal Kirisci -- A Precarious Relationship: The Alevi Minority, the Turkish State and the EU / Ali Carkoglu and Nazh Cagin Bilgili.

Miłej lektury!