Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2010

Polityka informacyjna KE AD 2010

Obraz
Komisja Europejska planuje "rewolucyjne" zmiany w polityce informacyjnej, doniósł w dniu dzisiejszym portal EurActiv . Zmiany mają przede wszystkim polegać na spersonalizowaniu polityki unijnej, czyli doprowadzeniu do sytuacji, gdy przeciętny Europejczyk będzie w stanie zorientować się, na przykład, dzięki pracy którego z komisarzy mamy tańszy roaming w telefonach komórkowych. Planuje się również pewnego rodzaju centralizację przekazu, aby informacje pochodzące z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej (DG COMM) były w najwyższym stopniu zbieżne z informacjami pochodzącymi z biur prasowych poszczególnych Dyrekcji Generalnych. Nieuniknione będą także zmiany kadrowe i kolejna reorganizacja struktury DG COMM. Zobaczymy, co będzie, to będzie.

O module gromadzenia

Obraz
W najnowszym zeszycie Przeglądu Bibliotecznego (2/2010) ukazał się artykuł Pana Pawła Mielczarka pt. Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu Horizon w procesie gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie (str. 193-202). Pan Paweł opisał zastosowane w naszej Bibliotece rozwiązania pozwalające na pełne wykorzystanie modułu gromadzenia do rejestracji i kontroli stanu realizacji zamówień oraz pozostałych procedur z tym związanych, takich jak rejestracja dokumentów finansowo-księgowych, kontrola wydatków i operacji budżetowych, a także rejestracji darów i dynamicznego tworzenia inwentarzy. Zapraszam do lektury!