Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2016

20 MTK w Krakowie

Obraz
Krakowskie Międzynarodowe Targi Książki odbyły się już po raz dwudziesty w dn. 27-30.10.2016, a ja osobiście miałem okazję je odwiedzić w dwóch pierwszych dniach. W dwóch ogromnych salach wystawienniczych na zwiedzających czekało ponad 700 wystawców z 25 krajów. W programie przewidziano spotkania z 759 autorami z Polski i zagranicy, a wg. organizatorów w wydarzeniu uczestniczyło około 68 tysięcy zwiedzających. Oficjalna relacja "Czytanie ma się dobrze. Bardzo dobrze!" tutaj .  Bezpłatna wejściówka na hasło "jestem bibliotekarzem".  Jak niedużo wystarczy, aby dowartościować przedstawiciela naszej grupy zawodowej ;-)

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy

Obraz
W dniach 06-07.10.2016 w Lublinie odbyła się zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz Bibliotekę Główną UMCS konferencja pt. „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu”.

CDE @ UMCS, Lublin

Obraz
Wybierając się do Lublina na konferencję współorganizowaną przez Bibliotekę Główną UMCS - będzie o tym w kolejnym wpisie - nie mogłem nie odwiedzić tamtejszego CDE, szczególnie, że poprzednia eskapada lubelska miała miejsce w okresie przed-blogowym (konferencja sieci CDE w dn. 26-27.11.2007), a poza tym Centrum zmieniło w międzyczasie swoją lokalizację. Ośrodek lubelski istnieje od roku 2000, w początkowym okresie swojej działalności funkcjonował w wyodrębnionym pomieszczeniu na Wydziale Politologii, obecnie zgromadzone w CDE materiały zostały włączone do zasobu Czytelni Informacji Naukowej, a obsada zasiliła Oddział Informacji Naukowej BG UMCS. Księgozbiór lubelskiego CDE obejmuje oprócz wydawnictw nadsyłanych z Luksemburga także książki o tematyce europeistycznej pozyskiwane w ramach egzemplarza obowiązkowego lub tytuły pochodzące z zakupu. Lubelskie CDE informuje o dostępnych źródłach informacji europejskiej, odpowiada na zapytania i kwerendy, oferuje pomoc w wyszukiwaniu ma

Challenges of Good Governance

Obraz
Dzięki uprzejmości Prof. Grzeszczaka do naszych zbiorów została włączona książka  Challenges of Good Governance in the European Union / Robert Grzeszczak (ed.). Baden-Baden : Nomos, 2016. Series: German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wrocław University. ISBN 9783848731800 (print) 9783845275451 (ePDF) [ 42685 ]. Spis treści i informacje z obwoluty poniżej, więcej informacji na stronie wydawnictwa Nomos .

Nowe nabytki wrzesień 2016

Obraz
We wrześniu kolekcja książek powiększyła się o 89 kolejnych jednostek inwentarzowych (w tym 14 książek polskich), szczegółowe zestawienie uwzględniające ponadto 15 dokumentów elektronicznych włączonych do zasobu dostępne jest na stronie New Acquisitions ( September ). Tradycyjny wybór nowości wydawniczych znajduje się poniżej.