31.05.2010

Przed Day Endem (1)

"Przed Day Endem": od dziś pod tym szyldem będzie można przeczytać wpisy autorstwa pana Pawła Mielczarka, naszego bibliotekarza systemowego, zajmującego się w Bibliotece Natolińskiej systemem zintegrowanym Horizon oraz Działem Książek. Pan Paweł jest przychylnym, choć nie bezkrytycznym obserwatorem wszelkich nowych trendów w bibliotekarstwie i informacji naukowej. Na naszym blogu będzie pisał o ciekawostkach horizonowych, e-bookach, bibliotekach cyfrowych, nowych projektach i serwisach internetowych, a czasem także o starodrukach, nigdy jednak nie tracąc z oka naszej europeistycznej perspektywy. I jeszcze słowo wyjaśnienia, co to jest ten "Day End": chodzi mianowicie o procedurę zamykania tabel z danymi w systemach zintegrowanych, która pozwala na generowanie statystyk i zliczenie operacji rejestrowanych w systemie. Innymi słowy jest to pewnego rodzaju podsumowanie i synteza działalności biblioteki - mając nadzieję, że felietony pana Pawła będą miały podobny charakter, serdecznie zapraszam zatem do lektury!

28.05.2010

Kontynuacja projektu 505/520

Zakończone zostały prace nad kolejnymi pakietami danych bibliograficznych znajdujących się w naszym katalogu (zakres sygnatur 17000-18000). Koleżanki z zespołu zadaniowego 505, Katarzyna Dudek i Gabriela Głażewska, poinformowały kilka dni temu o zakończeniu kolejnego etapu prac związanych z uzupełnianiem podpola 505 i 520 formatu MaRC21. Z 7001 rekordów wzbogacono 3826 opisy, czynność ta objęła prawie 55% zbioru w tym przedziale, przy czym w 703 przypadkach spisy treści były wpisywane własnoręcznie. Pominięto 638 rekordów, których wzbogacenie nie było możliwe (np. słowniki, książki do nauki języków obcych, itp.). Retrospektywne wzbogacanie opisów zostało rozpoczęte w styczniu 2009 roku, a dużym ułatwieniem przy własnoręcznym sporządzaniu spisu treści jest oprogramowanie OCR zainstalowane w zeszłym miesiącu przez kolegów z Serwisu IT.

25.05.2010

NYRB: The iPad Revolution

W najnowszym wydaniu NYRB warto przeczytać artykuł Sue Halpern pt. The iPad Revolution (tutaj). Kindle, Nook i iPad: rywalizacja czytników, walka formatów, podział rynku e-publikacji. Miłej lektury!

19.05.2010

www.GlobalLawBooks.org

Dzisiaj dwa słowa o stronie http://www.globallawbooks.org/. Jest to witryna internetowa istniejąca od roku 2005, na której można znaleźć recenzje książek prawniczych. Projekt powstał w Nowym Jorku, a redaktorem serwisu jest Profesor Joseph Weiler, który swego czasu wykładał również w Natolinie. Pomysł w sumie prozaiczny, a mechanizm przejrzysty: opublikujmy w internecie recenzje książek dotyczących prawa (w szerokim tego słowa znaczeniu), zaprośmy w roli recenzentów znakomitych wykładowców i ekspertów z najlepszych uniwersytetów i instytucji prawnych, a otrzymamy ciekawy produkt finalny, zarówno z intelektualnego, jak i akademickiego punktu widzenia. Stronę warto odwiedzić, ale warto też wiedzieć, że jej redaktor, wspomniany powyżej Prof. Weiler, został pozwany i za kilka tygodni będzie musiał stawić się w Paryżu na rozprawie sądowej z powodu działalności (istnienia) tej właśnie witryny.

14.05.2010

Access to European Union

Dr Nicholas Moussis jest autorem książki pt. Access to European Union. Law, economics, policies, której 18-ste wydanie ukazało się w ubiegłym roku (ISBN 9782930119533). Książka, która jest przewodnikiem po instytucjach wspólnotowych i prezentuje szerokie spektrum polityk i działań Unii Europejskiej, została przetłumaczona na kilkanaście języków. Dla osób zainteresowanych problematyką unijną to lektura obowiązkowa.

Na podstawie Access to European Union powstała strona internetowa dostępna tutaj. Zwracam szczególną uwagę na znajdujące się pod koniec każdego rozdziału zestawienia bibliograficzne z literaturą przedmiotu.

Warto, polecam i miłej lektury!

Spis treści wersji elektronicznej: Part I: Evolution, law and institutions of the EC/EU -- 1. The evolution of European integration -- 2. The European Treaties -- 3. European law and finances -- 4. European institutions -- Part II: The stages of the multinational integration process -- 5. Customs union -- 6. The EU common market -- 7. Economic and monetary union -- 8.Towards a political union in Europe -- Part III: EU Policies concerning the citizens -- 9. Citizens' rights and participation in the EU -- 10. Information, audiovisual and cultural policies in the EU -- 11. Consumer protection in the EU -- Part IV: EU horizontal policies -- 12. EU regional development policy -- 13. EU social progress policies -- 14. EU taxation policy -- 15. EU competition policy -- 16. EU environmental policy -- Part V: EU Sectoral Policies -- 17. EU Industrial and enterprise policies -- 18. EU research and technology policies -- 19. EU energy policy -- 20. EU transport policy -- 21. EU agricultural policy -- 22. EU fisheries policy -- Part VI: The external policies of the European Community -- 23. EU commercial policy -- 24. EU's development aid policy -- 25. The external relations of the European Community.

13.05.2010

ENP ma 5 lat

Ocena pięciu lat funkcjonowania europejskiej polityki sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy, ENP) zawarta w komunikacie Komisji Europejskiej (IP/10/566) jest jednoznacznie pozytywna: ENP to przede wszystkim intensyfikacja wymiany handlowej, pomocy i kontaktów międzyludzkich. "Doroczne sprawozdanie z realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa jeszcze raz pokazało, że współpraca z Unią Europejską przynosi jej krajom sąsiadującym same korzyści. W ciągu pięciu lat Unia Europejska zintensyfikowała wymianę handlową, zwiększyła udzielaną pomoc oraz poszerzyła kontakty międzyludzkie, a także coraz bardziej zacieśniła współpracę ze swoimi sąsiadami w zakresie wszystkich podejmowanych przez nie reform gospodarczych, politycznych i sektorowych. Partnerstwo pogłębiło się znacząco w takich dziedzinach jak transport, energia, środowisko i zmiany klimatu, badania naukowe, zdrowie i edukacja. Proces ten jest wpierany środkami finansowymi, które w obecnie obowiązujących ramach finansowych zostały zwiększone o 32% i w 2013 osiągną kwotę 2 mld EUR rocznie."

Więcej na temat ENP tutaj. Progress report, COM(2010)207, jest dostepny tutaj, pozostałe dokumenty dotyczace ENP zostały zebrane tutaj.