Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2010

Przed Day Endem (1)

" Przed Day Endem ": od dziś pod tym szyldem będzie można przeczytać wpisy autorstwa pana Pawła Mielczarka, naszego bibliotekarza systemowego, zajmującego się w Bibliotece Natolińskiej systemem zintegrowanym Horizon oraz Działem Książek. Pan Paweł jest przychylnym, choć nie bezkrytycznym obserwatorem wszelkich nowych trendów w bibliotekarstwie i informacji naukowej. Na naszym blogu będzie pisał o ciekawostkach horizonowych, e-bookach, bibliotekach cyfrowych, nowych projektach i serwisach internetowych, a czasem także o starodrukach, nigdy jednak nie tracąc z oka naszej europeistycznej perspektywy. I jeszcze słowo wyjaśnienia, co to jest ten "Day End": chodzi mianowicie o procedurę zamykania tabel z danymi w systemach zintegrowanych, która pozwala na generowanie statystyk i zliczenie operacji rejestrowanych w systemie. Innymi słowy jest to pewnego rodzaju podsumowanie i synteza działalności biblioteki - mając nadzieję, że felietony pana Pawła będą miały podobny chara

Kontynuacja projektu 505/520

Zakończone zostały prace nad kolejnymi pakietami danych bibliograficznych znajdujących się w naszym katalogu (zakres sygnatur 17000-18000). Koleżanki z zespołu zadaniowego 505, Katarzyna Dudek i Gabriela Głażewska, poinformowały kilka dni temu o zakończeniu kolejnego etapu prac związanych z uzupełnianiem podpola 505 i 520 formatu MaRC21. Z 7001 rekordów wzbogacono 3826 opisy, czynność ta objęła prawie 55% zbioru w tym przedziale, przy czym w 703 przypadkach spisy treści były wpisywane własnoręcznie. Pominięto 638 rekordów, których wzbogacenie nie było możliwe (np. słowniki, książki do nauki języków obcych, itp.). Retrospektywne wzbogacanie opisów zostało rozpoczęte w styczniu 2009 roku, a dużym ułatwieniem przy własnoręcznym sporządzaniu spisu treści jest oprogramowanie OCR zainstalowane w zeszłym miesiącu przez kolegów z Serwisu IT.

NYRB: The iPad Revolution

Obraz
W najnowszym wydaniu NYRB warto przeczytać artykuł Sue Halpern pt. The iPad Revolution ( tutaj ). Kindle, Nook i iPad: rywalizacja czytników, walka formatów, podział rynku e-publikacji. Miłej lektury!

www.GlobalLawBooks.org

Dzisiaj dwa słowa o stronie http://www.globallawbooks.org/ . Jest to witryna internetowa istniejąca od roku 2005, na której można znaleźć recenzje książek prawniczych. Projekt powstał w Nowym Jorku, a redaktorem serwisu jest Profesor Joseph Weiler, który swego czasu wykładał również w Natolinie. Pomysł w sumie prozaiczny, a mechanizm przejrzysty: opublikujmy w internecie recenzje książek dotyczących prawa (w szerokim tego słowa znaczeniu), zaprośmy w roli recenzentów znakomitych wykładowców i ekspertów z najlepszych uniwersytetów i instytucji prawnych, a otrzymamy ciekawy produkt finalny, zarówno z intelektualnego, jak i akademickiego punktu widzenia. Stronę warto odwiedzić, ale warto też wiedzieć, że jej redaktor, wspomniany powyżej Prof. Weiler, został pozwany i za kilka tygodni będzie musiał stawić się w Paryżu na rozprawie sądowej z powodu działalności (istnienia) tej właśnie witryny.

Access to European Union

Obraz
Dr Nicholas Moussis jest autorem książki pt. Access to European Union. Law, economics, policies , której 18-ste wydanie ukazało się w ubiegłym roku (ISBN 9782930119533 ). Książka, która jest przewodnikiem po instytucjach wspólnotowych i prezentuje szerokie spektrum polityk i działań Unii Europejskiej, została przetłumaczona na kilkanaście języków. Dla osób zainteresowanych problematyką unijną to lektura obowiązkowa. Na podstawie Access to European Union powstała strona internetowa dostępna tutaj . Zwracam szczególną uwagę na znajdujące się pod koniec każdego rozdziału zestawienia bibliograficzne z literaturą przedmiotu. Warto, polecam i miłej lektury! Spis treści wersji elektronicznej: Part I: Evolution, law and institutions of the EC/EU -- 1. The evolution of European integration -- 2. The European Treaties -- 3. European law and finances -- 4. European institutions -- Part II: The stages of the multinational integration process -- 5. Customs union -- 6. The EU common market -- 7.

ENP ma 5 lat

Obraz
Ocena pięciu lat funkcjonowania europejskiej polityki sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy, ENP) zawarta w komunikacie Komisji Europejskiej ( IP/10/566 ) jest jednoznacznie pozytywna: ENP to przede wszystkim intensyfikacja wymiany handlowej, pomocy i kontaktów międzyludzkich. "Doroczne sprawozdanie z realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa jeszcze raz pokazało, że współpraca z Unią Europejską przynosi jej krajom sąsiadującym same korzyści. W ciągu pięciu lat Unia Europejska zintensyfikowała wymianę handlową, zwiększyła udzielaną pomoc oraz poszerzyła kontakty międzyludzkie, a także coraz bardziej zacieśniła współpracę ze swoimi sąsiadami w zakresie wszystkich podejmowanych przez nie reform gospodarczych, politycznych i sektorowych. Partnerstwo pogłębiło się znacząco w takich dziedzinach jak transport, energia, środowisko i zmiany klimatu, badania naukowe, zdrowie i edukacja. Proces ten jest wpierany środkami finansowymi, które w obecnie obowiązujących ramach finansowych z