25.03.2009

Wiosna, wiosna...

Dziś o poranku odnotowano piękne okoliczności przyrody, które bynajmniej nie mają nic wspólnego z kalendarzową, zwyczajową lub choćby umowną wiosną. Pomimo nienajlepszego światła zasypany śniegiem kampus wart był jednak utrwalenia. Podziękowania dla Pana Roberta za użyczenie aparatu i transfer obrazów.

Pokaz zdjęć w galerii.

23.03.2009

26.000

Na początku lipca ub. r. zarejestrowaliśmy książkę o numerze inwentarzowym 25.000, a 13 marca 2009 r. do naszego księgozbioru włączona została książka o numerze 26.000. Oto ona:

Europe bound : faultlines and frontlines of security in the Balkans / edited by Jody Jensen. Szombathely : Savaria University Press, 2003. (Savaria Books on Politics, Culture and Society, ISSN 1589-6242; 4.). ISBN 963-9438-16-2.

Spis treści przedstawia się imponująco:

Preface / Jody Jensen -- I. Lessons frome the Past for the Future in the Balkans -- The Future of Central, Eastern and Southeastern Europeans in the New Europe / Iván Vitányi -- Europe and the Balkans: A Strategy for Integration / Michael Lake -- The Present and Future Role of the EU in Balkan Reconstruction and Integration / Guy Vanhaeverbeke -- Lessons for EU Conflict Management from the Balkans / Simon Duke -- Regional Cooperation as an Instrument for Conflict Prevention: The Case of the Stability Pact for Southeastern Europe / Florian Bieber -- A Europe of Regions: Promoting European Unity and Diversity in the Balkans / Jacques Paul Klein -- II. Between a Rock and a Hard Place: Civil Society and Regional Cooperation -- Bosnia - Living on a Knife Edge / Nick Thorpe -- Kosovo: Under the Surface / László Mátay -- Challenges for Macedonia: Democratization, Stabilization, Integration / Veton Latifi -- The Possibility of an Emerging Civil Society in Macedonia / Simon Parais -- Towards a Common Future: Perspectives for Future Cooperation in Southeast and Central Europe / Violeta Besirevic -- III. The Price of Admission: Romania and Turkish Prospects -- Nationalism, Identity and Regionalism in Romania / Smaranda Enache -- Is the Playing Field Level? Turkey’s Place in the Accession Queue / Attila Török -- Turkey and the Enlargement Process of the European Union / Atila Eralp -- IV. New Challenges in an Enlarged European Space -- Identity Politics in Europe after Eastward Enlargement / George Schöpflin -- New European Identities: Central Europe, the EU Eastern Enlargement and Identity Formation / Mitja Zagar -- New Frontiers in Europe: Extending Schengen Eastwards / Heather Grabbe -- Faultlines and Frontlines of Security: Regional and Global Challenges for Europe / Jody Jensen.

Więcej informacji o książce na stronach wydawcy. Książka została sprowadzona za pośrednictwem naszego wypróbowanego dostawcy od zamówień trudnych i zleceń niemożliwych do realizacji, firmę G+L z Berlina.

EU Bookshop raz jeszcze

W ostatnim zeszycie Przeglądu Bibliotecznego (4/2008), na stronach 663-668 opublikowany został artykuł pt. "Portal EU Bookshop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego" autorstwa szefa Biblioteki w Natolinie, Wiktora Poźniaka. Portal EU Bookshop był już opisywany wcześniej na blogu bibliotecznym, ale ponieważ jest to niezwykle przydatna i wartościowa inicjatywa informacyjna, więc warto było poświęcić kilka dodatkowych godzin na redakcję komunikatu naukowego. Tekst wpłynął do redakcji Przeglądu 14 kwietnia 2008 r., drukiem ukazał się w lutym 2009 r. Abstrakt: Autor opisuje witrynę EU Bookshop, będącą portalem informacyjnym zarządzanym przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i umożliwiającym bezpośredni dostęp do publikacji instytucji Unii Europejskiej, jej agencji i organów. Oprócz funkcji księgarni internetowej, portal jest również katalogiem i archiwum publikacji Unii Europejskiej. EU Bookshop pozwala użytkownikom na przeszukiwanie publikacji wspólnotowych, składanie zamówień na ich wersję drukowaną oraz bezpłatne pozyskiwanie wersji elektronicznych w różnych językach.

20.03.2009

Vademecum

Pomysł napisania broszury informacyjnej o polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) skrystalizował się w czerwcu 2008 r. na spotkaniu w Toruniu (więcej na ten temat tutaj). W toku prac redakcyjnych spotykaliśmy się w Natolinie dwukrotnie (11.08 i 15.09) by na przełomie października i listopada ubiegłego roku przekazać do składu gotowy materiał. Dwa dni temu nasz pomysł zmaterializował się w postaci pliku w formacie PDF.

Broszura "Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce - Vademecum" to praca zbiorowa, przygotowana przez zespół w składzie: Przemysław Bartuszek (Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski), Ewa Błaszczyk (Biblioteka Śląska w Katowicach), Wiktor Poźniak (Kolegium Europejskie w Natolinie), Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Edyta Urbańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Iwona Wojtczak (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), Jan Marek Ziółkowski (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), przy współpracy wszystkich CDE w Polsce.

Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Kilka zdań ze wstępu:

Zgodnie z intencją autorów "Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce – Vademecum" to kompendium wiedzy na temat tej sieci informacyjnej. W rozdziale pierwszym omówiono konwencję regulującą funkcjonowanie poszczególnych Centrów oraz obowiązki i korzyści wynikające z umowy z Komisją Europejską. Przedstawiono również proces ewolucji sieci informacyjnych podlegających Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej oraz sytuację ośrodków działających w Polsce. Rozdział drugi zawiera informacje o roli Przedstawicielstwa i koordynacji działań sieci informacyjnych wraz ze wskazaniem, do kogo należy się zgłosić w celu uzyskania publikacji lub utworzenia nowego Centrum. W rozdziale trzecim zostały opisane działania wspierające Centra, zarówno platforma intranetowa dostępna dla bibliotekarzy i pracowników ośrodków, jak i program szkoleń oraz corocznych konferencji organizowanych w Brukseli i innych miastach europejskich. Rozdział czwarty stanowi kompendium internetowych źródeł informacji europejskiej przydatnych czytelnikom zainteresowanym tą problematyką i wykorzystywanych przez bibliotekarzy sieci CDE na co dzień. W rozdziale piątym zamieszczono dane teleadresowe poszczególnych ośrodków wraz ze szczegółową charakterystyką zbiorów i informacją o możliwości skorzystania z zasobów tam zgromadzonych.

"Vademecum" jest skierowane przede wszystkim do dwóch grup odbiorców. Pierwsza z nich to osoby ze środowiska akademickiego poszukujące informacji związanych z Unią Europejską: studenci, naukowcy lub wykładowcy, ponieważ to do nich adresowane są działania informacyjne realizowane przez CDE. Drugą grupę stanowią bibliotekarze z bibliotek naukowych, akademickich, a także publicznych, którzy nie zawsze wiedzą o istnieniu wyspecjalizowanych ośrodków informacji europejskiej działających w sieci CDE. Mamy nadzieję, że rozpropagowanie działalności polskiej sieci CDE przyczyni się do lepszego zapoznania czytelników z zasobami zgromadzonymi przez te placówki oraz pozwoli na pełniejsze wykorzystanie ich potencjału informacyjnego.

Miłej lektury!

19.03.2009

Digital Democracy...

Ambasada USA zorganizowała w dniu dzisiejszym wykład pod tytułem Digital Democracy: Using Online Tools to Encourage Offline Engagement, który zostal poprowadzony przez Prof. Davida Silvera. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej: zarówno organizatorom, jak i gospodarzom dziękujemy za zaproszenie.

Prof. David Silver jest specjalistą od mediów. Wykłada na University of San Francisco, gdzie prowadzi zajęcia z demokracji cyfrowej i dziennikarstwa elektronicznego. Silver wykorzystuje nowe media zarówno jako temat swoich zajęć, jak również jako metodę nauczania. W 2008 r. uniwersytet wyróżnił go za to nowatorskie podejście nagrodą dla innowacyjnego wykładowcy. Silver pełni również funkcję dyrektora Centrum Informacji o Cyberkulturze (RCCS), internetowej organizacji non-profit powołanej z myślą o wspieraniu nauczania i badań, a także tworzeniu dynamicznych elementów cyberkultury (cokolwiek by to miało oznaczać). Silver jest ponadto współzałożycielem i jednym z dyrektorów The September Project, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wspieranie wolności i demokracji poprzez spotkania w bibliotekach i czytelniach w różnych krajach odbywające się we wrześniu (stąd nazwa projektu). Na podstawie GW.

Wykład w sumie inspirujący, choć w zasadzie ograniczał się do prezentacji blogów prelegenta (Silver in SF - warto zerknąć, szczególnie na wpisy gastronomiczne i wspomniany powyżej The September Project) i zachęcania do udziału w redagowaniu Wikipedii oraz blogowaniu na każdy temat. Ciekawe co by na to powiedział Andrew Keen, na sali sami amatorzy...

505 follow-up

Zakończone zostały prace nad pierwszym pakietem danych i 3 marca br. sporządzona została notatka z prac zespołu (Katarzyna Dudek i Gabriela Głażewska) uzupełniającego rekordy bibliograficzne o podpola 505 i 520. Pakiet, o którym tu mowa, obejmował rekordy wydawnictw zwartych o numerach inwentarzowych / sygnaturach w zakresie od pozycji 20001 do 21002. Z 1001 rekordów pominięto 106 opisów, 213 opisów było już wzbogaconych w trakcie wcześniejszego procesu katalogowania, natomiast spisy treści i informacje z czwartej strony okładki umieszczono w 682 rekordach. Wzbogacanie opisów objęło tym samym prawie 90% zbioru w tym przedziale (dokładnie 89,41% opisów bibliograficznych). Oczywiście nie każdy opis można wzbogacić, na przykład trudno jest podać spis treści... słownika czy podręcznika do nauki języka obcego. Prace są kontynuowane w kolejnych przedziałach sygnatur. Więcej na temat zasad i celowości wzbogacania opisów można przeczytać tutaj, kolejne statystyki niebawem.