Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2009

Wiosna, wiosna...

Obraz
Dziś o poranku odnotowano piękne okoliczności przyrody, które bynajmniej nie mają nic wspólnego z kalendarzową, zwyczajową lub choćby umowną wiosną. Pomimo nienajlepszego światła zasypany śniegiem kampus wart był jednak utrwalenia. Podziękowania dla Pana Roberta za użyczenie aparatu i transfer obrazów. Pokaz zdjęć w galerii .

26.000

Obraz
Na początku lipca ub. r. zarejestrowaliśmy książkę o numerze inwentarzowym 25.000 , a 13 marca 2009 r. do naszego księgozbioru włączona została książka o numerze 26.000 . Oto ona: Europe bound : faultlines and frontlines of security in the Balkans / edited by Jody Jensen. Szombathely : Savaria University Press, 2003. (Savaria Books on Politics, Culture and Society, ISSN 1589-6242; 4.). ISBN 963-9438-16-2. Spis treści przedstawia się imponująco: Preface / Jody Jensen -- I. Lessons frome the Past for the Future in the Balkans -- The Future of Central, Eastern and Southeastern Europeans in the New Europe / Iván Vitányi -- Europe and the Balkans: A Strategy for Integration / Michael Lake -- The Present and Future Role of the EU in Balkan Reconstruction and Integration / Guy Vanhaeverbeke -- Lessons for EU Conflict Management from the Balkans / Simon Duke -- Regional Cooperation as an Instrument for Conflict Prevention: The Case of the Stability Pact for Southeastern Europe / Florian Bi

EU Bookshop raz jeszcze

W ostatnim zeszycie Przeglądu Bibliotecznego (4/2008), na stronach 663-668 opublikowany został artykuł pt. "Portal EU Bookshop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego" autorstwa szefa Biblioteki w Natolinie, Wiktora Poźniaka. Portal EU Bookshop był już opisywany wcześniej na blogu bibliotecznym, ale ponieważ jest to niezwykle przydatna i wartościowa inicjatywa informacyjna, więc warto było poświęcić kilka dodatkowych godzin na redakcję komunikatu naukowego. Tekst wpłynął do redakcji Przeglądu 14 kwietnia 2008 r., drukiem ukazał się w lutym 2009 r. Abstrakt: Autor opisuje witrynę EU Bookshop, będącą portalem informacyjnym zarządzanym przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i umożliwiającym bezpośredni dostęp do publikacji instytucji Unii Europejskiej, jej agencji i organów. Oprócz funkcji księgarni internetowej, portal jest również katalogiem i archiwum publikacji Unii Europejskiej. EU Bookshop pozwala użytkownikom na przeszukiwanie publikacji wsp

Vademecum

Obraz
Pomysł napisania broszury informacyjnej o polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) skrystalizował się w czerwcu 2008 r. na spotkaniu w Toruniu (więcej na ten temat tutaj ). W toku prac redakcyjnych spotykaliśmy się w Natolinie dwukrotnie ( 11.08 i 15.09 ) by na przełomie października i listopada ubiegłego roku przekazać do składu gotowy materiał. Dwa dni temu nasz pomysł zmaterializował się w postaci pliku w formacie PDF. Broszura "Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce - Vademecum" to praca zbiorowa, przygotowana przez zespół w składzie: Przemysław Bartuszek (Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski), Ewa Błaszczyk (Biblioteka Śląska w Katowicach), Wiktor Poźniak (Kolegium Europejskie w Natolinie), Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Edyta Urbańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Iwona Wojtczak (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), Jan Marek Ziółkowski (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

Digital Democracy...

Obraz
Ambasada USA zorganizowała w dniu dzisiejszym wykład pod tytułem Digital Democracy: Using Online Tools to Encourage Offline Engagement , który zostal poprowadzony przez Prof. Davida Silvera. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej: zarówno organizatorom, jak i gospodarzom dziękujemy za zaproszenie. Prof. David Silver jest specjalistą od mediów. Wykłada na University of San Francisco , gdzie prowadzi zajęcia z demokracji cyfrowej i dziennikarstwa elektronicznego. Silver wykorzystuje nowe media zarówno jako temat swoich zajęć, jak również jako metodę nauczania. W 2008 r. uniwersytet wyróżnił go za to nowatorskie podejście nagrodą dla innowacyjnego wykładowcy. Silver pełni również funkcję dyrektora Centrum Informacji o Cyberkulturze ( RCCS ), internetowej organizacji non-profit powołanej z myślą o wspieraniu nauczania i badań, a także tworzeniu dynamicznych elementów cyberkultury (cokolwiek by to miało oznaczać). Silver jest ponadto współzałożyciel

505 follow-up

Zakończone zostały prace nad pierwszym pakietem danych i 3 marca br. sporządzona została notatka z prac zespołu (Katarzyna Dudek i Gabriela Głażewska) uzupełniającego rekordy bibliograficzne o podpola 505 i 520. Pakiet, o którym tu mowa, obejmował rekordy wydawnictw zwartych o numerach inwentarzowych / sygnaturach w zakresie od pozycji 20001 do 21002. Z 1001 rekordów pominięto 106 opisów, 213 opisów było już wzbogaconych w trakcie wcześniejszego procesu katalogowania, natomiast spisy treści i informacje z czwartej strony okładki umieszczono w 682 rekordach. Wzbogacanie opisów objęło tym samym prawie 90% zbioru w tym przedziale (dokładnie 89,41% opisów bibliograficznych). Oczywiście nie każdy opis można wzbogacić, na przykład trudno jest podać spis treści... słownika czy podręcznika do nauki języka obcego. Prace są kontynuowane w kolejnych przedziałach sygnatur. Więcej na temat zasad i celowości wzbogacania opisów można przeczytać tutaj , kolejne statystyki niebawem.